Star

     
Bạn đã đoạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn cũng có thể xem toàn thể nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản bossvietnam.vn.

Bạn đang xem: Star

Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với nhóm ngũ giáo viên bossvietnam.vn bằng cách Đăng ký tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
trằn huỳnh thanh ...

1. Yesterday the temperature was 9 degrees. Today it"s only 6 degrees→It is colder today than it was yesterday .

Xem thêm: Tại Sao Châu Phi Nghèo Và Kém Phát Triển Nhất Thế Giới? Châu Lục Nghèo Đói Nhất Thế Giới Là

_______________________________________________________2. The journey takes 4 hours by car and 5 hours by train.→It takes longer by train than by car .____________________________________________________3. We were busy at work today. We are not as busy as that everyday.→We were busier at work today than usual


1.It"scolder today than it was yesterday.2.It takes longer by train than by car.3.We were busier than usual.4.jane"s" sistercooks worse than Jane.5.

Xem thêm: Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Người Khác, Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Người Khác

Nobody in this teamplays football better than Tom.
*
Rewrite the sentences using the given wordsYesterday the temperature was nine degreesToday its only six degrees. => Its ..Tiếng Anh - Lớp 8Tiếng AnhLớp 8
*
Rewrite each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the provided sentence(Tiếng Anh - Lớp 8)
Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi như thế nào về bài xích tập nhận câu vấn đáp nhanh chóng, đúng đắn và miễn phí kết nối với chúng ta học sinh xuất sắc và anh em cả nước