Unit 7 Lớp 11: Speaking

     

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Getting Started - Khởi động

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Language - Ngôn ngữ

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Reading - tiếp xúc và văn hoá

Tiếng Anh 11 mới Unit 7 Speaking - Hội thoại

Tiếng Anh 11 new Unit 7 Listening - bài xích nghe

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Writing - bài xích viết

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Looking Back - Củng cố

Tiếng Anh 11 bắt đầu Unit 7 Project - năng lực nhóm


1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1

2. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 2

3. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 4

5. Unit 7Lớp 11 Speaking Task 5

6. Bài bác tập trắc nghiệm Speaking Unit 7 Lớp 11

7. Hỏi đáp speaking Unit 7 Lớp 11


Match the phrases with the descriptions lớn make sentences. (Ghép các cụm từ bên dưới với phần biểu đạt để tạo thành thành câu trả chỉnh.)


1. An undergraduate studenta. Goes lớn a foreign country khổng lồ study for a period as a part of programme between two institutions
2. Distance learning or educationb. Allow students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required
3. An exchange studentc. Follow a course of study that leads to a bachelor"s degree
4. A credit - based coursed. Is a network of servers on the internet, used lớn store, manage and process data
5. The cloud

e. Allow the students to lớn work on their own at home or at the office, & access materials and communicate with tutors and other students over the computer network


Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 

Bài dịch: 1. Sinh viên đh - sau một khóa học trình độ dẫn đến bởi cử nhân2. đào tạo và giảng dạy từ xa - chất nhận được sinh viên tự làm việc tại bên hoặc trên văn phòng, tiếp cận những tài liệu và giao tiếp với giáo viên và sinh viên khác qua mạng thứ tính.3. Sv theo học chương trình trao đổi đào tạo - đi mang lại một nước ngoài để tiếp thu kiến thức trong một khoảng thời hạn như một phần của một lịch trình giữa hai tổ chức.4. Khóa học theo học chế tín chỉ - cho phép sinh viên quản lý tiến độ học tập tập của mình miễn là họ đóng góp được đủ các khoản theo yêu thương cầu.5. Thương mại dịch vụ lưu trữ đám mây - là 1 trong những mạng lưới những máy nhà trên Internet, được thực hiện để lưu lại trữ, làm chủ và xử lý dữ liệu.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11: speaking


Choose the correct phrases (a-f) khổng lồ complete the conversation. (Chọn các cụm từ đúng nhất từ a-f để ngừng đoạn hội thoại.)

A. I"d ratherB. the best choice for usC. there are different choices for usD. one more thing to lớn considerE. would you preferF. prefer online and distance coursesKevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh. Would you lượt thích to start?Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1)________ Higher education will provide us with moreknowledge & critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us to find a job more easily.Kevin: How about you, Anna, which option (2)_________ ? Vocational or academic courses?Anna: Well, (3)__________ take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want to pursue an undergraduate degree or not.Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people khổng lồ pursue further education while working. We can study independently & pay our tuition fees.Anna: That s right. I (4)__________ . With the development of the Internet, we don’t need to be campus-based students. We can work và study simultaneously.Mai: Is that what we gọi cloud’ learning?Anna: Yes. It s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.Minh: (5)__________ is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel to lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.Kevin: So, in summary, (6)_________ in further education - campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We re so lucky!

Bài dịch cùng câu trả lời chi tiết: 

1. b 2. e 3. 4. f 5. d 6. c

Bài dịch: Kevin: Chào gần như người. Chủ đề đàm luận của chúng tôi từ bây giờ là giảng dạy thêm. Minh, bạn muốn bắt đầu?Minh: À, tôi suy nghĩ trường đh sau khi giỏi nghiệp trung học sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho chúng tôi. Giáo dục đh sẽ cung ứng cho bọn họ nhiều kiến thức và kỹ năng và kỹ năng tư duy phê bình. Hơn nữa, bởi cử nhân đã giúp công ty chúng tôi tìm được câu hỏi làm thuận lợi hơn.Kevin: Còn bạn, Anna, chọn lọc nào bạn thích? những khoá dạy nghề giỏi học vấn?Anna: À, Tôi mê thích những khóa đào tạo chuyên nghiệp. Tôi cho rằng tôi cần một số trong những kỹ năng để có được một quá trình đầu tiên. Sau đó, tôi rất có thể quyết định coi tôi hy vọng theo học bởi cử nhân xuất xắc không.Mai: Tôi trả toàn đồng ý với Anna. Hiện giờ còn có các khóa học chào bán thời gian, có thể chấp nhận được thanh thiếu thốn niên tiếp tục học tập trong những khi làm việc. Bạn có thể học chủ quyền và trả học phí.Anna: Đúng rồi. Tôi thích các khóa học tập trực con đường và trường đoản cú xa hơn. Cùng với sự cách tân và phát triển của Internet, chúng tôi không rất cần phải là sv trong khuôn viên. Bạn có thể làm việc và học hành đồng thời.Mai: Đó là cái mà bọn họ gọi là "đám mây" học tập?Anna: Vâng. Đó là 1 trong thuật ngữ mới. Rộng nữa, hầu như các khóa huấn luyện đều dựa trên học phí, mang về sự linh hoạt rộng trong lịch trình của chương trình.Minh: Một điều nữa cần xem xét là việc sẵn có của những chương trình dàn xếp sinh viên. Đây là những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên đi bàn bạc để tìm kiếm được học phí, không ngừng mở rộng kiến thức hoặc trải nghiệm gần như nền văn hoá mới.Kevin: Vậy, nắm lại, có không ít lựa chọn không giống nhau cho họ trong công tác giáo dục tiếp nối - những khóa học tập tại trường hoặc trên đám mây, toàn thời hạn hoặc cung cấp thời gian, và các chương trình trao đổi. Chúng tôi rất may mắn!


Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?2. Why does Anna prefer career-based courses?3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?4. What is one of the advantages of ‘cloud7 learning?5. How can credit-based courses benefit students?

Bài dịch và câu vấn đáp chi tiết: 

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice?Because education will help students to gain more knowledge & critical thinking skills và a bachelor’s degree will help them to find a job more easily.

2. Why does Anna prefer career-based courses?Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want to pursue & undergraduate degree or not.

Xem thêm: Máy Hút Bụi Tiếng Anh Là Gì ? Cách Gọi Máy Hút Bụi, Lò Vi Sóng Trong Tiếng Anh

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation?They are campus-based, part-time, full-time, và online.

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? “Cloud” learning allows students to lớn work & study simultaneously.

5. How can credit-based courses benefit students?They provide students with more flexible programmes và schedules.

Bài dịch: 1. Tại sao Minh lại nhận định rằng theo học đại học sau khi tốt nghiệp trung học là lựa chọn xuất sắc nhất?Bởi vì giáo dục và đào tạo đại học để giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng tư duy phê bình và bởi cử nhân sẽ giúp họ tìm được việc làm dễ ợt hơn.2. nguyên nhân Anna yêu thích lựa chọn các khoá học tập hướng nghiệp hơn?Bởi do sinh viên cần một số kỹ năng để có được một công việc trước lúc họ hoàn toàn có thể quyết định xem người ta có nhu cầu theo mang bằng đh hay không.3. phương thức tham gia các khoá học tập được nhắc trong đoạn đối thoại là gì?Họ là dựa vào cơ sở, phân phối thời gian, toàn thời gian, cùng trực tuyến.4. Một trong những điểm mạnh của giảng dạy trực đường dựa trên technology điện toán đám mây là gì?Học "Cloud" có thể chấp nhận được học sinh thao tác làm việc và tiếp thu kiến thức đồng thời.5. những khoá học theo học chế tín chỉ bổ ích cho học sinh như nắm nào?Họ cung cấp cho sinh viên những chương trình cùng lịch trình linh động hơn.


Work in groups of four. Practice the conversation. (Tập nói theo đoạn đối thoại theo nhóm tứ học sinh.)


Work in groups of four. Discussion your choices and preferences for further education. Use the expressions in the conversation. (Làm bài tập theo nhóm tư học sinh. đàm luận các chọn lọc và ưu tiên của em so với giáo dục ngã túc. Sử dụng các cách biểu đạt có trong khúc hội thoại.)

I have decided khổng lồ enter university after graduating from secondary school for the following reasons:It doesn"t mean that I will get a job easily if I have an university degree but it will open up more options lớn me.It is the only way for me to follow my dream of being a doctor. If you want to get a career, not just a job, you must have a degree which allows you lớn progress in your career faster than without a degree.With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.Studying for a decree teaches me to be an independent thinker, how to lớn work in a team, how khổng lồ communicate well with others...

Bài dịch: 

Tôi đã ra quyết định vào trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học vì những lý do sau:Không tức là tôi sẽ sở hữu được việc làm một cách dễ dàng nếu tôi bao gồm bằng đh nhưng nó sẽ xuất hiện thêm nhiều lựa chọn đến tôi.Đó là bí quyết duy nhất để tôi triển khai ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Nếu bạn muốn có một nghề nghiệp, chúng ta phải có bởi cấp chất nhận được bạn tiến bộ trong sự nghiệp nhanh hơn mà không tồn tại bằng cấp.Với bằng cấp, tôi có thể theo sự nghiệp của mình, tôi hoàn toàn có thể làm việc ở trình độ cao hơn, sau đó tôi rất có thể kiếm được không ít tiền hơn.Học một sắc đẹp lệnh dạy tôi thành một nhà tư tưởng độc lập, làm cố nào để làm việc cùng một đội, làm nắm nào để tiếp xúc tốt với những người khác ...

Như vậy là những em đang xem qua bài xích giảng phần Unit 7 further education - speaking công tác Tiếng Anh lớp 11 bắt đầu về giáo dục và đào tạo bậc cao. Để củng cố kỹ năng bài học tập mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 new Speaking.

Xem thêm: Thúc Đẩy Vai Trò Của Tài Chính Công, Tã I Chã­Nh Cã´Ng Lã  Gã¬


Câu 1:Read the passage about international students in Viet Nam, & then answer the questions.Viet phái mạnh is changing university enrolment requirements to make it easier for foreign students to study at its universities. Previously, foreign students were required lớn take university entrance examinations in Vietnamese, making it difficult if not almost impossible for non-Vietnamese-speaking foreign students khổng lồ apply.International student enrolment is one of the criteria to rank Vietnamese universities. Attracting foreign students is also a way for Vietnam khổng lồ promote Vietnam"s education to lớn the world.The leading universities in Viet nam enrol undergraduate và graduate international students every year. Most are from the Asia Pacific region including China, Japan, Korea, Australia, Laos, Cambodia & Thailand, while a few come from the United States và Europe. Most of the international students study Vietnamese studies, Vietnamese literature or South East Asian studies, which makes Viet nam giới the best destination for them.The leading institutions such as Viet nam giới National Universities in Ha Noi & Ho đưa ra Mirth City, which have a tradition of hosting international students, run preparatory courses in Vietnamese for foreign students. However, it"s widely recognized that if these universities vì not have programmes taught in English, they have a challenge lớn enroll international students.

Why was it very difficult for foreign students lớn study at Vietnamese universities?


A.Because they were required to take university entrance examination in Vietnamese B.Because they didn"t need to take university entrance examination in Vietnamese C.Because they were forced lớn take university entrance examination in Vietnamese D.Because they were required to take university entrance examination in English
A.It is a priority khổng lồ rank Vietnamese universitiesB.It is one the criteria to rank Vietnamese universitiesC.It is a system to lớn rank Vietnamese universitiesD.It is one reasons to lớn rank Vietnamese universities

Câu 3 - Câu 5: xem trắc nghiệm để thi online


Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với xã hội Tiếng Anh HOCTAP247 nghỉ ngơi mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này những em chuyển sang bài học tập kế tiếp. Chúc các em học tốt! 


Tiếng Anh giỏi Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày này là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư cho Anh (chính trường đoản cú "Angle" lại bắt đầu từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 11 - Năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông, gần cho năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến định hướng sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy từ tin cùng tìm dần dần điều mà mình muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hợp mã bớt giá