UNIT 3

     

Phần speaking hướng dẫn bí quyết xây dựng hội thoại để đàm luận về nhà đề tiếp xúc trong thôn hội. Bài viết giới thiệu các từ vựng, kết cấu cần để ý cũng như chuyển ra gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

terrfic (a)=excellent, wonderful (adj): hay vờidecent <‘di:snt> (adj): đứng đắn, chỉnh tềhandle <"hændl> (v): , sử dụng, sờ,(vấn tóc lên)badminton (n); môn mong lôngcompliment <"kɔmplimənt> (n): lời khen ngợirespond : đáp lại

II. Cấu trúc cần nhớ

a pair of glasses (n): một cặp mắt kính

III. Gợi ý giải bài bác tập:

Task 1:Practise reading these dialosues, payine attention to lớn how people give & respond to compliments in each situation.

Bạn đang xem: Unit 3

(Thực hành hiểu những bài bác đối thoại này, để ý cách người ta cho và đáp lại lời khen ở từng tình huống.)

Phil: Youreally have a beautiful blouse, Barbara, I’ve never seen such a perfect thing on you.(Barbara, các bạn thực sự tất cả áo sơ mi đẹp nhất quá! Tôi chưa bao giờ thấy dòng áo nào tuyệt đối với các bạn như thế.Barbara: Thank you, Phil. That’s a nice compliment. (Cám ơn bạn, Phil. Đó là một lời khen thật tuyệt)Peter: Your hairstyle is terrific, Cindy! (Kiểu tóc của chúng ta trông thật xuất sắc)Cindy: Thanks, Peter. I think I’ve finally found a style that looks decent và easy to lớn handle. (Cảm ơn Peter. Tôi nghĩ tôi ở đầu cuối cũng tìm kiếm được một phong cách tóc trông chỉnh tề cùng dễ chuyên sóc)Tom: I though your tennis game was a lot better today, Tony.( Tony, tôi nghĩ về ván tennis của bạn bây giờ khá hơn nhiều.)Tony: You’ve got to be kidding me. I thought it was terrible. (Bạn đùa đấy thôi. Tôi nghĩ về nó thiệt tệ đấy!)

Task2:Work with a partner. Practise giving compliments to lớn suit the responses Use the cues below. (Làm việc với một hạn cùng học. Thực hành cho lời khen phù hợp với những câu trả lời. Dùng từ gợi nhắc dưới đây.

David: ______ You look really nice with your dress, Kathy!________ (dress)Kathy: I’m glad you like it. I bought it at a shop near my house a few days ago.Hung:___ Your motorbike is certainly unique. I don"t think I"ve ever seen anything lượt thích this before!____ (motorbike)Hien: Thanks, Hung. I think I’ve finally found the colour that suits me.Michael: _____ I didn"t know you could play badminton so well!____ . (badminton)Colin: You must be kidding! I thought the same was terrible.

Task 3:Work in pairs. Practise responding to lớn the compliments below. (Làm bài toán từng đôi. Thực hành vấn đáp những lời khen bên dưới đây.)

Phil: You’re a great dancer, Huong. I wish I could vì half as well as you.You:………Thanks, Phil. That"s very nice of you lớn say so.………Peter: I didn’t know you could play the guitar so well, Toan. Your time was lovely!You:…………Thank you, Peter. I’m glad you enjoyed it.……………..Tom: Your English is better than many Americans, Hanh. I really enjoy your public speaking.You:…Thanks. That’s a nice compliment, but sometimes I think I"m not so good at all.………

Task 4:Work with a partner. Make dialogues lớn practise giving and responding khổng lồ compliments, using the cues below.

(Làm câu hỏi với một các bạn cùng học. Làm các cuộc đối thoại để thực hành cho và trả lời những câu khen, dùng đều từ gợi nhắc dưới đây.)

a nice pair of glasses: Một cặp kính đẹpa new & expensive watch: Một chiếc đồng hồ đeo tay mới đắt tiềna new cell phone: điện thoại thông minh di rượu cồn mớia modem-looking pair of shoes: Đôi giày hiện đạia fashionable jacket: Áo khoác thích hợp mốt thời trang

Gợi ý hội thoại:

1.

Xem thêm: Thông Tin Về Thuốc Tiêm Vaccine Mũi 1 Vero Cell Mũi 2 Tiêm Gì ?

A: That’s such a nice pair of glasses you have on! 1 almost don"t recognize you.B: Thanks. I take that as a nice compliment, I guess.

2.

C. I really lượt thích your new watch!D. Really? That"s nice of you to lớn notice it.

Xem thêm: Từ Dao Sắc Không Gọt Được Chuôi ", Dao Sắc Không Gọt Được Chuôi

3.

E. Your new jacket is very fashionable & lovely!F. Oh! Thank you. I got it yesterday.