Viết Lại Câu Từ Quá Khứ Đơn Sang Hiện Tại Hoàn Thành

     

Thì hiện tại tại ngừng là một trong những thì trắc trở nhất trong tiếng Anh nhưng nó lại là thì được thực hiện nhiều nhất. Chúng ta mới được học rất thú vị bị run sợ với những dạng bài tập về nó, gọi được điều đó, hôm nay, bossvietnam.vn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cấu trúc viết lại câu thì hiện tại tại xong xuôi và một số trong những bài tập thực hành, thuộc theo dõi nhé!


*

Nội dung chính

1 Các cấu trúc viết lại câu thì hiện tại hoàn thành2 bài bác tập viết lại câu thì bây giờ hoàn thành

Các kết cấu viết lại câu thì lúc này hoàn thành

Các cấu tạo viết lại câu thì hiện nay tại xong dạng 1:

S+ has/have + not + P2 + for + thời gian.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

→ It’s + thời gian…. + since……. + last + quá khứ đơn.

Ví dụ: I haven’t gone to lớn the cinema for one month.

→ It is one month since I last went khổng lồ the cinema.

Các kết cấu viết lại câu thì hiện tại xong xuôi dạng 2:

S + has/have + not + P2 + before.

→ It is the first time + S + has/have + P2.

Ví dụ: I haven’t read this book before.

→ It is the first time I have read this book.


*

Các cấu trúc viết lại câu thì hiện nay tại kết thúc dạng 3:

S + has/have + not + P2 + since/for +…

→ S + last + V2/ed…+… ago/ mệnh đề quá khứ đơn.

→ The last time + S + V2/ed + was + thời gian + (ago).

Xem thêm: Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 9, Bảng Hệ Thống Kiến Thức Môn Ngữ Văn Lớp 9

Ví dụ:

She hasn’t seen her mother for 5 years.

→She last saw her mother five years ago.

→The last time She saw her mother was five years ago.

Lưu ý: hoàn toàn có thể dùng thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN cho dạng này

Ví dụ: I have dated with him for one year.

→I have been dating with him for one year.

Các kết cấu viết lại câu thì hiện tại tại ngừng dạng 4:

S + has/have + P2 + for + thời gian.

→ S + BEGAN/STARTED + V-ing + for + thời hạn + ago.

Ví dụ: We have been married for 10 years.

→We began getting married for 10 years ago.

Xem thêm: Nêu Các Sự Việc Chính Trong Truyện Thạch Sanh Có Những Sự Kiện Chính Nào?

Mở rộng:

How long have you read this book?

→How long ago did you read this book?

Cấu trúc viết lại câu thì hiện nay tại xong xuôi là một trong những phần quan trọng vào ngữ pháp căn bản trong tiếng anh, chính vì vậy bạn đề xuất nắm rõ. Và nếu như khách hàng đang học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh căn bản thì bossvietnam.vn lưu ý bạn website học giờ Anh miễn phí unique là Bhiu.edu.vn.