Từ Một Điểm A Nằm Bên Ngoài Đường Tròn (O) Kẻ Các Tiếp Tuyến Ab Ac Với Đường Tròn

     

Từ một điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn (O), kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ tuổi BC, kẻ tiếp tuyến với mặt đường tròn (O), nó cắt các tiếp tuyến AB cùng AC theo sản phẩm tự làm việc D cùng E. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB.

Bạn đang xem: Từ một điểm a nằm bên ngoài đường tròn (o) kẻ các tiếp tuyến ab ac với đường tròn

 


*


Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với con đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ tuổi BC, kẻ tiếp đường với con đường tròn (O), nó cắt những tiếp đường AB cùng AC theo thiết bị tự ở D cùng E. Chứng tỏ rằng chu vi tam giác ADE bởi 2AB.


từ một điểm A nằm ở ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp con đường AB cùng AC với mặt đường tròn (B,C là những tiếp điểm.Qua điểm m thuộc cung nhỏ dại BC, kẻ tiếp tuyến đường với con đường tròn(O), nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo đồ vật tự ở D, E. Chứng minh chu vi tam giác ADE bởi 2AB


Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ những tiếp tuyến đường AB, AC với mặt đường tròn (B, C là những tiếp điểm). Qua điểm M nằm trong cung bé dại BC, kẻ tiếp tuyến đường với đường tròn (O), nó cắt những tiếp đường AB và AC theo đồ vật tự sinh hoạt D và E. Minh chứng rằng chu vi tam giác ADE bởi 2AB


Từ một điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến đường AB, AC cùng với (O) trong số ấy B, C là những tiếp điểm. Qua điểm M trực thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến đường vói (O), tiếp đường này cắt các tiếp tuyến đường AB cùng AC theo trang bị tự ở D với E. Chứng minh chu vi tam giác ADE bằng 2AB


Cho mặt đường tròn (O), từ điểm A nằm ở ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB với AC với mặt đường tròn (B và C là các tiếp điểm). đem điểm M trên cung nhỏ BC, qua điểm M dựng tiếp tuyến với con đường tròn (O) cắt các tiếp tuyến AB cùng AC theo thứ tự D cùng E. Khi đó, chu vi tam giác ADE bằng? A. AB B. 2AB C. AC D. 3AC

Cho con đường tròn (O), từ bỏ điểm A nằm ở ngoài đường tròn kẻ các tiếp đường AB cùng AC với mặt đường tròn (B và C là những tiếp điểm). đem điểm M bên trên cung nhỏ dại BC, qua điểm M dựng tiếp đường với đường tròn (O) cắt những tiếp tuyến AB và AC theo lắp thêm tự D cùng E. Lúc đó, chu vi tam giác ADE bằng?

A. AB

B. 2AB

C. AC

D. 3AC


Cho con đường tròn (O;R), điểm A nằm bên phía ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp con đường AB, AC với mặt đường tròn ( B, C là những tiếp điểm), hotline E là trung điểm của BC.1. Cm A, E, O trực tiếp hàng và OE=R22. Qua điểm M ở trong cung bé dại BC kẻ tiếp đường với mặt đường tròn (O) , nó cắt những tiếp tuyến đường AB, AC sản phẩm tự tại D cùng K. Cm chu vi tam giác ADK bởi 2AB.3. Đường thẳng trải qua O tuy vậy song BC cắt các đường thẳng AB , AC thiết bị tự P,Q. Centimet DP + KQ >= PQ

Cho mặt đường tròn (O;R), điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp con đường AB, AC với mặt đường tròn ( B, C là những tiếp điểm), call E là trung điểm của BC.

Xem thêm: 12 Fun Conversation Topics To Try With Your Best Friend, Bài Mẫu Chủ Đề: Talk About Your Best Friend

1. Centimet A, E, O thẳng hàng và OE=R2

2. Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC kẻ tiếp con đường với đường tròn (O) , nó cắt những tiếp tuyến đường AB, AC thứ tự trên D và K. Centimet chu vi tam giác ADK bằng 2AB.

3. Đường thẳng trải qua O song song BC cắt các đường trực tiếp AB , AC vật dụng tự P,Q. Cm DP + KQ >= PQ


Cho mặt đường tròn (O; 2cm), các tiếp đường AB cùng AC kẻ trường đoản cú A mang lại đường tròn vuông góc với nhau trên A (B với C là những tiếp điểm). Gọi M là điểm bất kì ở trong cung nhỏ dại BC. Qua M kẻ tiếp đường với mặt đường tròn, cắt AB cùng AC theo trang bị tự tại D cùng E. Tính chu vi tam giác ADE.

Xem thêm: Vận Tốc Máu Là Gì ? Vận Tốc Máu Chảy Nhanh Nhất Ở Đâu


Cho con đường tròn (O; 3cm) với điểm A bao gồm OA = 5cm. Kẻ các tiếp tuyến đường AB, AC với con đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Hotline H là giao điểm của AO với BC). Qua điểm M bất kỳ thuộc cung bé dại BC, kẻ tiếp tuyến với con đường tròn, giảm AB cùng AC theo đồ vật tự tại D với E. Tính chu vi tam giác ADE


Cho đường tròn (O) và điểm A xung quanh (O). Qua A kẻ những tiếp tuyên AB, AC với (O) trong những số đó B, C là những tiếp điểm. Lấy M là điểm thuộc cung bé dại BC. Tiếp tuyến qua M cùng với (O) cắt AB, AC theo thứ tự tại D và E. Chứng minh:a, Chu vi tam giác ADE bởi 2ABb, DOE^=12B...

Cho con đường tròn (O) cùng điểm A xung quanh (O). Qua A kẻ các tiếp tuyên AB, AC cùng với (O) trong những số ấy B, C là những tiếp điểm. Lấy M là điểm thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến qua M với (O) giảm AB, AC theo thứ tự tại D cùng E. Bệnh minh: