Unit 1 Lớp 10 Listening

     

Bài học Listening Unit 1 lớp 10- A day in the life of...

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 listening

hướng dẫn các em kỹ năng nghe mang ý vậy nội dung để chọn lọc ý đúng sai.


1. Before You Listen Unit 1 Lớp 10

2. While You Listen Unit 1 Lớp 10

2.1. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 1

2.2. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 1 Lớp 10

4.Tapescript Listening Unit 1 Lớp 10

5. Bài xích tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 10


Work in pairs. Ask & answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)

Have you ever traveledby cyclo? (Bạn đã từng đi lại bởi xích lô chưa?)When was it? (Đó là lúc nào vậy?)Is it interesting to travel by cyclo? (Việc dịch rời bằng xích lô có thú vị không?)Which vì you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)? (Bạn thích vận chuyển bằng xe đạp điện hay yêu thích đi lại bằng xích lô? vì sao vì sao?)Guide lớn answerYes, I have.It was when I went shopping with my sister last month.No. I think it isn"t interesting at all. Instead, I think it"s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. Và moreover, it"s good exercise for health.

2. While You Listen Unit 1 Lớp 10


2.1. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 1

You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk và number the pictures in their correct order. (Bạn sẽ nghe Ông Lâm, một tín đồ đạp xích lộ, nói về những hoạt động buổi sáng sủa của mình. Nghe bài nói chuyện của ông cùng đánh số các hình đúng sản phẩm công nghệ tự.)

*

Guide khổng lồ answer

1-e; 2-f; 3-a; 4-c; 5-b; 6-d


2.2. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 2

Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Hãy ra quyết định xem những câu này là đúng (T) tuyệt sai (F).)

1. Mr. Lam lives in District 1.

2. Mr. Lam usually gets up early.

3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 lớn District 1.

4. Mr. Lam"s first passengers are two pupils.

5. Mr. Lam has lunch at trang chủ with his family.

6. After lunch Mr. Lam immediately goes back khổng lồ work.

Xem thêm: Công Thức Mở Bài Nghị Luận Xã Hội Hay, Cách Làm Mở Bài Nghị Luận Xã Hội

Guide to lớn answer
123456
FTFFFF


3. After You Listen Unit 1 Lớp 10


Work in pairs.Take turns to lớn ask and answer questions about Mr. Lam"s activities, using the cues below. Then retell his story khổng lồ the class. (Làm bài toán theo cặp. Thay phiên nhau hỏi cùng đáp về các buổi giao lưu của ông Lâm, áp dụng các gợi nhắc bên dưới. Kế tiếp kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

Guide lớn answer

- What"s his name?

His name"s Lam.

- What"s his occupation? (What"s his job?)

He"s a cyclo driver.

- What time does he start work?

He starts work at six a.m.

- What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o"clock noon.

- Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

- How many passengers does he usually have in the morning?

He usually has 4 passengers in the morning.

- Who are his passengers?

His first passenger is usually an old man who goes from District 5 lớn District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi đường minh khai School.

- Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

- Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr. Lam"s story

His name"s Lam. He"s a cyclo driver. He starts work at six o"clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 khổng lồ District 1. & his sccond passensger is a lady who does shopping at bầu Binh Market every two days. & his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi minh khai School khổng lồ their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree & takes a short rest.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Bị Cảm Mẹ Nên Ăn Gì, Trẻ Sơ Sinh Bị Cảm Mẹ Nên Chữa Trị Cho Bé Thế Nào


4. Tapescript Listening Unit 1 Lớp 10


Hello everyone, my name"s Lam. I"m a cyclo driver in Ho đưa ra Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a coffe near Ho đưa ra Minh Teachers" Training College. I pedal khổng lồ Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo và then take her lớn her siêu thị in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguyen Thi phố minh khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows và wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon"s work.