LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /ə/ và /ɜ:/trong tiếng Anh, cũng tương tự ôn tập về thì hiện tại tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai, với thì tương lai gần. Bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như khuyên bảo giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng:

plenty <"plenti> of : các by one’s self:một bản thân suitable (a) <"su:təbl> for sb : cân xứng với ai đórefreshments (n) bữa ăn nhẹ và thiết bị uốngoccupied (a) <"ɒkjʊpaied> vẫn có bạn ( sử dụng) sacred (a) <"seikrid> thiêng liêngsurface (n) <"sə:fis> mặt phẳng associated (a) <ə"sou∫iit> kết hợp impressive (a) hùng vĩ, gợi cảm

II. Kết cấu cần giữ ý

Âm /ə/trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong nguyên âm ngắn trong giờ Anh, là vạc âm của chữ cái “ơ”Âm /ɜ:/trong tiếng Anh là 1 nguyên âm nhiều năm trong giờ đồng hồ Anh, là vạc âm của vần âm “ơ”

III. Lý giải giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

/ə/:

Teacher: giáo viênTogether: thuộc nhauAbout vềOther: khácPagoda: chùaToday: hôm nay

/ɜ:/:

Bird: nhỏ chimWork: công việcChurch: nhà thờTerm: kỳShirt: áoEarly: sớm

Practise these sentences:

1. Have you heard about our excursion to nạm Pagoda?2. Her father is learning German with her teacher3. Last year the birds returned to the river earlier than this year.4. The girls work in the church on Thursdays5. Was it Barbara’s camera?I’m thirsty, Nurse. I want a glass of water.

Bạn đang xem: Language focus

2. Grammar:

The present progressive (with a future meaning) và be going lớn Grammar Exercise 1:Choose the correct option in brackets. (Chọn từ chắt lọc đúng vào ngoặc. )

1. Tel me your plan, Lan. Whatare you doingthis Saturday evening?2. Maryis gettingmarried next week.3. There’s a good play on TV tonight.Areyougoingto watch it?4. I feel terrible. I think Iam going to besick.5. There are a lot of đen clouds in the sky. Itis going to lớn rain.

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the present progressive or he going to.( Viết động từ trong ngoặc làm việc Thì hiện nay tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. The Brownare going tothe cinema this evening.

2. Weare having anEnglish-speaking club meeting next week. Would you lượt thích to come?

3. The mèo is just behind the rat. Itis going to lớn catchit later.

4. Whereareyouputtingthis new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but heis not going to lớn giveit up.

Xem thêm: Tag Tử Vi Tháng 9 Dương Lịch 2021, Tử Vi Tháng 9 2022 Của 12 Con Giáp

Exercise 3: Complete the exchanges, using the present progressive or be going to.

(Điền các câu đàm phán dùng thì hiện nay tại tiếp nối hoặc be going to.)

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to watch it ?

No, I’m busy. I’m seeing my form teacher at school.

2. Can you come next weekend?

Sorry, we’d love to, but I’m attending our class discussion then.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to bởi vì with it?

He says he is going to lớn buy his paretns some presents.

Xem thêm: Hằng Ngày Vũ Khí Bộ Binh Được Bảo Quản, Bộ Quốc Phòng

4. Should I leave the umbrella at home?

It’s cloudy & windy. It’s going khổng lồ rain.