Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

     
*Bạn đang xem: Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Cảm nghĩ về bài xích ca dao sau bởi một đoạn vaqn 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi hotline là núi non

Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn

Núi từng nào tuổi núi còn trơ trơ

 


*

chi ra sự đặc sắc của phép nghịch chữ trong câu ca dao :

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi call là núi non ?


*

Cách đùa chữ trong bài bác này là chữ "https://bossvietnam.vn/già"https://bossvietnam.vn/ và "https://bossvietnam.vn/non"https://bossvietnam.vn/.

- Trăng sau ngày rằm fan ta call trăng già. (trăng thượng huyền, trăng hạ huyền)- Núi non khác nghĩa núi "https://bossvietnam.vn/trẻ"https://bossvietnam.vn/

-Câu thơ này có ý rất lôi cuốn hỏi về thời gian cho đông đảo điều phi thời gian.-Trăng già đó là Nguyệt lão, chuyên xe duyên vk chồng. Bởi vì từ nguyệt lão đã gồm nên ko xác đinh thời gian.-Chữ núi thường đi chữ cùng với chữ non"https://bossvietnam.vn/núi non"https://bossvietnam.vn/. Ở đây người sáng tác mượn chữ non "https://bossvietnam.vn/trẻ"https://bossvietnam.vn/ đẻ hỏi tuổi.-Ý nghĩa : dù trăng từng nào tuổi vẫn chính là trăng già, với núi từng nào tuổi bạn ta vẫn gọi là núi non (có nghĩa vẫn trẻ con mãi)

Chúc bạn học tốt!


Đúng 0
Bình luận (0)

trong hồ hết câu sau phần nhiều từ nào biểu đạt lối nghịch chữ ? hãy chứng tỏ cách tạo ra lối chơi chữ :

a) trăng bao nhiêu tuổi trăng già

núi từng nào tuổi hotline là núi non

b) ngày xuân em đi chợ hạ

mua cá tiếp thu chợ hãy còn đông

c) cô kia cắt cỏ bên sông

có muốn ăn nhãn thì lồng lịch sự đây


Xem đưa ra tiết
Lớp 7Ngữ vănVăn phiên bản ngữ văn 7
0
0
GửiHủy

trong rất nhiều câu sau đầy đủ từ nào diễn đạt lối chơi chữ ? hãy chỉ rõ cách tạo thành lối nghịch chữ :

a) trăng từng nào tuổi trăng già

núi từng nào tuổi điện thoại tư vấn là núi non

b) mùa xuân em đi chợ hạ

mua cá đuc rút chợ hãy còn đông

c) cô kia giảm cỏ mặt sông

có muốn ăn uống nhãn thì lồng quý phái đây


Xem đưa ra tiết
Lớp 7Ngữ vănVăn phiên bản ngữ văn 7
0
0
GửiHủy

trong số đông câu sau hầu hết từ nào biểu đạt lối đùa chữ ? hãy chứng tỏ cách tạo ra lối chơi chữ :

a) trăng từng nào tuổi trăng già

núi từng nào tuổi gọi là núi non

b) ngày xuân em đi chợ hạ

mua cá đuc rút chợ hãy còn đông

c) cô kia cắt cỏ mặt sông

có muốn nạp năng lượng nhãn thì lồng thanh lịch đây


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Ngữ vănVăn bản ngữ văn 7
0
0
GửiHủy


Xem thêm: Lực Chủ Yếu Giúp Máu Tuần Hoàn Liên Tục Và Theo Một Chiều Trong Hệ Mạch Được Tạo Ra Từ Đâu

Tìm những hiện tượng đùa chữ trong đoạn trích sau hỏi bọn chúng thuộc lối chơi chữ nào

a) trên trời rơi xuống và lại mau co.

b) Trăng từng nào tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi hotline là núi non

c) vợ thợ nhuộm góc chồng: thiếp kể từ thời điểm lá thăm se duyên, lúc vận tía, lúc con đen, điều đại, điều khôn nhờ tía đỏ

GIÚP MK VS

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7Ngữ vănCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

a, cần sử dụng từ trái nghĩa

b, trái nghĩa

c chịu


Đúng 0

Bình luận (0)

a) nói lái (mau co)

b) tự trài nghỉa ( già >Đúng 0

1
Đúng 0

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Tháp Hấp Phụ Và Hấp Thụ, Hấp Thu? So Sánh Giữa Hấp Thụ Và Hấp Phụ


Chỉ ra phần đông từ ngữ được dùng để làm chơi chũ trong số ví dụ sau và cho biết thêm đó là lối đùa chữ nào?Tác dụng là gì