Trước since là thì gì

     

Trong các câu với since (đề cập mang đến thời gian), bọn họ thường dùng thì hiện tại kết thúc và vượt khứ xong trong mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Trước since là thì gì

 Ví dụ: I"ve known her since 1980. (Tôi đã biết cô ấy từ thời điểm năm 1980.)

Cùng đứng top lời giải đọc thêm về mẫu cấu tạo câu của since nhé.


1. Cấu trúc của Since 

a. Cấu tạo của Since: Since + mốc thời hạn trong thừa khứ (since 1990, since 80s,…)

Ví dụ: Since my roommate moved, I’ve been so lonely (Kể từ khi chúng ta cùng phòng của mình dọn đi, tôi cảm giác rất cô đơn)

b. Lúc Since đứng thân câu: Được dùng để làm chỉ 1 mốc thời hạn mà sự việc, hành vi xảy ra.

Ví dụ: My sister has been pregnant since March (Chị tôi ban đầu mang thai từ thời điểm tháng Ba)

c. Lúc Since mở màn câu: Được dùng làm chỉ tại sao hay chỉ 1 mốc thời gian (kể từ khi)

Since thường được thực hiện trong mốc thời gian, thứ, ngày tháng, năm,… (8 o’clock, Monday, 26 October, April, 2017, christmas, lunch time, we came, he got up).

Ví dụ: They have been married since 2017.

*
Trước since là thì gì? " width="630">

2. đối chiếu Since với For

Eg:

+ They have been married since 2012.

+ They have been together for over 5 years now.

Chúng ta cần sử dụng cả giới từ Since và For để diễn tả một vấn đề nào đó đã xảy ra được bao lâu.


- Since + mốc thời gian (8 o’clock, Monday, 1997, etc.)

Eg: I’ve been waiting since 8 o’clock.

(It’s 8 o’clock now)

- For + khoảng thời gian (two hours, eight weeks, etc.)

Eg: I’ve been waiting for two hours.

(It’s two hours ago now)

SINCE

8 o’clock April lunchtime

Monday 2017 we came

26 October Christmas he got up

FOR

two hours 5 days 6 months

30 minutes 10 years years

3 weeks ages a long time

3. Bài xích tập minh họa

Bài 1: Dùng since với for để kết thúc các câu sau:

1. It’s been raining _______Monday.

2. Trang has lived in London _______1995

3. Marry has moved to Paris lớn serve for her studying _______ ten years.

4. We’re tired. They’ve been sitting here waiting the bus_______ an hour.

5. Sean has been looking for a full-time job ________he graduated university.

6. You haven’t been to lớn a tiệc ngọt _______ ages

7. I don’t know where John is. I haven’t seen him _______we travelled to lớn Ha Long bay with our class together.

8. Carter is away. She’s been away _______ the working time was over.

Xem thêm: Vì Sao Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây Phát Triển Hơn Văn Hóa Cổ Đại Phương Đông

9. The weather is dry and cold. It hasn’t rained … a few weeks.

Bài 2: sử dụng since với for để kết thúc các câu trả lời sau:

1. How long have you lived in New York? – I have lived in new york ______three years.

2. How long has John been a doctor? – She has been a doctor_______August.

3. How long has Marie known Tom? – She has known Tom ________ the first time Tom moved lớn my class.

4. How long have they studied English? – They have studied English ______ a few months.

5. How long has Sean played football? – He has played football_______a long time.

6. How long has he worn glass? – He has worn glass _______ he was in grade 7.

7. How long has Emily played guitar? – She has played guitar ______ high school.

8. How long will you be on summer vacation? – I will be on summer vacation_______two months.

9. How long have you known driving car? – I have known lớn drive a car_______ I was 28 year-old.

10. How long has Kris bought his new house? – He has bought his new house________last month.

11. How long has she run the coffee store? – She has run the coffee store________ten years.

12. How long has Tom played basketball? – He has played basketball _______ several months.

13. How long have your friends been in your department? – They have been in my department_________Monday.

14. How long has Smith moved to Rose Street? – She has moved to lớn Rose Street _______ many years.

Xem thêm: Top 10+ Cách Viết Căn Bậc Hai Trên Máy Tính, Cách Ấn Căn Bậc 2 Trên Máy Tính

15. How long has the post office been closed? – It has been closed________six và a half pm.