A

     

Bài viết phía dẫn bí quyết học và bí quyết giải bài tập của phần Reading về chủ thể Women in society (Phụ nữ trong làng hội), một chủ điểm rất rất đáng quan vai trung phong trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ với tham khảo gợi nhắc giải bài xích tập dưới đây.


*

Before you read(Trước khi bạn đọc)

Work in pairs.Look at the pictures and answer the questions that follow.

Bạn đang xem: A

(Làm bài toán theo cặp. Quan sát vào những bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

1.How many roles does this woman have? (Người thiếu nữ này đảm nhiệm bao nhiêu vai trò?)=> This woman has two roles: a wife"s role and a mother"s role. (Người đàn bà này đảm nhận hai vai trò: sứ mệnh của người vợ và sứ mệnh của người mẹ.)2.Is her life typical of a Vietnamese woman"s life? Why/Why not? (Cuộc sống của cô ý ấy bao gồm phải là cuộc sống đời thường điển hình của người thanh nữ Việt nam giới không? trên sao/Tại sao không?)=> Yes, it is, because it"s the Vietnamese traditional lifestyle and culture. (Có, vì đó là lối sống cùng văn hóa truyền thống cuội nguồn của người việt Nam.)

While you read(Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and do the tasks that follow.(Đọc đoạn văn với làm bài tập theo sau.)

Dịch:

Trong sát hết chiều dài lịch sử hào hùng văn minh nhân loại, những ý niệm văn hóa nhiều năm chỉ được cho phép phụ nữ đảm nhận một ít vai trò trong thôn hội. Nhiều người nhận định rằng thiên chức của người thiếu phụ là làm vợ, có tác dụng mẹ. Những người dân này mang đến rằng đàn bà thích hợp với việc sinh con và chăm bẵm nhà cửa ngõ hơn là tham gia vào đời sống tài chính hay chính trị của xã hội. Những ngờ vực chung về khả năng tư duy của người thiếu nữ đã khiến cho nhiều buôn bản hội ko cho nữ giới được học tập hành, tuyển dụng cùng nhiều nghĩa vụ và quyền lợi chính trị với pháp lý. Chính phái nam mới là fan kiểm soát hầu như việc làm và quyền lực trong làng hội.

Cuộc tranh đấu cho bạn nữ quyền - quyền đem đến cho thiếu nữ vị ráng xã hội, kinh tế và thiết yếu trị ngang bởi với phái nam - bước đầu từ cố kỉnh kỷ 18 trong một quy trình tiến độ được hotline là Thời đại Ánh sáng. Trong quá trình này, các triết gia bao gồm trị sinh hoạt châu Âu bắt đầu tranh luận rằng những cá nhân, dù là nam tốt nữ, có mặt đã tất cả quyền tự do thoải mái và bình đẳng. Những nhà bốn tưởng tiên phong này công ty trương rằng đàn bà không bắt buộc bị riêng biệt đối xử vì nguyên nhân giới tính.

Ngày nay, tuy nhiên vị cố kỉnh của đàn bà ở mỗi đất nước mỗi khác, phần lớn phụ bạn nữ trên trái đất đã được mọi quyền lợi pháp luật đáng kể. Trong những đó, quan trọng đặc biệt nhất là: cơ hội làm bài toán và được trả lương ngang bởi với nam giới giới, quyền thai cử với quyền được học tập tử tế.

Xem thêm: 3000691338 - Trường Thpt Nguyễn Huệ

Task 1.Give the Vietnamese equivalents lớn the following words and phrases.(Cho từ giờ Việt tương tự với phần đa từ và nhiều từ sau.)

1. Human civilization: nền lộng lẫy nhân loại2. Childbearing: bài toán sinh con3. Involvement: sự thừa nhận thân, tham gia4. Age of Enlightenment: Thời đại ánh sáng5. Deep-seated cultural beliefs: quan liêu niệm văn hóa truyền thống lâu đời6. Homemaking: việc âu yếm gia đình7. Intelleclual ability: năng lực trí thức/hiểu biết8. Equal work opportunity: thời cơ nghề nghiệp/ việc làm bình đẳng

Task 2.Choose the best option A, B, C or D lớn answer the following questions.(Chọn câu trả lời A, B,C hoặc D đúng độc nhất để vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. C: According lớn the text, what was the main role traditionally accorded to lớn women? - taking care of the house và family. (Theo đoạn văn, vai trò thiết yếu được giao theo truyền thốngcho thiếu nữ là gì? – duyệt nhà cửa ngõ và gia đình.)2. D: Before the 18thcentury, what was the attitude of societies towards women’s intellectual ability? – disbelieving. (Trước vắt kỉ 18, thái độ của xóm hội so với hhả năng trí thức của thiếu phụ là gì? – thiếu tín nhiệm tưởng.)3. C: According lớn the text, what is the purpose of the struggle for women’s rights? - lớn bring equality between men và women. (Theo đoạn văn, mục tiêu của việc đấu tranh đòi quyền lợi cho đàn bà là gì? – Để mang lại sự bình đẳng giữa nam và nữ.)4. B: What vày “these pioneer thinkers’” at the kết thúc of paragraph 2 refer to? - 18th century European political philosophers. (“Những nhà tư tưởng tiên phong” sinh hoạt cuối đoạn 2 đang đề cập đến loại gì? - các triết gia bao gồm trị nghỉ ngơi châu Âu nuốm kỉ 18.)5. A: Which of the following is NOT mentioned in the last paragraph as one of women’s legal rights today? – the right lớn hold property. (Điều gì tiếp sau đây không được đề cập đến tại vị trí cuối như là giữa những quyền lợi thích hợp pháp của thiếu nữ hiện nay? – Quyền nắm giữ tài sản.)

Task 3.Choose the best title for the passage.

Xem thêm: Kiểm Tra Dây Dẫn Điện Là Tiến Hành :A, Kiểm Tra Dây Dẫn Điện Là Tiến Hành

(Chọn tiêu đề đúng nhất mang đến đoạn văn.)

A. Intellectual Ability(Khả năng trí thức của phụ nữ)B.The Ase of Enlightenment (Thời kỳ ánh sáng)C.Women’s Rights (Quyền lợi của phụ nữ)D.Women’s Role in Education (Vai trò của phụ nữ trong Giáo dục)

=> Đáp án và đúng là C.Women"s Rights

After you read(Sau khi bạn đọc)

Work in pairs.Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.(Làm bài toán theo cặp. Bắt tắt đoạn văn đọc bằng phương pháp viết một câu cho mỗi đoạn văn.)

Paragraph 1 (Đoạn 1)

In the past, women were limited to lớn the natural roles: mother"s & wife"s because of widespread doubt about their intellectual ability. (Trước đây, thiếu nữ bị tiêu giảm bởi các thiên chức: làm mẹ và làm vợ vì sự ngờ vực về tài năng tri thức của họ.)

Paragraph 2 (Đoạn 2)

The struggle for women"s rights began in the 18thcentury with European philosophers" thoughts that women should not be discriminated on the basis of sex. (Cuộc chiến đấu đòi quyền hạn cho phụ nữ ban đầu vào vắt kỉ đồ vật 18 với các tư tưởng của những nhà triết gia chủ yếu trị Châu Âu rằng thiếu phụ không phải bị riêng biệt đối xử chỉ vì phụ thuộc vào giới tính.)

Paragraph 3 (Đoạn 3)

Women now enjoy significant legal rights such as equal work and pay rights, the right khổng lồ vote and to get formal education. (Phụ nữ hiện thời được tận hưởng nhiều quyền hạn hợp pháp như là thời cơ làm việc và được trả lương ngang bởi với phái nam giới, quyền bầu cử với quyền được học tập tử tế.)