Xà phòng hóa 8.8 gam etyl axetat

     Bạn đang xem: Xà phòng hóa 8.8 gam etyl axetat

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đối kháng chức, mạch hở X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là


Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X nhận được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Cách làm phân tử của este là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, 1-1 chức thì số mol CO2 sinh ra thông qua số mol O2 vẫn phản ứng. Tên thường gọi của este là


Khi đốt cháy trọn vẹn 4,4 g chất hữu cơ X 1-1 chức thu được thành phầm chỉ đựng 4,48 lít khí CO2 cùng 3,6 g nước. Nếu cho 4,4 g X chức năng với dung dịch NaOH vùa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 g muối bột của axit cơ học Y và chất hữu cơ Z. Thương hiệu của X là


Đun nóng hóa học béo phải vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol thu được là


Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic với 10,8 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam tất cả hổn hợp 2 este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH buổi tối thiểu bắt buộc dùng là:


Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức với ancol no đơn chức phản bội ứng vừa không còn với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tên thường gọi của este đó là
Xem thêm: How Can You Protect The Environment Write A Paragraph About 100 130 Words To Express Your Opinion

Cho 0,02 mol CH3COOc6H5 vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M làm cho nóng . Sau bội nghịch ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được m g chất rắn khan. Quý hiếm m là


Thủy phân 8,8 g etyl axetat bằng 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M, Sau bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m g hóa học rắn khan. Quý hiếm m là


Khi đốt cháy trọn vẹn 4,4g chất hữu cơ X đối kháng chức thu được thành phầm cháy chỉ tất cả 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng trả toàn, nhận được 4,8 gam muối bột của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Thương hiệu của X là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol este mạch hở, no, đơn chức chiếm được CO2 và H2O tất cả tổng trọng lượng là 27,9g. Cách làm phân tử của X là :


Khi đun nóng 25,8 gam các thành phần hỗn hợp ancol etylic cùng axit axetic bao gồm H2SO4 đặc làm cho xúc tác nhận được 14,08 gam este. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn lượng các thành phần hỗn hợp đó nhận được 23,4 ml H2O. Công suất của bội nghịch ứng este hóa.


Cho 8,8g etyl axetat tính năng vừa đủ với 120 ml hỗn hợp KOH 1M đun nóng. Sau bội nghịch ứng cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?


Đốt cháy hoàn toàn 17,72 g một chất béo (triglixerit) phải 1,61 mol O2 chiếm được CO2 với 1,06 mol H2O. Khía cạnh khác mang đến 26,58 g chất lớn này vào toàn diện dd NaOH thì thu được lượng muối bột là
Xem thêm: Tại Sao Khi Rót Nước Nóng Ra Khỏi Phích, Just A Moment

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam