Unit 3 lớp 12 skills

     

Bài học tập Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Listening luyện cho các em khả năng truyền đạt lại thông tin sau thời điểm nghe bằng phương thức nghe lấy tin tức khái quát mắng và thông tin chi tiết.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12 skills


1. Before You Listen Unit 3 Lớp 12

2. While You Listen Unit 3 Lớp 12

2.1.Unit 3 Lớp 12 Listening Task 1

2.2. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 3 Lớp 12

4.Tapescript Listening Unit 3 Lớp 12

5. Bài xích tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 12


Work with a partner. Study the pictures and answer the following question. (Làm việc với bạn học. Coi hình rồi vấn đáp câu hỏi)

What are they doing? (Họ đang làm cho gì?)What vì you think each of them would say lớn greet each other? (Bạn suy nghĩ họ sẽ nói gì để kính chào hỏi nhau?)What vày you think they would talk about? (Bạn nghĩ chúng ta sẽ thủ thỉ gì cùng với nhau?)How long vị you think it would take them khổng lồ finish their call và why? (Bạn nghĩ học tập sẽ trò chuyện trong bao lâu và tại sao?)Guide to lớn answerThey"re talking on the phone.They would say “Hello" to greet each other.I think they would talk aboul their usual jobs & things happening to them.It would take them about five minutes to lớn finish their calls because they are on the move in the street.
2.1. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 1

Linda Cupple, a social worker, advises young people on how khổng lồ use the telephone in their family. Listen khổng lồ her talk và decide whether the statements are true (T) or false (F). (Linda Cupple a cán cỗ xã hội răn dạy những tuổi teen cách sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh trong gia đình. Hãy nghe cô ấy nói chuyện và chọn câu đúng (T) hoặc sai (F))

The telephone often causes arguments between members of the family.A reasonable length of time for a call is the main problem.Ten minutes is a reasonable length of time for a call.Young people should not receive a gọi at dinner time.Young people often gọi their friends at night.You can’t điện thoại tư vấn your friends at any time even when you have a separate telephone.Guide khổng lồ answer
123456
TFTFFT

Correctfalse sentences

2.A reasonable length of time for a gọi is the most obvious problem.

4.Young people should not receive a điện thoại tư vấn at dinner time if their parents vị not agree.

5. Young people mostly gọi their friends at night.


Listen to part of Ms Linda Cupple"s talk again and write the missing words.

Xem thêm: Thiết Bị Cắt Lọc Sét 1 Pha Vlp60, Thiết Bị Cắt Lọc Sét 1 Pha V20B+C1+Npe

(Lắng nghe 1 phần bài nói của cô Linda Cupple một đợt tiếp nhữa và viết phần đông từ không đủ vào chỗ trống.)

Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object khổng lồ your leaving the dinner table to lớn take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. Mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to hotline after ten o’clock. The shock of (5) …………..out of a sound sleep và the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to lớn give your parents a (6)……… attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you. Remember that you’re still a member of a family. So try (8)………to your family"s regulations.

Guide khổng lồ answeragreedto avoidparticularadultswakingheartkindnessto stick

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple"s talk, beginning with: (Nghe lại. Tóm tắt lại bài nói của cô Linda Cupple, bước đầu với:)

In this talk Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to lớn use the telephone in the family. The first is to lớn work out a reasonable.....

Guide khổng lồ answer

In this talk Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to lớn use the telephone in the family.The first is khổng lồ work out a reasonable length of time for a điện thoại tư vấn after a discussion with our parents, usually ten minutes at most. & it’s the duration of time for receiving or making a hotline at the usual time. Next, it’s a great problem to lớn make a điện thoại tư vấn very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try khổng lồ stick to the family"s regulations.


The Telephone - Potential Family Background

Hello, everyone. In today"s talk I"m going lớn give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to avoid unnecessary disagreements between you & members of your family.The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you và your parents - arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over, & agree lớn a few simple regulations.The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, và yet it isn’t so long that other members of the family will become angry. Even when your parents are out, the length of your hotline should be limited, because they, or someone else, may he trying to reach your trang chủ for a very important reason.Calling hours should be agreed upon. If your parents object khổng lồ your leaving the dinner table khổng lồ take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to hotline back, or offer to hotline him when dinner"s over.A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm, when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.So please tell your friends not to điện thoại tư vấn after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep & the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to lớn give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it"s the one time your parents can sleep late.If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you"re still a thành viên of a family. So try to lớn stick khổng lồ your family’s regulations. That"s all for my talk today. Thank you lor listening.Phần dịch bài xích nghe Unit 3 Lớp 12Chào các người. Trong buổi nói chuyện ngày bây giờ tôi đang cung cấp cho chính mình một số lời khuyên về phong thái sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh một cách phù hợp nhất để tránh những sự không tương đồng không quan trọng giữa chúng ta và các thành viên trong gia đình.Như các bạn đã biết,điện thoại là 1 trong công gắng tuyệt vời, nhưng lại nó rất có thể gây bất đồng quan điểm giữa chúng ta và phụ huynh bạn - những bàn cãi đó hoàn toàn có thể dễ dàng tránh khỏi nếu bạn sẽ ngồi xuống, kết nạp và thỏa thuận một vài ba quy định 1-1 giản.Tất nhiên vấn đề ví dụ nhất là cẩn thận thời gian phù hợp cho một cuộc gọi. Thời gian chính xác phải được thỏa thuận hợp tác với bố mẹ của bạn, cơ mà mười phút là khoảng thời hạn tối đa cho một cuộc gọi rồi. Đó chắc chắn là thời gian đủ lâu năm để nói bất cứ thứ gì trong thời hạn cách không giống nhau, mà lại nó chưa hẳn là quá lâu năm mà các thành viên không giống của gia đình sẽ trở buộc phải tức giận. Thậm chí khi bố mẹ bạn vắng tanh nhà, chiều dài cuộc gọi của khách hàng nên được hạn chế, bởi vì có những người đang nỗ lực gọi đến nhà của bạn vì một vì sao rất quan trọng đặc biệt nào đó.Thời gian điện thoại tư vấn điện thoại cần có sự thoả thuận. Nếu phụ huynh bạn bội phản đối vấn đề rời khỏi bàn nạp năng lượng để nhấn cuộc gọi thì hãy nói với anh em tránh gọi vào khung giờ đó, trường hợp một fan nào đó điện thoại, yêu mong họ hãy hotline lại, hoặc cung ứng số điện thoại cảm ứng để điện thoại tư vấn lại bọn họ khi buổi tối kết thúc.Một vụ việc nghiêm trọng là gọi điện thoại cảm ứng thông minh rất muộn vào ban đêm, hoặc cực kỳ sớm vào buổi sáng. Lỗi này chủ yếu do những người trẻ, những người dân hay gọi điện thoại cảm ứng lúc 10 hoặc 11 tiếng tối, khi rất nhiều người lớn căng thẳng đang ngập trong ngủ. Bởi vì vậy, xin vui vẻ nói với bằng hữu của bạn không được gọi điện thoại cảm ứng thông minh sau mười giờ. Cú sốc ngay trong khi thức dậy sau một giấc ngủ ngon và lo âu khi nghĩ đến - "Có một tai nạn" - là đủ để gia công cho cha mẹ bạn lên lần đau tim. Chưa phải là quá quá bất ngờ vào các buổi sáng vào buổi tối cuối tuần khi bố mẹ của bạn cũng có thể ngủ muộn.Nếu cha mẹ bạn, vì chưng tình yêu thương chúng ta mà lắp đặt một điện thoại thông minh riêng mang đến bạn, hãy hãy nhờ rằng bạn vẫn còn đấy là một thành viên của một gia đình. Vì vậy, nỗ lực thực hiện xuất sắc các lý lẽ trong gia đình. Đó là tất cả bài thì thầm của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Như vậy là những em đang xem qua bài giảng phần Listening Unit 3 Lớp 12. Để củng cố kỹ năng và kiến thức bài học tập mời các em tham gia bài xích tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 Listening.

Xem thêm: Meaning Of " Lương Thiện Tiếng Anh Là Gì ? Lương Thiện Tiếng Anh Là Gì


Câu 1:Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questionsShe is a kind of woman who does not care much of work but generally ........ Meals, movies or late nights at a club with her colleagues.