Trắc Nghiệm Quốc Phòng 12

     

Tổng hợp 1000 Câu hỏi Trắc nghiệm Giáo dục Quốc chống 12 tất cả đáp án giỏi nhất. Bộ trắc nghiệm Quốc phòng 12 theo bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bám quá sát SGK Giáo dục quốc phòng 12 giúp các bạn học tốt hơn. Thuộc Top lời giải làm trắc nghiệm tức thì nhé!

Mục lục Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng 12

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 1. Đội ngũ đơn vị

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 1. Đội ngũ đơn vị - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 1- Phần 3

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 2 - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 3. Công an quần chúng Việt Nam

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 3. Tổ chức Quân đội

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 3 - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 4. đơn vị trường quân đội, công an cùng tuyển sinh đào tạo

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 4 - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 5. Luật Công an nhân dân

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 5. Luật sĩ quan liêu Quân đội Việt Nam

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 5 - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 6. Những tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 6. Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 6. Những tư thế, động tác cơ bản vận động bên trên chiến trường - Phần 3

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 6- Phần 4

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 7. Lợi dụng địa hình, địa vật

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài 7 - Phần 3

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 8. Công tác phòng không nhân dân

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 8 - Phần 2

Trắc nghiệm GDQP 12 bài xích 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an toàn Tổ quốc

Trắc nghiệm GDQP 12 bài bác 9 - Phần 2

-----

Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng 12 bài 1

1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang tất cả mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

2. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn sản phẩm ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ

3. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ

4. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ

5. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 mặt hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ

6. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm gì?

a. Nghiêng đầu để kiểm tra theo người làm cho chuẩn

b. Bước qua phải hoặc qua trái 5 bước để kiểm tra

c. Thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra

d. Đứng tại chỗ để kiểm tra toàn bộ đội hình

7. Đội hình tiểu đội tất cả đội hình nào?

a. 3 sản phẩm dọc; 3 sản phẩm dọc

b. 2 mặt hàng ngang, 2 mặt hàng dọc

c. 3 sản phẩm ngang, 2 sản phẩm dọc

d. 3 sản phẩm dọc, 2 hàng ngang

8. Đội hình làm sao sau đây thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang

b. Đội hình trung đội 2 sản phẩm dọc

c. Đội hình trung đội 1 sản phẩm dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

9. Đội hình như thế nào sau đây không thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

c. Đội hình trung đội đội 3 mặt hàng ngang

d. Đội hình trung đội 2 sản phẩm ngang

10. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội có mặt 1 mặt hàng ngang như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 sản phẩm ngang- Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X, thành 1 sản phẩm ngang- Tập hợp”

c. “Tiểu đội X thành 1 sản phẩm ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 mặt hàng ngang- tập hợp”

11. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội ra đời 2 sản phẩm ngang như thế nào?

a. “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X thành 2 sản phẩm ngang - Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, 2 mặt hàng ngang - Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng ngang - Tập hợp”

12. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội 1 khi tập hợp đội hiện ra 1 mặt hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X1 1 sản phẩm dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội 1thành 1 mặt hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội 1 thành 1 mặt hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội 1chú ý: thành 1 hàng dọc - Tập hợp”

13. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X lúc tập hợp đội hình thành 2 sản phẩm dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X thành 2 sản phẩm dọc – Tập hợp”

14. Đội hình tiểu đội bao gồm các đội hình nào?

a. 1 mặt hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 sản phẩm dọc

b. 3 mặt hàng ngang; 3 mặt hàng dọc; 4 mặt hàng ngang; 4 mặt hàng dọc

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 mặt hàng dọc; 3 hàng ngang

d. 3 hàng dọc; 4 hàng dọc; 5 mặt hàng dọc, 4 mặt hàng ngang

15. Tiểu đội mặt hàng ngang gồm đội hình nào?

a. 4 sản phẩm ngang

b. 2 mặt hàng ngang

c. 3 sản phẩm ngang

d. Không tồn tại đội hình sản phẩm ngang

16. Tiểu đội sản phẩm dọc tất cả đội hình nào?

a. 3 sản phẩm dọc

b. 4 hàng dọc

c. 2 mặt hàng dọc

d. Không có đội hình sản phẩm dọc

17. Đội hình làm sao phải thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 sản phẩm dọc

d. Trung đội 2 sản phẩm dọc

18. Chiến sĩ nào làm chuẩn lúc giãn đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc?

a. Tiểu đội trưởng

b. Chiến sĩ đứng đầu hàng (số 1)

c. Chiến sĩ đứng cuối hàng

d. Chiến sĩ đứng giữa hàng

19. Đội hình tiểu đội nào ko thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 1 sản phẩm dọc

c. Trung đội 1 hàng dọc

d. Tiểu đội 2 hàng ngang

20. Trung đội sản phẩm ngang không có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 3 hàng ngang

c. 2 sản phẩm ngang

d. 1 hàng ngang

21. Đội hình trung đội gồm gồm những đội hình nào?

a. 1 sản phẩm ngang; 2 hàng ngang; 1 mặt hàng dọc; 2 mặt hàng dọc

b. 3 mặt hàng ngang; 3 sản phẩm dọc; 4 hàng ngang

c. 4 sản phẩm ngang; 3 mặt hàng dọc; 1 mặt hàng ngang

d. 1 sản phẩm dọc; 2 sản phẩm dọc; 4 sản phẩm ngang

22. Chiến sĩ nào làm cho chuẩn lúc giãn đội hình tiểu đội, trung đội mặt hàng ngang?

a. Tiểu đội trưởng luôn luôn là người có tác dụng chuẩn

b. Trung đội trưởng phải là người có tác dụng chuẩn

c. Tuỳ theo lệnh của chỉ huy, nhưng thường là người đứng đầu bênphải đội hình

d. Người có số thứ tự chẵn vào đội hình

23. Cách điểm số của đội hình trung đội 3 sản phẩm ngang như thế nào?

a. Tiểu đội 1 điểm số, những tiểu đội khác report thừa, thiếu

b. Hết tiểu đội đến tiểu đội 2 điểm số

c. Điểm số từ 1 đến hết chiến sĩ vào trung đội

d. Không có tiểu đội nào điểm số

24. Tập hợp đội hình trung đội 1 sản phẩm ngang gồm mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

25. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn mặt hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn mặt hàng ngũ

Trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng 12 bài xích 2

Câu 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm quốc phòng 12

Ý như thế nào dưới đây khôngphản ánh đúng nội dung bảo vệ an toàn chính trị nội bộ?

A. Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, công ty nước.

B. Bảo vệ các cơ quan với những người Việt nam đang có tác dụng việc, học tập ở nước ngoài.

C. Bảo vệ chế độ chủ yếu trị, nhà nước, Đảng.

D. Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đáp án: D

Câu 2.“Phòng ngừa, phạt hiện, ngăn chặn, đấu tranh có tác dụng thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá, gây phân tách rẽ đoàn kết và làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên” – đó là một trong những nội dung của

A. Bảo vệ an ninh kinh tế.

B. Bảo vệ bình an chính trị nội bộ.

C. Bảo vệ bình yên văn hóa, tư tưởng.

D. Bảo vệ an toàn dân tộc.

Đáp án: B

Câu 3.“Bảo vệ sự ổn định, phạt triển của nền ghê tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xóm hội chủ nghĩa” – đó là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ an toàn kinh tế.

B. Bảo vệ an toàn chính trị nội bộ.

C. Bảo vệ an toàn văn hóa, tư tưởng.

D. Bảo vệ bình yên dân tộc.

Đáp án: A

Câu 4.“Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà khiếp doanh” – đó là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ an toàn kinh tế.

B. Bảo vệ an toàn chính trị nội bộ.

C. Bảo vệ an toàn văn hóa, tư tưởng.

D. Bảo vệ an ninh dân tộc.

Đáp án: A

Câu 5.Ý như thế nào dưới đây khôngphản ánh đúng nội dung bảo vệ bình yên văn hóa – tư tưởng?

A. Bảo vệ những giá bán trị đạo đức truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.

B. Bảo vệ đội ngũ văn – nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa – văn nghệ.

C. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa những dân tộc thuộc phát triển theo đúng Hiến Pháp.

D. Bảo vệ vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáp án: C

Câu 6.“Bảo vệ sự ổn định với phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – đó là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ bình an kinh tế.

B. Bảo vệ bình yên chính trị nội bộ.

C. Bảo vệ an toàn văn hóa, tư tưởng.

D. Bảo vệ bình an dân tộc.

Đáp án: C

Câu 7.“Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc cùng phát triển theo Hiến pháp, Pháp luật của bên nước” – đó là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ an toàn tôn giáo.

B. Bảo vệ bình yên Biên giới.

C. Bảo vệ bình an thông tin.

D. Bảo vệ bình yên dân tộc.

Đáp án: D

Câu 8.“Ngăn ngừa, phân phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để có tác dụng những việc trái pháp luật, xâm hại đến an toàn quốc gia, trật tự, bình yên xã hội” – đó là một trong những nội dung của

A. Bảo vệ an toàn tôn giáo.

B. Bảo vệ an ninh Biên giới.

C. Bảo vệ bình an thông tin.

D. Bảo vệ an toàn dân tộc.

Đáp án: D

Câu 9.Ý như thế nào dưới đây khôngphản ánh đúng nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo?

A. Đảm bảo cơ chế tự vị tín ngưỡng của Đảng, đơn vị nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở quần thể vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

C. Đấu tranh với những đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá biện pháp mạng.

D. Đoàn kết, bình đẳng góp nhau thuộc phát triển giữa những tôn giáo, cộng đồng dân cư.

Đáp án: B

Câu 10.Một vào những nội dung bảo vệ an ninh biên giới là

A. đảm bảo cơ chế tự vì chưng tín ngưỡng của Đảng, công ty nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở quần thể vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

C. Ngăn chặn những hoạt động khai quật thông tin trái phép, dò kiếm tìm mật mã, mật khẩu.

D. Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, đơn vị nước.

Đáp án: B

Câu 11.Một trong những nội dung bảo vệ bình yên tôn giáo là

A. đảm bảo chế độ tự vì tín ngưỡng của Đảng, công ty nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền với trên biển.

C. Ngăn chặn những hoạt động khai quật thông tin trái phép, dò tìm kiếm mật mã, mật khẩu.

D. Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, đơn vị nước.

Đáp án: A

Câu 12.Một trong những nội dung bảo vệ an toàn thông tin là

A. đảm bảo chế độ tự vì tín ngưỡng của Đảng, đơn vị nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền cùng trên biển.

C. Ngăn chặn những hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tra cứu mật mã, mật khẩu.

D. Giữ gìn sự vào sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, đơn vị nước.

Đáp án: C

Câu 13.Một trong những nội dung bảo vệ an ninh chính trị là

A. đảm bảo chế độ tự vày tín ngưỡng của Đảng, đơn vị nước đối với nhân dân.

B. Bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực vực biên giới, cả đất liền với trên biển.

C. Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tra cứu mật mã, mật khẩu.

D. Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, công ty nước.

Đáp án: A

Câu 14.Bảo vệ bình an Tổ quốc là nhiệm vụ của lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ trang.

B. Quân đội quần chúng Việt Nam.

C. Công an quần chúng Việt Nam.

D. Toàn làng mạc hội.

Đáp án: D

Câu 15.Bảo vệ an toàn Tổ quốc là trách nhiệm của lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Mọi công dân Việt Nam.

Xem thêm: Các Món Ăn Ngày Sinh Nhật Ngon Bạn Nên Biết

C. Công an quần chúng Việt Nam.

D. Quân đội quần chúng Việt Nam.

Đáp án: D

Câu 16.Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên Tổ quốc, học sinh cần

A. Tích cực học tập cải thiện kiến thức về Hiến pháp và Pháp luật.

B. Xem, đọc, lưu truyền các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

C. Truy tìm cập các Website chứa những nội dung không lành bệnh mạnh, phản động.

D. Tự vạc lập hội, những câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí trái pháp luật.

Đáp án: A

Câu 17.Nội dung làm sao dưới đây khôngphản ánh đúng trách nhiệm của học sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên Tổ quốc?

A. Nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

B. Thực hiện quyền cùng nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ bình yên Tổ quốc.

C. Truy vấn cập các Website chứa những nội dung không thôi bệnh mạnh, phản động.

D. Xong xuôi tốt nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng Đoàn bạn teen vững mạnh.

Đáp án: C

Câu 18.Với nhiệm vụ bảo vệ bình yên tổ quốc, học sinh phải có tác dụng tốt một trong những nội dung như thế nào dưới đây?

A. Không xem, đọc, lưu truyền các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

B. Coi nhưng không lưu truyền các sản phẩm văn hóa nước ngoài.

C. Đọc nhưng ko lưu giữ các tác phẩm văn hóa nước ngoài.

D. Ko đọc, ko xem tất cả những sản phẩm văn hóa nước ngoài.

Đáp án: A

Câu 19.Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

A. Ngay lập tức lập tức trấn áp kẻ xấu lúc bị kích động, hấp dẫn vào việc xấu.

B. Kiên quyết tấn công khi bị kẻ xấu kích động, lôi cuốn vào việc xấu.

C. Chủ động tầm nã bắt khi bị kẻ xấu kích động, lôi cuốn vào việc xấu.

D. Chủ động đề phòng ko để bị kẻ xấu kích động, hấp dẫn vào việc xấu.

Đáp án: D

Câu 20.Với nhiệm vụ bảo vệ an toàn tổ quốc, học sinh phải có tác dụng tốt nội dung nào?

A. Tẩy chay hoàn toàn những người gồm tiền án, tiền sự để ko bị lôi kéo.

B. Chống ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại giải pháp mạng của các thế lực thù địch.

C. Không đọc, không xem, không lưu truyền tất cả các sản phẩm văn hóa nước ngoài.

D. Truy vấn cập những Website chứa những nội dung không đỡ bệnh mạnh, phản động.

Đáp án: B

Câu 21.Một vào những nội dung bảo vệ an ninh chính trị là

A. Bảo vệ các cơ quan và những người Việt nam giới đang có tác dụng việc, học tập ở nước ngoài.

B. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà tởm doanh.

C. Bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa những dân tộc cùng phát triển theo đúng Hiến pháp.

Đáp án: A

Câu 22.Một trong những nội dung bảo vệ an ninh kinh tế là

A. Bảo vệ các cơ quan với những người Việt nam giới đang có tác dụng việc, học tập ở nước ngoài.

B. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, những nhà khoa học, các nhà khiếp doanh.

C. Bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc cùng phát triển theo đúng Hiến pháp.

Đáp án: B

Câu 23.Một vào những nội dung bảo vệ an toàn văn hóa – tư tưởng là

A. Bảo vệ các cơ quan và những người Việt phái mạnh đang làm cho việc, học tập ở nước ngoài.

B. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí ghê tế, những nhà khoa học, những nhà khiếp doanh.

C. Bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc thuộc phát triển theo đúng Hiến pháp.

Đáp án: C

Câu 24.Một vào những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là

A. Bảo vệ các cơ quan và những người Việt nam giới đang có tác dụng việc, học tập ở nước ngoài.

B. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí khiếp tế, các nhà khoa học, các nhà gớm doanh.

C. Bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

D. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa những dân tộc thuộc phát triển theo đúng Hiến pháp.

Đáp án: D

Câu 25.“Thực hiện đoàn kết, bình đẳng góp nhau cùng sự phân phát triển giữa các tôn giáo, cộng đồng dân cư đảm bảo tốt đời, đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc” – đây là một trong những nội dung của

A. Bảo vệ bình an chính trị.

B. Bảo vệ an toàn thông tin.

C. Bảo vệ bình an tôn giáo.

D. Bảo vệ an toàn biên giới.

Đáp án: C

Câu 26.“Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng theo tinh thần: giữ gìn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển đảo” – đây là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ an ninh chính trị.

B. Bảo vệ an ninh thông tin.

C. Bảo vệ bình yên tôn giáo.

D. Bảo vệ bình yên biên giới.

Đáp án: D

Câu 27.“Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, đúng chuẩn và túng mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lí cùng lưu giữ thông tin” – đây là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ an toàn chính trị.

B. Bảo vệ an ninh thông tin.

C. Bảo vệ bình yên tôn giáo.

D. Bảo vệ bình an biên giới.

Đáp án: B

Câu 28.“Bảo vệ những giá chỉ trị đạo đức truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc” – đây là một vào những nội dung của

A. Bảo vệ bình yên dân tộc.

B. Bảo vệ bình an văn hóa, tư tưởng.

C. Bảo vệ an toàn kinh tế.

D. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Đáp án: B

Câu 29.Nội dung như thế nào dưới đây được xem như là “nội dung trọng yếu hang đầu, thường xuyên, cấp bách hiện ni của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, những ngành”?

A. Bảo vệ an toàn dân tộc.

B. Bảo vệ an toàn văn hóa, tư tưởng.

C. Bảo vệ bình yên kinh tế.

D. Bảo vệ an toàn chính trị nội bộ.

Xem thêm: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, Game Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Offline

Đáp án: D

Câu 30.Nội dung nào dưới đây được xem là “nội dung trọng yếu hang đầu, thường xuyên, cấp bách hiện ni của toàn Đảng, toàn dân, của những cấp, những ngành”?