Giải language focus unit 1 lớp 9

     

1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekend. 

(Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những câu hỏi mà mọi người đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie - Ghosts and Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tên

Hoạt động

Ngày/ Giờ

Ba

Phim - Ma với Quái vật

Thứ bảy/ 2 giờ chiều

Nga

Hòa nhạc - các ca sĩ Hà Nội

Thứ bảy/ 8 giờ đồng hồ tối

Lan

Cắm trại - Hội thiếu thốn niên chi phí phong

Tất cả cuối tuần

Nam

Trận đá bóng - Đồng Tháp và cụ Công

Chủ nhật/ 4 giờ đồng hồ chiều

Hoa

Kịch - Much Ado About Nothing

Chủ nhật/ 7 giờ đồng hồ tối

Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải: 

A: What did.......... Bởi on the weekend?

B: He/ She ....(động từ bỏ thì vượt khứ đơn)......... 

A: When did she/ he ..... (động từ bỏ nguyên mẫu)............. ?

B: She/ He ....(động từ thì quá khứ đơn)......... It on .....(days of weekend) at ........... (giờ)......... . 

Tạm dịch: 

A: .......... đã làm gì vào cuối tuần?

B: chúng ta ấy đã.............. 

A: các bạn ấy đã........... Lúc nào........... ?

B: các bạn ấy vẫn .............. Vào hôm..... Lúc....... 


bài 2

2. Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to lớn prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. 

(Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một buổi tiệc chia tay mang đến Maryam. Hãy viết hầu hết gì mà người ta làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Thực hiện tranh và phần nhiều từ vào khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

1. Lan made a cake.

Bạn đang xem: Giải language focus unit 1 lớp 9

2. Rã hung colorful lamps.

3. Nga bought some flowers.

4. Mai painted a picture of Ha Noi.

5. Lien went shopping.

Xem thêm: Top 35 Bài Văn Mẫu Tả Con Chó Hay Nhất, Tả Con Chó Lớp 5 Hay Nhất (60 Mẫu Chọn Lọc)

Tạm dịch:

mua

một cái bánh

làm

những bông hoa

treo

một tranh ảnh về Hà Nội

đi

đèn các màu

vẽ

mua sắm

1. Lam sẽ làm một chiếc bánh.

2. Tân đã treo các cái đèn màu.

3. Nga đang mua đa số bông hoa.

4. Mai vẫn vẽ một bức ảnh về Hà Nội.

Xem thêm: Top 10 Trò Chơi Phát Triển Tư Duy Logic Cho Người Lớn, 6 Game Tư Duy Logic Giúp Bạn Thử Thách Trí Tuệ

5. Liên đã đi sở hữu sắm.


bài 3

3. Work with a partner. Write wishes you want khổng lồ make in these situations. 

(Thực hành với một các bạn cùng học. Viết đều lời ước mà bạn muốn trong những trường hợp này.)