Writing unit 5 lớp 12

     

You want khổng lồ apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) khổng lồ UCAS lớn ask for the information about the admission requirements lớn the university, using the information in the Reading và Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

Bạn đang xem: Writing unit 5 lớp 12


(Em muổn nộp 1-1 học chương trình cử nhân tại một trường đh ở Anh. Viết một lá thư yêu mong (khoảng 150 từ) đến Văn chống ghi danh đh và cao đẳng (UCAS) để hỏi tin tức về điều kiện ghi danh vào trường, dùng tin tức ở phẩn bài bác đọc và Nói ở số đông trang 52 cùng 56.)

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

Request:

- State what information you would like them to lớn provide: tuition fee, accommodation, exams,...

Further information:

- Say you would be happy khổng lồ supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...

Conclusion:

- kết thúc with a polite closing.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tạm dịch:

Giới thiệu:

- Nêu rõ lý do bạn viết thư, sự quan tiền tâm của bạn đến câu hỏi học đại học tại Anh (đề cập mang đến tên của chương trình / những trường đh ...)

Yêu cầu:

- thông báo những tin tức bạn người ta muốn cung cấp: học phí, nơi ở, kỳ thi, ...

Thêm thông tin:

 - Nói rằng bạn sẽ vui lòng cung cấp thêm thông tin về bạn dạng thân chúng ta như trình độ chuyên môn tiếng Anh với hồ sơ của người tiêu dùng về giáo dục trung học, ...

Phần kết luận:

 - kết thúc thư một phương pháp lịch sự.


Lời giải chi tiết

75 Le Lai Street

District 1, Ho bỏ ra Minh City

Vietnam.

Xem thêm: Máy Giặt Toshiba Inverter 9Kg Aw-Dc1005Cv, Máy Giặt Toshiba 9 Kg Aw

Dear Sir/ Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, and I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration.

Now I have just taken the GCSE examination and I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements lớn it? & at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details & accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if neccessary.

I look forward lớn hearing from you soon.

Xem thêm: Cách Vào Trình Quản Lý Quảng Cáo Trên Facebook, Tạo Chiến Dịch Trong Trình Quản Lý Quảng Cáo

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi vẫn đọc truyền bá của trường đh của ông/ bà trong bài báo địa phương của chúng tôi và tôi rất tuyệt hảo bởi lừng danh của nó, nhất là Phòng quản ngại trị gớm doanh.

Bây giờ đồng hồ tôi vừa nhận bằng GCSE và tôi rất lưu ý đến khóa học đại học ở trường đại học của ông/ bà.

Ông/ bà vui lòng cho tôi biết yêu mong nhập học được không ạ? Đồng thời ông/ bà sẽ gửi cho tôi thông tin về khóa học: học tập phí, chi tiết và chỗ ở của bạn?