Language Focus Unit 3

     
Tóm tắt: Grammar Task 1.Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets. (Hoàn thành câu cùng với dạng đúng, danh hễ từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng các từ trong ngoặc.) 1.Most passengers dislike…………to sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have) 2.I must drive more carefully. I can’t risk…………another speeding ticket. (get) 3.Did Dick mean………… Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell) 4. You must keep…..on th
Khớp với kết quả tìm kiếm: Language Focus - Unit 3 trang 39 SGK tiếng Anh 11. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets. ...

Bạn đang xem: Language focus unit 3


*

Tóm tắt: Video lý giải giải gạn lọc câu nhằm xem lời giải nhanh rộng Vocabulary bài xích 2 Pronun bài 2 Grammar bài xích 2 bài xích 3 bài xích 4 trường đoản cú vựngVocabulary đoạn clip hướng dẫn giải1. Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives bởi vì not have all the corresponding word forms. Use a dictionary, if necessary. (Hoàn thành bảng dưới đây bằng nhừng từ bao gồm cùng cội với phần đông tính từ ở cột thiết bị nhất. Một số trong những tính từ không có dạng thức trường đoản cú phù hợp. Dùng từ điển khi cần.)
Khớp với tác dụng tìm kiếm: Language trang 32 Unit 3 SGK tiếng Anh 11 mới. Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjective. ...
*


Khớp với kết quả tìm kiếm: bài học kinh nghiệm Unit 3 Lớp 11 A party phần Language Focus phía dẫn các em ôn tập ngữ ... ở dạng tiêu cực của danh hễ từ và hễ từ nguyên chủng loại trong giờ đồng hồ Anh. ...

Xem thêm: Nơi Bán Điện Thoại Wiko Ridge Fab 4G Multitouch 16 Gb Internal SmartphoneTóm tắt: . Decorate (v)<"dekəreit>trang trí. Organise (v)<"ɔ:gənaiz>tổchức. Refreshments (n)món nạp năng lượng nhẹ. Upset (v)<ʌp"set>làm bối rối, băn khoăn lo lắng Be early for….: nhanh chóng cho dòng gì. Nguyên thể với danh cồn từ:. Nguyên thể bị động và danh động từ bị động. Xem lý giải tại đây. III. Lý giải giải bài bác tập. 1. Pronunciation:. Listen và repeat:. /l/. Lunch: bữa trưa. Lovely: xứng đáng yêu. Lemonade: nước chanh. Jelly: thạch. Glass: ly. Salad: sa lát. /r/. Pretty
Khớp với kết quả tìm kiếm: Language focus Unit 3: A buổi tiệc ngọt Bữa tiệc. Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm m, n, cùng ng trong tiếng Anh, cũng ... ...

Tóm tắt: E. LANGUAGE FOCUSPronunciation: / l / - / r / - / h / Grammar: Infinitive & gerund Passive infinitive and gerundTạm dịch: - phát âm: /l/ - /r/ - /h/ - Ngữ pháp: + V-ing với to V + thụ động của V-ing và to Vo Pronunciation (Nghe với lặp lại)/ l / / r / / h / lunch pretty hit lovely Europe house lemonade parent holiday jelly really hospital glass restaurant husband salad library helicopter Practise reading aloud these sentences.(Thực hành đọc to hầu như câu sau) 1. Hello, Mr. Allen. You’
Khớp với công dụng tìm kiếm: Language Focus - Unit 3 trang 39 SGK tiếng Anh 11. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets. ...

Xem thêm: Một Số Học Thuyết Phổ Biến Về Nguồn Gốc Ra Đời Của Nhà Nước Và Pháp Luật Là Gì?


Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets. ...
Tóm tắt: LANGUAGE FOCUSExercise 1. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets.1. Most passengers dislike…………to sit in small, uncomfortable seats on long flights, (have)2. I must drive more carefully. I can’t risk…………another speeding ticket, (get)3. Did Dick mean………… Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell)4. You must keep…..on the computer until you understand how khổng lồ use all of the programmes. (practise)5. The judge demanded………..th