UNIT 10 LỚP 11 LISTENING

     

Phần Listening hướng dẫn phương pháp làm bài bác nghe với chủ đề Nature in Danger (Thiên nhiên sẽ lâm nguy) - trong số những chủ đề rất đáng quan trọng tâm trong lịch trình Tiếng Anh lớp 11. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như gợi ý giải bài xích tập phần Listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs.Name some national parks in Vietnam.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 11 listening

(Làm bài toán theo cặp. Nói tên một số trong những vườn nước nhà ở việt Nam.)

Cat tía National Park (Vườn giang sơn Cát Bà)Cat Tien National Park (Vườn đất nước Cát Tiên)Cuc Phuong National Park (Vườn nước nhà Cúc Phương)Bach Ma National Park (Vườn đất nước Bạch Mã)

Listen và repeat.(Lắng nghe cùng nhắc lại)

scenic features: đặc thù phong cảnhdevastating: tàn phámaintenance: duy trì, bảo vệapproximately: xấp xỉ, khoảngvehicles: xe pháo cộcompletely: trả toàn, đầy đủ

While you listen(Trong khi bạn nghe)

Task 1.Listen lớn the passage và decide if the following statements are true (T) or false (F).

Xem thêm: Truyện Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương Chương Mới Nhất, Con Cæ°Ng CủA TổNg Tã I ÁC Ma Full

(Nghe đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc không đúng (F).)

TF
1. National parks protect and preserve the natural beauty of the land. (Vườn quốc gia đảm bảo và bảo đảm vẻ đẹp thoải mái và tự nhiên của đất.)
2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng luôn có không ít đặc điểm nhiều chủng loại về cảnh vật.)
3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả những vườn non sông đều có nguy cơ tiềm ẩn bị tàn phá.)
4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Những khu vực rộng phệ của sân vườn quốc gia hoàn toàn có thể bị phá hủy bởi lửa.)
5. Visitors vì not help to preserve và protect national parks. (Du khách không giúp gì để bảo tồn và bảo vệ các vườn quốc gia.)

Task 2.Listen again và answer the questions.(Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

1.How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ tất cả bao nhiêu vườn quốc gia?)=> There are 52 national parks in the United States. (Có 52 vườn quốc gia ở Mỹ.)2.How many people visit national parks every year? (Mỗi năm gồm bao nhiêu tín đồ đến thăm vườn quốc gia?)=> Millions of people visit national parks every year. (Hàng triệu người đến thăm vườn tổ quốc hàng năm.)3.Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một vài vấn đề mà các vườn quốc gia hiện trên đang cần đối mặt?)=> Rare animals are killed or hunted for fur. (Động vật quý và hiếm bị làm thịt hoặc bị săn bắt đem lông.)=> Trees are cut down for wood. (Cây bị đốn hạ để làm củi.)=> Forest fires. (Cháy rừng.)=> Pollution from visitors" vehicles. (Ô lan truyền từ phương tiện đi lại đi lại của du khách.)4.What should be done to protect them? (Nên làm những gì để đảm bảo an toàn chúng?)=> Rare animals & trees should be protected by laws. (Động vật quý và hiếm và cây cỏ nên được bảo đảm bằng những bộ luật.)=> Fires caused by careless people should be limited. (Hỏa hoạn gây ra bởi những người dân vô ý bắt buộc được hạn chế.)=> Pollution from their vehicles should be decreased. (Ô truyền nhiễm từ xe cộ cộ cần được bớt thiểu.)=> Money should be raised for the national parks" staff. (Nên tăng lương cho nhân viên trong vườn cửa quốc gia.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups.Summarize the passage, using the information in Tasks 1 & 2. (Làm vấn đề nhóm. Nắm tắt đoạn văn, sử dụng thông tin trong bài bác tập 1 với 2.)

Gợi ý:

The aims of national parks are lớn protect & preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA và millions of people visit them every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Xem thêm: Quảng Ngãi: Giá Heo Giống Hôm Nay Bao Nhiều, Giá Heo Giống Hôm Nay Bao Nhiều

Dịch:

Mục đích của các vườn tổ quốc là đảm bảo an toàn và bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất. Chúng có không ít các quánh điểm nhiều mẫu mã về cảnh vật. Gồm 52 vườn nước nhà ở Mỹ cùng hàng triệu con người đến thăm sản phẩm năm. Các vườn tổ quốc đang có nguy cơ bị tàn phá. Nếu vấn đề này ko được giải quyết, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.