Unit 4 Lớp 10 Writing

     

Bài học Writing Unit 4 Lớp 10- Special Education phía dẫn những em viết một lá thư phàn nàn phê bình về một trung chổ chính giữa ngoại ngữ đang quảng cáo chưa đúng với việc thật.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 writing


Tóm tắt bài bác giảng

1.Unit 4 Lớp 10 Writing Task 1

2.Unit 4 Lớp 10 Writing Task 2

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Writing Unit 4


A letter of complaint

*


After studying for two weeks at English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre & ask you tell him/her the facts. (Sau lúc học hai tuần tại Trung trọng điểm tiếng Anh đến Hôm Nay, em phân biệt mọi việc tệ sợ hãi hơn đầy đủ gì bài quảng cáo nói. Một người bạn của em ao ước biết về Trung chổ chính giữa và yêu cầu em kể cho cậu/cô ấy đều sự thật.)

Work in pairs. Complete the dialogue below. (Làm câu hỏi theo cặp, dứt đoạn hội thoại mặt dưới)

Guide to lớn answer

(1) I"m not satisfied with it at all.

(2) Not all of them are native touchers, & even some are not professional teachers.

(3) That"s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

(4) I had lớn pay for them, và most of the books are photocopied, not primed.

(5) Only some of them, less than hair.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Samsung Chi Tiết Nhất

(6) Almost every class finishes early.


2. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 2


Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below. (Sử dụng thông tin từ đoạn đối thoại trong bài bác tập 1, xong xuôi bức thư than thở bên dưới.)

*

Guide to lớn answer

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

First, You say all the teachers at the centre are only the native, but in fact there are only some of them, & to make the matter more worse, a lot of them are professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books and tape cassettes are free, but we had khổng lồ pay for them. Và the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Xem thêm: Chia Đôi Văn Bản Trong Word 2003, Cách Chia Đôi Trang Giấy Trong Word 2003

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late và finish early!

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me the refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward khổng lồ hearing from you and to getting a quick resolution of problem. Please tương tác me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.