TIẾNG ANH 12

     

Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Speaking hướng dẫn những em bày tỏ ý kiến về nghề nghiệp trong tương lai.

Bạn đang xem: Tiếng anh 12


1.Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 1

2.Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 2

3.Unit 6 Lớp 12 Speaking Task 3

4. Bài xích tập trắc nghiệm

5. Hỏi đáp Speaking Unit 6


Work in pairs. Match a job in A with at least two descriptions in B.

(Làm bài toán theo cặp. Nối một công việc và nghề nghiệp ở cột A với tối thiểu 2 ý làm việc cột B)

AB

a doctor

a farmer

a tourist guide

a writer

take care of people"s health (chăm sóc sức mạnh mọi người)create imaginary characters và events (sáng tạo số đông nhân vật và sự kiện)find good & safe hotels for customers (tìm hầu như khách sạn xuất sắc và bình yên cho khách)take people to lớn places of interest (đưa mọi người du lịch thăm quan cảnh đẹp)construct irrigation systems (lắp đặt khối hệ thống tưới tiêu)apply new farming techniques (áp dụng phương pháp kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt mới)help save people"s lives (cứu chữa cho hồ hết người)tell stories through pictures (kể chuyện thông qua hình ảnh)

Guide khổng lồ answer
AB

a doctor

take care of people"s healthhelp save people"s lives

a farmer

construct irrigation systemsapply new farming techniques

a tourist guide

find good and safe hotels for customerstake people khổng lồ places of interest

a writer

tell stories through picturescreate imaginary characters and events


Work in pairs. Discuss which of the jobs in column A you would/would not lượt thích to do. Explain why/why not? You can use the cues in column B.

(Làm vấn đề theo cặp. đàm luận về những công việc và nghề nghiệp nào nghỉ ngơi cột A nhưng em thích/ không thích làm. Lý giải lý chính vì sao? Em rất có thể dùng những lưu ý ở cột B.)

AB

pilot (phi công)

waiter (bồi bàn)

taxi driver (tài xế taxi)

electrician (thợ điện)

policeman (cảnh sát)

journalist (nhà báo)

hotel receptionist (lễ khách khứa sạn)

computer programmer (lập trình viên)

boring (chán nản)

rewarding (thỏa mãn)

difficult (khó khăn)

interesting (thú vị)

fascinating (hấp dẫn)

dangerous (nguy hiểm)

challenging (thử thách)

fantastic (tuyệt với)

Guide lớn answerA. What job would you like to do?B. I"d like to be a pilot. Working as a pilot is very fascinating as I have a chance to lớn travel khổng lồ many places in the world, amd meet various interesting people.C. Would you like work as an electrician?D. I’m afraid I wouldn’t.C. Why?D. Working as an electrician is very dangerous for you may be at risk of loss of life due to unexpected shocks.A. For me, I would lượt thích to work as a journalist. Working as an journalist would be a fascinating job because because I would have a chance khổng lồ travel all over the world và meet many interesting people.

Xem thêm: Unit 10 Lớp 9 Listen And Read Life On Other Planets, Tiếng Anh 9


Work in groups. Talk about a job you may vị after you finish school, using the following cues.

(Làm việc theo nhóm. Hãy nói về công việc và nghề nghiệp mà có thể em đang chịn sau khi giỏi nghiệp, cần sử dụng những lưu ý bên dưới.)

Where you will work (Bạn sẽ làm việc ở đâu)Who you will work with (Bạn sẽ thao tác làm việc với ai)The salary you may get paid (Mức lương chúng ta được trả)The working conditions (Điều kiện có tác dụng việc)Guide khổng lồ answerA. What job would you like to vì chưng after you finish school?B. I’d like to be a high school teacher.C. What makes you choose that career?B. I think teaching is an interesting career for several reasons. First, I can learn many things, specially when I teach in a secondary school. Next, due to my work, I have to read much, so I can acquire more knowledge.A. What benefits vì you think you can get from that job?B. Well, the first thing I get from my work is the joy & happiness of working with the young. Next, I may be respected as an educated person. Thus, I’m able to live a happy life.C. Bởi you assume you can encounter some disadvantages with your career in comparison with other jobs, such as low pay, no privilege & working condition?B. I see it, but I can live a happy life, it"s the matter, for example my students" success in their study, their good behaviour và the key point: their maturity in social life. They can become good children and citizens and I think the best of all, in my opinion, is the joy & peace in mind. Vì chưng you think so?

Như vậy là các em sẽ xem qua bài xích giảng phần Speaking Unit 6 Lớp 12. Để củng cố kỹ năng và kiến thức bài học mời những em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 Speaking.


Câu 1:Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the sentence that is CLOSEST in meaning khổng lồ the given one“Getting a good job doesn’t matter much khổng lồ me”


A.“I am only interested in getting a good job.”B.“It’s interesting for me to lớn get a good job.”C.“I am not good at getting a good job.”D.“I don’t care about getting a good job.”
A.The young woman to live next door is very kind khổng lồ my family.B.The young woman he lives next door is very kind to my family.C.The young woman living next door is very kind lớn my family.D.The young woman lived next door is very kind to my family.

Xem thêm: Những Sản Phẩm Hóa Học Phục Vụ Cho Học Tập


A.It is three months since he lost his job.B.It has been three months since he has lost his job.C.They are three months since he lost his job.D.It is three months ago since he lost his job.

Câu 4-10:Mời những em singin xem tiếp ngôn từ và thi thử Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học này nhé!


Như vậy là các em sẽ xem qua bài giảng phần Speaking Unit 6 Future Jobs chương trình Tiếng Anh lớp 12 về nghề nghiệp tương lai. Trong quy trình học tập trường hợp có vướng mắc hay đề nghị trợ góp gì thì những em hãy comment ở mụcHỏi đáp, cộng đồng Tiếng Anhbossvietnam.vnsẽ hỗ trợ cho những em một phương pháp nhanh chóng! Sau bài học Speaking này những em chuyển hẳn sang bài học new Unit 6 Future Jobs - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt!