Language focus

     

Exercise 2 : Complete each sentence with the right khung of a suitable verb. (Hoàn thành từng câu với dạng đúng của một cồn từ phù hợp hợp.)


Pronunciation

*Listen & repeat.

Bạn đang xem: Language focus

(Nghe với nhắc lại.)

/s/

/z/

Sue

said

zoo

please

sip

bus

zip

buzz

piece

price

peas

prize


* Practise these sentences.

(Luyện tập các câu sau.)

1. Susan loves classical music.

(Susan yêu thương nhạc cổ điển.)

2. I lượt thích to listen khổng lồ jazz records.

(Tôi yêu thích nghe các phiên bản nhạc jazz.)

3. My aunt likes to lớn watch the film “The Sound of Music".

(Cô của mình thích xem bộ phim "The Sound of Music".)

4. But my cousin prefers going lớn concerts.

(Nhưng anh họ của tôi thích đi coi hòa nhạc.)

5. He"s won the first prize for singing folk songs.

(Anh ấy vẫn giành quán quân cho cuộc thi hát những bài xích hát dân gian.)

6. I"d like a piece of bread và some peas, please.

(Tôi mong muốn một miếng bánh mì và một ít đậu.)


Grammar 1

Exercise 1Use the words in brackets khổng lồ answer the questions. 

(Dùng từ vào ngoặc trả lời câu hỏi.)

1. What did you phone her for? (good news)

(Bạn điện thoại tư vấn cho cô ấy để triển khai gì? - tin tốt)

2. What are you saving money for? (a cassette player)

(Bạn đang tiết kiệm chi phí tiền để làm gì? - một thứ nghe nhạc cassette)

3. What does she practise singing all day for? (the singing contest)

(Cô ấy tập hát cả ngày để làm gì? - cuộc thi hát)

4. What are you learning French for? (French songs)

(Bạn học tiếng Pháp để triển khai gì? - những bài hát giờ đồng hồ Pháp)

5. What does the monitor always go lớn class on time for? (a good example for the class)

(Người đo lường và thống kê luôn đi học đúng giờ để gia công gì? - một tờ gương xuất sắc cho lớp)

Lời giải chi tiết:

1. I phoned her khổng lồ tell her the good news.

(Tôi gọi điện đến cô ấy để kể mang đến cô ấy tin vui.)

2. I’m saving money lớn buy a now cassette player.

(Tôi đang tiết kiệm chi phí tiền để sở hữ một cát-sét bây giờ.)

3. She practises singing all day lớn win the singing contest.

(Cô ấy rèn luyện ca hát một ngày dài để giành thành công trong cuộc thi ca hát.)

4. I"m learning French to sing French songs.

(Tôi sẽ học giờ Pháp để hát những bài hát tiếng Pháp.)

5. The monitor always goes khổng lồ class on time khổng lồ set a good example for the whole class.

Xem thêm: Có Nên Cho Trẻ Học Tiếng Anh Sớm, 6 Lý Do Không Cho Trẻ Học Tiếng Anh Quá Sớm

(Lớp trưởng luôn luôn luôn đi học đúng giờ để làm gương tốt cho tất cả lớp.)


Grammar 2

Exercise 2Complete each sentence with the right khung of a suitable verb.


(Hoàn thành mỗi câu cùng với dạng đúng của một động từ phù hợp hợp.)

1. My father didn"t have time  _______ the newspaper.

2. I wish I had enough money_______ a new bicycle.

3. I went to lớn the post office_______ a letter.

4. He telephoned_______ me to the party.

5. She’s going lớn Britain_______ English.


Lời giải chi tiết:

*

1. My father didn"t have time to read the newspaper.

(Cha tôi không tồn tại thời gian nhằm đọc báo.)

2. I wish I had enough money khổng lồ buy a new bicycle.

(Tôi mong mình có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp mới.)

3. I went khổng lồ the post office to post a letter.

(Tôi đã đến bưu điện để gửi một lá thư.)

4. He telephoned to invite me to the party.

(Ông gọi điện thoại cảm ứng để mời tôi mang đến dự tiệc.)

5. She’s going lớn Britain to study/ khổng lồ learn English.

Xem thêm: Sữa Th Dành Cho Trẻ Mấy Tuổi, Lợi Ích, Cách Sử Dụng, Sữa Th True Milk Cho Bé Mấy Tuổi

(Cô ấy đã sang Anh để học giờ Anh.)


Grammar 3


Exercise 3Ask questions for the underlined words/phrases in the following sentences.