Unit 2 lớp 12 listening

     

Bài viết này cung ứng các tự vựng, kết cấu cần lưu ý cũng như lí giải làm các bài tập trong phần nghe công ty đề đa dạng chủng loại văn hóa.


Before you read: Listen and repeat. Task 1 + Task 2: Đoạn hội thoại thân khách phượt và khuyên bảo viên
*

I. Từ bỏ vựng

altar<"ɔ:ltə>(n): bàn thờbanquet<"bæηkwit>(n): buổi tiệc, yến tiệcceremony<"seriməni>(n): nghi lễtray (n): cái khayancestor (n)<"ænsistə>: tổ tiênblessing<"blesiη>(n): lời cầu chúc

II. Cấu tạo cần nhớ

to be charge of sb/sth: đảm tráchto ask their ancestors’ permission: xin phép ông bàto be/get married lớn sb: đem aithe newly wedded couples: phần nhiều cặp vợ ông chồng mới cưới

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Before you listen

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12 listening

(Làm việc với một bạn cùng học. Trao đổi những câu hỏi sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony: bạn đã khi nào tham gia một lễ cưới chưa?

Yes. I often have

2. What vì the bride and the groom usually vì at wedding ceremony? (Cô dâu và chú rể thường làm cái gi trong đám cưới?)

The bride & the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying & asking them lớn bless their love & they wear rings and other jewelry to lớn each other. Afterwards, the bride’s & the groom’s parents và relatives give them presents or jewels. Then the bride and the groom come over khổng lồ present themselves to their grandparents, families’members và relatives. At the end, they have a tiệc nhỏ either at home or at a restaurant.

Listen và repeat:

Altar: bàn thờMaster of Ceremony: nhà hônBanquet: Tiệc lớnGroom: chú rểBride: cô dâuAncestor: Tổ tiênTray: khaySchedule: kế hoạch trìnhBlessing: khấn

2. While you listen:

Tapescipt: ngôn từ phần nghe: WEDDING in VIET NAM

Tourist :Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?Tourist Guide: Well, wedding is very important to the Vietnamese, not only lớn the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.Tourist :What does the groom’s family vày on the wedding day?Tourist Guide: On the wedding day, the groom"s family and relatives go lớn the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.Tourist.:Do you have the Master of Ceremonies? and what does he vày during ihe wedding ceremony?Tourist Guide: The Master of Ceremonies introduces the groom, the bride, the parents, the relatives and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride and the groom would pray, asking their ancestors" permission to be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom & the bride then exchange their wedding rings.Tourist.:Where is the wedding banquet held?Tourist Guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s trang chủ or at a restaurant và all close relatives, friends and neighbours are invited.Tourist.What kind of food và drinks are served? Traditional food and beer or wine are. During the reception, the groom và bride and their parents stop by each table khổng lồ thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards & money gifts to the newly wedded couples alone with their blessings.Tourist.:Oh. That’s very interesting. Thank you.Tourist Guide: You"re welcome.

Task 1:Listen to the passage và fill in the missing information. (Nghe đoạn văn với điền những tin tức thiếu.)

1. The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents.

2. The gifts are wrapped in red paper

3. The wedding cereony starts in front of the altar.

4. Food & drinks are served at the wedding banquet.

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money and wedding card.

Task 2: Listen again & answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the most important thing the groom’s family has to bởi vì on the wedding day.

The most important thing the groom"s family has to bởi vì on the wedding day is to lớn go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper. 2. What would the gorrm and the bride usually bởi vì during the wedding ceremony?

They would pray và ask their ancestors to lớn bless their love in from of the family"s altar. 3. When vì the groom và the bride exchange their wedding rings?

After they pray to lớn their ancestors .

Xem thêm: Phim Bí Mật Ở Chơng Đam Đông (Trọn Bộ) Thuyết Minh, Phim Bí Mật Ở Chơng Đam Đông Vtv3 (Trọn Bộ)

4. Where is the wedding banquet usually held?

The wedding banquet is usually held either at the groom"s và bride’s home or at a restaurant.

5. What vì the groom, the bride và their parents vì at the wedding banquet?

They come up to each table to thank their guests.

3. After you listen

Work in groups.Discuss the questions, "What vì families often bởi to prepare for a wedding ceremony?

(Làm việc từng nhóm. đàm luận câu hỏi. "Các mái ấm gia đình thường làm những gì để sẵn sàng lễ cưới"")

1.

A: The wedding ceremony is a very important occasion lớn every Vietnamese family."B: Sure it is. It"s one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must be well prepared.

2.

A:There’s no doubt about it. Then, what do related families bởi vì for it?B:I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

3.

A.What should they do?B.Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, và gorgeous!C: Next they send letters of invitation to lớn relatives, friends and neighbours, usually ten days before. Lớn the people who live nearby, they must come to invite them in person.A: Simultaneously, they have to lớn make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or do all things necessary for it.

Xem thêm: Công Ty May Ba Lô Túi Xách Tuyển Dụng Mới Nhất 2022 Lương Hấp Dẫn

4.

A:And the most important thing the groom’s parents must bởi is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.B:Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - lớn go to lớn the bride"s house.