TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 6 SPEAKING

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 10 Unit 6: Speaking trang 10 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 6 speaking


Tiếng Anh 10 Unit 6: Speaking trang 10

Video giải tiếng Anh 10 Unit 6: Gender quality: Speaking

Equal job opportunities

1. (Trang 10 - giờ anh 10)Read the following phrases và sentences. Write A if it expresses an agreement and write D if it expresses a disagreement. Showroom two more expressions / sentences.

(Đọc những cụm từ và câu sau. Viết A ví như nó bộc lộ đổng ý cùng viết D nếu nó hiện sự ko đổng ý. Thêm 3 các từ hoặc câu.)

*

Đáp án bỏ ra tiết

1. D - I don’t think that...(Tôi không nghĩ rằng...)

2. A - I agree that...(Tôi đồng ý rằng...)

3. D - Yes, but...( Có, nhưng...)

4. A - That’s true.( Đúng vậy.)

5. A - I guess so. (Tôi đoán.)

6. D - Actually, I think...( thiệt sự tôi nghĩ...)

7. D - Sure, but...( chắc hẳn rằng nhưng…)

8. A - Exactly. /I couldn’t agree more.(Chính xác. / Tôi gật đầu đồng ý )

2. (Trang 10 - giờ anh 10)Work in pairs. Do you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases & sentences in 1.

(Làm theo cặp. Em có gật đầu đồng ý hoặc không đồng ý những câu sau? Nói cho bạn em, áp dụng những cụm từ cùng câu trong mục 1.)

*

Đáp án

1.Men are better leaders than women.

=> I don’t think that men are better leaders than women

2.Women"s natural roles are care-givers and housewives.

=> I don’t think that women"s natural roles are care-givers và housewives

3.Men are traditional decision-makers & bread-winners.

=> That’s true. Men are traditional decision-makers và bread-winners.

4.Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

=> That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

5.Women may become trouble-makers because they are too talkative.

=> I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative

6.Men are not as good with children as women

=> Exactly. Men are not as good with children as women.

Hướng dẫn dịch

1.Men are better leaders than women.

(Đàn ông có tác dụng lãnh đạo tốt hơn phụ nữ)

=> I don’t think that men are better leaders than women

(Tôi ko nghĩ bầy ông có tác dụng nhà lãnh đạo xuất sắc hơn phụ nữ.)

2.Women"s natural roles are care-givers & housewives.

(Vai trò tự nhiên của thanh nữ làm coi xét và nội trợ)

=> I don’t think that women"s natural roles are care-givers và housewives

(Tôi không nghĩ là vai trò tự nhiên của thanh nữ là người trông nom nhà cùng nội trợ.)

3.Men are traditional decision-makers & bread-winners.

(Đàn ông là bạn đưa ra quyết định và là trụ cột)

=> That’s true. Men are traditional decision-makers & bread-winners.

Xem thêm: Ví Dụ Chéo Hóa Ma Trận (Eigenvalues And Eigenvectors), Ví Dụ Ma_Trận_Chéo_Hóa_Được

(Thật vậy. Đàn ông là fan quyết định truyền thống và là Lao động chính trong gia đình.)

4.Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

(Phụ đàn bà làm việc cần cù hơn đàn ông du bọn họ yếu hơn về thể chất)

=> That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

(Chắc chắn rồi. Phụ nữ siêng năng hơnđàn ông tuy nhiên họ yếu rộng về thể lực.)

5.Women may become trouble-makers because they are too talkative.

(Phụ nữ hoàn toàn có thể trở thanh đầy đủ kẻ khiến rối bởi vì họ vô số chuyện)

=> I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative

(Tôi không nghĩ đàn bà là người gây rắc rối vì họ không ít chuyện.)

6.Men are not as good with children as women

(Đàn ông không tốt chăm nhỏ như phụ nữ)

=> Exactly. Men are not as good with children as women.

(Chính xác. Đàn ông không xuất sắc với trẻ em bằng phụ nữ.)

3.a. (Trang 10 – tiếng anh 10)Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement "Married women should not pursue a career , using sentences 1 -6 as reasons for your agreemer or disagreement.

(Làm nhóm. đàm đạo em có đồng ý hay không chấp nhận với câu “Phụ phái nữ kết hôn không nên theo xua đuổi sự nghiệp”, áp dụng câu 1-6 như là nguyên nhân cho việc gật đầu hoặc không đồng ý của em.)

*

Hướng dẫn dịch

1.Phụ thiếu phụ nên sinh sống nhà thao tác nhà và chăm lo chồng con

2.Thật buồn chán và mệt mỏi khi phải thao tác nhà

3.Phụ phái nữ thường trở nên dữ thế chủ động và dựa vào vào ông chồng họ

4.Phụ nữ có khả năng sẽ bị mệt nếu họ có 2 các bước ở khu vực làm với ở nhà

5.Phụ thanh nữ thường được trả lương ít hơn nam giới

6.Đàn ông nên share việc công ty với bà xã mình

Đáp án

1.I disagree with that statement. It is boring & tiring to do housework. Men should tóm tắt housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job.

(Tôi không đồng ý câu đó. Thật ngán và stress khi làm việc nhà. Đàn ông nên share việc này với bà xã của họ. Thiếu phụ nên tất cả một công việc mặc dù thanh nữ thường thừa nhận lương không nhiều hơn lũ ông khi có tác dụng cùng một việc.)

3.b. (Trang 10 – giờ anh 10)Note down your group"s discussion. Report the results lớn the class.

(Viết lại luận bàn của nhóm em. Báo cáo kết quả trước cả lớp.)

Đáp án

Hi everyone. Now I am going to tell all of you about some of our views whether married women should pursue a career or not. Most of us disagree with that statement. It is boring và tiring to bởi vì housework. Men should chia sẻ housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job. However, there are also some students think that married women shouldn"t go to lớn work. They suppose that women are the one who will make the home, so they should focus on doing housework và taking care of children. The men should the one who shoulders the burden of the family. How about you? What’s your opinion?

Thanks for listening.

Hướng dẫn dịch

Xin chào. Hiện nay tôi vẫn kể cho chúng ta nghe về một vài ý kiến của shop chúng tôi về việc đàn bà đã lập mái ấm gia đình có phải theo đuổi sự nghiệp tốt không? Hầu hết shop chúng tôi đều không gật đầu đồng ý với lời nói đó. Thật chán và căng thẳng mệt mỏi khi làm việc nhà. Đàn ông nên share việc này với vk của họ. đàn bà nên bao gồm một quá trình mặc dù thanh nữ thường thừa nhận lương ít hơn bọn ông khi làm cho cùng một việc. Tuy nhiên, cũng có thể có một vài học sinh cho là phụ nữ đã cưới tránh việc đi làm. Họ đến rằng đàn bà là fan sẽ lo việc nhà cửa, vì vậy chúng ta nên triệu tập vào câu hỏi nhà và chăm sóc con cái. Đàn ông yêu cầu là fan gánh vác gia đình. Thế còn chúng ta nghĩ sao?

Cảm ơn đang lắng nghe.

Unit 6: Getting Started (trang 6, 7): Listen and read...

Unit 6: Language (trang 7): Match each words with its definition. Then practice reading the words out loud...

Unit 6: Grammar (trang 8): Choose the right modals in brackets to complete the sentences...

Unit 6: Grammar (trang 8): Look at the symbols. What vì chưng they stand for...

Unit 6: Listening (trang 11): Look at the picture. The man và the woman vì chưng the same work...

Unit 6: Writing (trang 11, 12): The following text about the advantages of...

Unit 6: Communication và culture (trang 13): Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam...

Xem thêm: Test Não Trái Não Phải Bằng Hình Ảnh, Kiểm Tra Xem Thuận Não Trái Hay Não Phải

Unit 6: Looking back (trang 14): Put the following two-syllable words in the correct columns according lớn their ức chế patterns...