ƯU ĐIỂM CỦA HỆ TUẦN HOÀN KÍN SO VỚI HỆ TUẦN HOÀN HỞ

     

Câu hỏi: Hãy nêu ưu điểm của hệ tuần hoàn kín đáo so với hệ tuần trả hở?

Lời giải:

Ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần trả hởlà:Trong hệ tuần trả kín, ngày tiết chảy vào động mạch dưới áp lực cao, tốc độ ngày tiết chảy nhanh, tiết đi được xa, điều hoà và phân phối máu đến những cơ quan liêu nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

Bạn đang xem: ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở

*

Cùng top lời giải tìm hiểu đưa ra tiết hơn về hệ tuần hoàn và ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần hoàn hở nhé:

1. Cấu tạo chung của hệ tuần hoàn

Hệ tuần trả gồm:

- Dịch tuần hoàn: huyết hoặc hỗn hợp tiết – dịch mô.

- Tim: là cơ quan tiền hút cùng đẩy ngày tiết chảy vào mạch máu.

- Hệ thống mạch ngày tiết bao gồm: hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.


Mục lục văn bản


2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn


3. Những dạng hệ tuần trả ở động vật


4. Đường đi của máu trong mỗi hệ tuần trả (bắt đầu từ tim)


5. Ưu điểm của hệ tuần hoàn bí mật so với hệ tuần trả hở.


2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn

- Hệ tuần hoàn gồm chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận không giống để đáp ứng cho những hoạt động sống của cơ thể.

3. Những dạng hệ tuần trả ở động vật

a. Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần trả mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể, tại hệ tuần hoàn hở không tồn tại mao mạch. Gọi là “hở” vị máu tất cả thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn. Hệ thống này chỉ phù hợp hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

- Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai…) cùng chân khớp (côn trùng, tôm…).

- Đặc điểm:

+ ngày tiết được tim bơm vào động mạch cùng sau đó tràn vào khoang cơ thể . Ngày tiết được trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô.

+Máu tiếp xúc cùng trao đổi chất trực tiếp với những tế bào, sau đó trở về tim.

+Lượng máu không nhiều (khoảng 3 – 10 % khối lượng cơ thể)

+ ngày tiết chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ huyết chảy chậm.

Xem thêm: Hãy Nêu Quy Tắc Nắm Bàn Tay Phải Chuẩn Nhất, Quy Tắc Bàn Tay Phải

b. Hệ tuần trả kín

Hệ thống tuần hoàn kín đáo là hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, ở đó ngày tiết lưu thông liên tục vào mạng lưới mạch máu.

- Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt cùng động vật gồm xương sống.

- Đặc điểm:

+ máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch cùng sau đó về tim.

+Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

+ ngày tiết chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ tiết chảy nhanh.

- Hệ tuần hoàn bí mật có 2 loại: hệ tuần trả đơn có ở cá; hoặc hệ tuần hoàn kép ở đội động vật gồm phổi như lưỡng cư, trườn sát, chim cùng thú.

4. Đường đi của tiết trong mỗi hệ tuần trả (bắt đầu từ tim)

- Hệ tuần trả hở : ngày tiết được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang máu. Ở đây, máu trộn lẫn với dịch tế bào để tạo thành hỗn hợp tiết – dịch tế bào (gọi chung là máu). Huyết tiếp xúc cùng trao đổi chất trực tiếp với các tế bào của cơ thể, sau đó trở về tim và lại được tim bơm đi.

- Hệ tuần hoàn kín : ngày tiết từ tim bơm đi lưu thông liên tục vào mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Tiết trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

5. Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thằng Cắt Trục Hoành Tại A Có Hoành Độ Bằng

Trong hệ tuần hoàn kín, huyết chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ ngày tiết chảy nhanh, huyết đi được xa, điều hoà và phân phối huyết đến các cơ quan lại nhanh. Nhờ vậy đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí cùng trao đổi chất cao.