Unit 5 lớp 12: speaking

     

Bài viết hướng dẫn giải pháp học và cách giải bài xích tập của phần speaking về chủ thể hệ giáo dục đào tạo đại học, một chủ điểm rất đáng để quan chổ chính giữa trong công tác tiếng Anh 12. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ và tham khảo gợi nhắc giải bài xích tập dưới đây.
Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12: speaking

*

I. Từ bỏ vựng

reference letter : thư giới thiệua letter of acceptance: thư chấp nhậna copy of the originals of school certificate: bản sao những chứng chỉ cội ở ngôi trường phổ thôngscore (n): số điểm giành trong cuộc thientrance examination: kì thi tuyển chọn sinh

II. Cấu tạo cần nhớ

scores of the required entrance examination: hiệu quả thi tuyểnto be admitted: được chấp nhậna copy of the originals of school certificate: bạn dạng sao những chứng chỉ nơi bắt đầu ở ngôi trường phổ thông

III. Giải đáp giải bài tập

Task 1:Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.Bạn vẫn xem: Unit 5 lớp 12 speaking

(Dưới đấy là những yêu mong ghi danh cho rất nhiều cơ sở đh ở một vài ba quốc gia. Làm việc từng nhóm. Đánh vết (✓) đều yêu cầu tất cả tính nên để em được nhận vào trong 1 trường đại học ở Việt Nam.)

_______ an application form (Hồ sơ xin việc)

_______ an identity card (Chứng minh nhân dân)

_______a reference letter (Thư giới thiệu)

______ a copy of the originals of your school certificate (Bản sao bằng xuất sắc nghiệp)

______a birth certificate (Giấy khai sinh)

______ a copy of the record of your performance at school (Bảng điểm trên trường)

______ scores of the required entrance examination (Điểm của bài bác kiểm tra đầu vào)

Task 2:Work in pairs. Ask and answer the questions about the application process to tertiary study in Vietnam using the following cues.

(Làm việc từng đôi. Hỏi với trả lời thắc mắc về tiến trình nộp đối kháng vào cơ sở đại học ở việt nam dùng đa số từ lưu ý sau.)

What khổng lồ do

When

fill in the application form

in March

send the application form

in March

take the GCSE examination

in May

get the GCSE result

in June

take the entrance examination

in July

get the entrance examination results

in August

get a letter of acceptance from the

late August - early

university

……………………………………

September

Gợi ý hội thoại

Task 3:Work in groups. Discuss the process of applying khổng lồ a tertiary institution in Vietnam.

(Làm vấn đề từng nhóm. Bàn bạc tiến trình nộp đơn vào một cơ sở đại học ở Việt Nam.)

Gợi ý hội thoại:

A. Can you tell me the process of applying lớn a university in Vietnam?B. Sure.

Xem thêm: Phát Triển Kinh Tế Tri Thức, 【Kinh Tế Tri Thức Là Gì】Giải Pháp Ở Việt NamXem thêm: Các Nguyên Tắc Giá Gốc Trong Kế Toán Cơ Bản, Nguyên Tắc Giá Gốc (Cost Principle) Là Gì

First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.C. Oh. I must pass the entrance examination lớn be admitted khổng lồ a tertiary institution, mustn"t I?B. Sure.A. How long can I get the entrance exam result?B. About a month.C. So with the result. I can apply for a seat in a university?B. No. You must wait for the letter of acceptance from the university.A. Oh. Rather complicated! Then I can go khổng lồ the admissions office of the university to bởi vì the necessary process for a tertiary study.C. How long does it take to lớn apply to lớn a university?B. About two months.A. Oh!