UNIT 4 LỚP 11 SKILLS

     

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và nhấn mạnh các câu miêu tả những điểm sau đây.)


Task 1

Task 1.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 skills

 Read the letter & underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư cùng gạch dưới các câu bộc lộ những điểm sau đây.)

*

1. The opening of the letter

2. The donated amount

3. The way(s) the money is used

4. The way the receipt is issued

5. The gratitude lớn the donor

6. The closing of the letter

Lời giải chi tiết:

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us to lớn repair the old school building & build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude to lớn the donor: I would lượt thích to express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward khổng lồ hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would lượt thích to express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us khổng lồ build a new school library.

Xem thêm: Trường Thcs Lê Lợi Hà Đông Năm Học 2021, Thcs Lê Lợi

Tạm dịch: 

- bắt đầu bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

- con số được quyên góp: Tôi rất vui khi nhận thấy sự cỗ vũ 500 đô la từ doanh nghiệp của ông/ bà cách đó vài ngày.

- chi phí được sử dụng như vậy nào: Số tiền này đang được dùng làm sửa trị lại trường học tập cũ với xây thêm hầu hết dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật. 

- biên nhận được gửi đi như vậy nào: Chúng tôi có thể chăn đang gửi biên lai nhanh nhất có thể. 

- thái độ của fan nhận tài trợ: Tôi ý muốn thể hiện nay lòng biết ơn với sự đóng góp của công ty ông/ bà 

- dứt thư: 

Tôi mong chờ sớm được nghe thông tin từ ông/bà. 

Chân thành

Dịch bức thư: 

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày đôi mươi tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi khôn cùng vui khi cảm nhận sự ủng hộ 500 đô la từ doanh nghiệp của ông/ bà từ thời điểm cách đây vài ngày. Số tiền này đang được dùng làm sửa trị lại trường học tập cũ cùng xây thêm phần đông dãy phòng cho những em học sinh khuyết tật. Cửa hàng chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai nhanh nhất có thể. 

Tôi hy vọng thể hiện nay lòng biết ơn với việc đóng góp của bạn ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự cung cấp và hợp tác và ký kết hơn từ doanh nghiệp ông bà trong tương lai. 

Tôi mong đợi sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành, 

David James

Thư ký của chương trình gây quỹ sản xuất trường học


Task 2

Task 2. Imagine that you have just received a donation of one million dongs from one of the local organizations lớn build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation và express your gratitude.

(Hãy tưởng tượng các bạn vừa nhận được một 000 000 đồng tự một trong các tổ chức địa phương để tạo thư viện trường học tập của bạn. Sử dụng những lời ý kiến đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến khuyến mãi và phân bua lòng hàm ân của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Dear Sir/ Madam

I"m very happy khổng lồ have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us to build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would lượt thích to express our thanks for the donation from your organization and hope lớn get more assistance và co-operation from yours in the future.

Xem thêm: Nước Hoa Blue Chính Hãng Giá Bao Nhiêu, Nước Hoa Bleu De Chanel Nam 100Ml Giá Bao Nhiêu

I look forward to lớn hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi khôn cùng vui khi cảm nhận sự ủng hộ 1 triệu đ từ tổ chức triển khai của ông/ bà từ thời điểm cách đây vài ngày. Tôi nghĩ số chi phí này vẫn giúp công ty chúng tôi xây dựng thư viện trường. Cửa hàng chúng tôi chắc chăn vẫn gửi biên lai nhanh nhất có thể có thể. 

Tôi ước ao thể hiện tại lòng biết ơn với sự đóng góp của tổ chức triển khai của ông/ bà và hi vọng nhận được không ít sự hỗ trợ và hợp tác và ký kết hơn từ công ty ông bà trong tương lai.