Do You Agree Or Disagree With The Following Idea

     
Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn cục nội dung vấn đáp


Bạn đang xem: Do you agree or disagree with the following idea

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản bossvietnam.vn.Xem toàn thể các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với nhóm ngũ cô giáo bossvietnam.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện nay
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*Xem thêm: Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ Kể Lại Câu Chuyện Gì, Em Hãy Kể Tóm Tắt Câu Chuyện Đó

*
Helo halo
I agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. Firstly, there are many sources of knowledge in many field. So that children can improve their knowledge. Moreover, it is easy for learners to tìm kiếm what they need on the internet to complete their tasks at school. In addition, when they surf the mạng internet with the aim lớn studying their self - awareness và independence is developed. In conclusion, using công nghệ in a proper way will help students to lớn study on their own with the assistance of advanced appliances.Chúc bàn sinh hoạt tốt.Điểm từ fan đăng bài:0 1 2 3 4 5
*
Writing: With the help of technologystudents will benefit greatly from studying by themselves at homeDo you agree or disagree with this ideaTiếng Anh - Lớp 9Tiếng AnhLớp 9
Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. Choose the word whose underlined part is pronounced differently(Tiếng Anh - Lớp 7)
Viết thành câu với từ bỏ được mang đến sẵn: Pingxi Lantern Festival/ celebrate/ the fifteenth day/ the first lunar month(Tiếng Anh - Lớp 8)


Xem thêm: Tôi Muốn Tắt Nắng Đi Cho Màu Đừng Nhạt Mất, Bài Thơ: Vội Vàng (Xuân Diệu

Hỏi 15 triệu học viên cả nước ngẫu nhiên câu hỏi như thế nào về bài bác tập dìm câu trả lời nhanh chóng, đúng đắn và miễn tầm giá kết nối với các bạn học sinh giỏi và bằng hữu cả nước