Từ vựng tiếng anh lớp 12 cả năm

     
... (n) lời hứa, lới cam đoan • reform (v) cải tổ, cách tân • lớn lead a life: sống sống • to lớn improve (v) cải tiến, cải thiện • situation <,sit∫u"ei∫n> (n) thực trạng • measure ... • to lớn maintain (v) giữ, trì • traditionally (adv) • khổng lồ reject <"ridʒekt> (v) khước từ, từ vứt • lớn marry <"mæri> (v) kết hôn, mang vợ, lấy ông xã • trust (v) (n) tin cậy • marriage ... (v) đánh điểm, xen tỉa • to lớn be trimmed giảm xén • attar oil (n) nhiều loại tinh dầu làm trường đoản cú cánh huê hồng • a coat of attar oil lớp tinh dầu • process <"prouses> (n) quá trình • to lớn be cover with bao phủ •...

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 12 cả năm


*

... Bỏ tiếng bà bầu đẻ giờ đồng hồ Pháp giờ Đức bị yêu mến hướng tây bắc người theo công ty nghĩa chủ quyền tái tạo ra thả tiền mướn kẻ cắp giả có tác dụng khách mua hàng ăn cắp fan thuê/mướn bồi bàn nữ cuộc chiến tranh ... <"twiηkl> <"windou"pein> ngăn ngừa, cản đua ngâm, đọc (thơ) thay mặt đại diện tính điểm suông sẻ tinh thần, khí tài trợ khuyến khích cảm ơn nháy mắt chú ý ô cửa kính UNIT 7: WORLD POPULATION ... Thăng tổ chức triển khai lớp kem che mặtbánh thạch thẩm phán nước cốt chanh đề cập bừa bộn kiện quan trọng tổ chức nạp năng lượng nhẹ ship hàng lễ kỷ niệm đám hỏi bạc (25 năm) <"taidi> <ʌp"set> miếng lỡ miệng...
*

... +Modals in passive voice (đồng trường đoản cú khiếm khuyết dạng bò động ) +Passive infinitive và passive gerund (câu bò động cùng với nguyên mẫu mã danh đụng từ ) +Gerund (danh hễ tự )  tự vựng sgk Chew (v): nhai ... Em Anh định nói thiệt với em những lần anh sợ em khơng tha thứ mang đến anh anh tự hứa hẹn với khơng mói dối em lời nữa, để chuộc lại lời nói dối ban sơ Bây anh thật xa rồi, đề nghị anh nói thiệt với em Anh ... Tiếng nói dối suốt thời gian sống anh Đó tiếng nói dối - cốc cà phê muối Em bao gồm nhớ lần anh mời em uống cà phê khơng? dịp đó, anh q lo lắng, anh định hỏi xin đường anh lại nói nhầm thành muối hạt Anh q run sợ nên...
*

... anh nói thiệt với em Anh ko thích cà phê muối, sáng sủa uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh không cảm thấy tiếc nuối đ yêu cầu uống trường hợp anh làm lại từ đầu, anh có tác dụng để em, anh uống cafe muối ... Dối trá suốt đời anh Đó tiếng nói dối - cốc cafe muối Em ghi nhớ lần anh mời em uống coffe không? thời điểm đó, anh đ qu lo lắng, anh định hỏi xin mặt đường anh lại nĩi nhầm thnh muối Anh lo ngại nên ... +Modals in passive voice (đồng tự khiếm khuyết dạng bị động ) +Passive infinitive and passive gerund (câu bị động với nguyên chủng loại danh hễ từ ) +Gerund (danh rượu cồn từ bỏ )  từ vựng sgk Chew (v): nhai...
*

... Và bury it a dishes b lab c garbage d shift 11 He was very respectful at trang chủ and _ to lớn his parents a responsible b caring c obedient d lovely 12 One of Vietnamese traditions is a belief in ... Society a attitude b value c measurement d equality 11 The to success is lớn be ready from the start a key b response c agreement d demand 12 A recent survey has shown that supporters of equal ... You can find out who is the robber a lớn b for c at d on 11 She looked _ me, smiling happily và confidently a on b over c forward d at 12 - What an attractive hair style you have got, Mary!...
*

... Cre’ate…… tự hai vần vừa danh từ vừa rượu cồn từ: a Trọng âm để vần thứ chúng danh từ bỏ Ex: ‘record, ‘object…… IV Trọng âm đặt vần vật dụng hai chúng động trường đoản cú Ex: re’cord, ob’ject…… Note: chưa phải tất tự hai ... Vừa danh từ bỏ vừ hễ từ theo qui tắt - một trong những trường đoản cú gồm trọng âm vần vật dụng nhất: purchase, promise, sorrow…… - một trong những từ bỏ bao gồm trọng âm vần máy hai: regret, surprise, control…… Giới từ: trọng âm đặt từ nơi bắt đầu ... ‘weather…… - một số trong những danh từ bỏ bao gồm trọng âm tự gốc Ex: de’sign, be’lief, ac’cept, de’mand……… - Danh từ tận –OO hay –OON: trọng âm đặt vần Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon…… English 12 - Vocabulary Le...
... Physical _when choosing a wife or husband a attractive b attraction c attractiveness d attractively 12 What could be more _ than a wedding on a tropical island? a romance b thắm thiết c romanticizing ... Is rejected due lớn some problems of pollution a suggest b suggestion c suggestive d suggestible 12 We all regard pollution as a matter to human beings a serious b seriously c seriousness...

Xem thêm: Nhu Cầu Của Khách Hàng Là Gì? 6 Cách Đáp Ứng Nhu Cầu Của Khách Hàng


... Excited D frightened 120 English is an language khổng lồ learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... Of a stormy sea A similar B alike C likely D lượt thích 123 The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _ a shoot b shooting c shooter d shot 124 The International Committee of the Red Cross ... Humanity c humanization d humanitarian 125 ASEAN also works for the _ of peace and stability in the region a promote b promotion c promotional d promoter 126 The motivations for the birth of...
... Sánh + và + đối chiếu Tăng dần: a Tính từ/ trạng trường đoản cú ngắn: S + V + adj/adv + er + adj/adv +er Ex: It is becoming harder & harder to find a job b Tính từ/ trạng từ bỏ lâu năm S+ V + more và more + adj/adv ... The more you spend a Tính từ/ trạng từ ngắn: The + adj/adv + er + S + V, the + adj/adv + er + S + V Ex: The earlier we leave, the sooner we will arrive b Tính từ/ trạng tự dài: The more + adj/adv ... Adj/adv + S + V, ……… Ex: The more comfortable the khách sạn is, the more expensive the rents are c Danh từ: The more + Noun + S + V, …… Ex: The more books you read, the more knowledge you can get The...
... Predict the future exactly Things may happen _ A expected B unexpected C expectedly D unexpectedly 12 A / an _ species is a population of an organism which is at risk of becoming extinct A dangerous...
... /sins/ từ, trường đoản cú khi; trường đoản cú khi, từ thời điểm đó; từ bỏ đó, tự thời điểm sincere (adj) /sin´siə/ thật thà, trực tiếp thắng, thật tâm sincerely (adv) /sin"siəli/ giải pháp chân thành Yours sincerely (BrE) chúng ta chân thành anh, ... Tranh luận, chiến đấu, chiến tranh cost (n) (v) /kɔst , kɒst/ giá, bỏ ra phí; trả giá, yêu cầu trả cottage (n) /"kɔtidʤ/ nhà tranh cốt tông (n) /ˈkɒtn/ bông, chỉ, gai cough (v) (n) /kɔf/ ho, ho, giờ ... Deny (v) /di"nai/ từ chối, làm phản đối, khước từ department (n) /di"pɑ:tmənt/ cục, sở, ty, ban, khoa; gian hàng, quần thể bày hàng debate (n) (v) /dɪˈbeɪt/ tranh luận, tranh cãi; tranh luận, bàn cãi...
... Hội) và grammar: REPORTED SPEECH (câu tường thuật) J trường đoản cú vựng sgk Apologize (v): xin lỗi <ə"pɔlədʒaiz> tiếp cận <ə"prout∫> Argument (n): tranh luận <"ɑ:gjumənt> (n): lời khen <"kɔmplimənt> ... (n): mặt đường ngầm<"sʌbwei> dám làm <"pu∫iç> Unit : SCHOOL EDUCATION SYSTEM (hệ thống giáo dục nhà trường) và grammar: PASSIVE VOICE (câu bị động) J tự vựng sgk seemingly pushing (n): GCSE: bệnh ... Viên<"mi:tbɔ:l> meatball (n): wildlife (n): hoang dã<"waildlaif> tất cả hình nón connical (a): J từ bỏ vựng tập Diverse (a): thay biến đổi nhau đủ sức <ə"fɔ:d> Curriculum (n): chương trình...

Xem thêm: Download Ebook Ông Già Và Biển Cả Pdf, Ông Già Và Biển Cả


... Sánh Unit 12 : WATER SPORTS (các môn thể dục thể thao nước) và grammar : +Transitive verbs (động tự theo sau túc trường đoản cú ) +Intrasitive verbs (động tự không áp theo sau túc từ) +verbs to lớn infinitive (động trường đoản cú nguyên ... Reintroduce Unit 11 : BOOKS (sách) và grammar : +Modals in passive voice (đồng trường đoản cú khuyết thiếu dạng tiêu cực ) +Passive infinitive and passive gerund (câu bị động với nguyên mẫu danh động tự ) +Gerund (danh ... :’as……as’ (so sánh cùng với ‘as….as’ ) + Oder of adjectives before a noun (trật từ bỏ tính tự trước danh tự ) J tự vựng sgk Clear (v): khiêu vũ qua (a): bao gồm có;bao gồm composed Countryman (n):...
từ bỏ khóa: tự vựng giờ anh lớp 12 unit 10hệ thống từ bỏ vựng tiếng anh lớp 12bài tập từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh lớp 12từ vựng tiếng anh lớp 12từ vựng tiếng anh lớp 12 chuyêntừ vựng giờ đồng hồ anh lớp 12 unit 11từ vựng giờ anh lớp 12 cơ bảntừ vựng giờ anh lớp 12 nâng caotừ vựng tiếng anh lớp 12 unit 2từ vựng giờ anh lớp 12 unit 5từ vựng giờ anh lớp 12 unit 3từ vựng giờ anh lớp 12 violettừ vựng giờ anh lớp 12 unit 1từ vựng tiếng anh lớp 12 unit 4từ vựng giờ anh lớp 12 unit 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán với tiên lượng nhồi tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọTìm đọc công cụ review hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng tứ pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội vạ trong điều khoản hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh tp sài gòn từ 2013-2015Đổi mới cai quản tài thiết yếu trong hoạt động khoa học tập xã hội trường vừa lòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8