Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 66.6 Gam

     

Câu 63945: Xà chống hóa hoàn toàn 66,6 gam tất cả hổn hợp hai este HCOOC2H5 với CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH , thu được các thành phần hỗn hợp X có hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 sệt ở 140oC , sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam nước. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 66.6 gam

18,00

B.

Xem thêm: 1 - Star

8,10

C.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Cuốn Sách Em Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cảm Nghĩ Về Cuốn Sách Em Yêu Thích

16,20

D. 4,05


Giải chi tiết:

Ta thấy HCOOC2H5 và CH3COOCH3 là nhì đồng phân thuộc CTPT C3H6O2

=> n 2este = 66,6 : 74 = 0,9 mol. 

Gọi CTCT của 2 este là RCOOR"

RCOOR" + NaOH  RCOONa + R"OH

0,9 0,9

Phản ứng bóc tách H2O tạo nên este của 2 ancol

2R"OH  R"2O + H2O

0,9 0,45 mol

=> trọng lượng nước = 0,45.18 = 8,1 gam

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát