TRẮC NGHIỆM LUẬT HÀNH CHÍNH

     

bossvietnam.vn biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của dụng cụ Xử lý phạm luật hành thiết yếu năm 2020, tất cả 142 câu. 

Bộ câu hỏi tìm hiểu chính sách xử lý vi phạm luật hành chủ yếu gồm 142 câu trắc nghiệm, tất cả đáp án tập trung vào những nội dung về biên bạn dạng vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế phạm luật hành chính….

Bạn đang xem: Trắc nghiệm luật hành chính

Bộ thắc mắc trắc nghiệm khám phá Luật Xử lý vi phạm luật hành chính

Câu 1. Vi phạm luật hành chính là?

a) hành vi bao gồm lỗi do cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện, vi phạm luật quy định của pháp luật về thống trị nhà nước mà không phải là tội phạm cùng theo luật pháp của lao lý phải bị xử phạt vi phạm luật hành chính.

b) hành vi tất cả lỗi núm ý bởi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của lao lý về cai quản nhà nước mà chưa phải là tội phạm và theo luật pháp của quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

c) hành vi vày cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm luật quy định của điều khoản về thống trị nhà nước mà không phải là tội phạm và theo hiện tượng của lao lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

d) hành vi gồm lỗi vô ý bởi vì cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện, vi phạm luật quy định của luật pháp về làm chủ nhà nước mà không hẳn là tội phạm với theo giải pháp của luật pháp phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đáp án A

Câu 2. Xử phạt vi phạm hành chính là?

a) việc người có thẩm quyền áp dụng bề ngoài xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi phạm luật hành thiết yếu theo phương tiện của luật pháp về xử phạt phạm luật hành chính

b) việc người dân có thẩm quyền xử phân phát áp dụng bề ngoài xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả so với cá nhân, tổ chức tiến hành hành vi phạm luật hành chủ yếu theo phương tiện của quy định về xử phạt vi phạm hành chính

c) việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng vẻ ngoài xử phạt so với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm luật hành thiết yếu theo biện pháp của luật pháp về xử phạt vi phạm luật hành chính

d) phương án được vận dụng đối với cá nhân vi bất hợp pháp luật về an ninh, đơn côi tự, bình an xã hội mà chưa hẳn là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; gửi vào trường giáo dưỡng; chuyển vào cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc và đưa vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc

Đáp án B

Câu 3. Phương án xử lý hành chính là?

a) biện pháp được áp dụng đối với cá thể vi phạm pháp luật về an ninh, đơn độc tự, bình yên xã hội mà không hẳn là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn; đưa vào ngôi trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và gửi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

b) biện pháp được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm pháp luật về an ninh, đơn lẻ tự, an ninh xã hội mà không phải là tội phạm, bao hàm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc

c) việc người có thẩm quyền xử phát áp dụng vẻ ngoài xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức tiến hành hành vi vi phạm luật hành chủ yếu theo công cụ của điều khoản về xử phạt phạm luật hành chính

d) phương án được áp dụng đối với cá thể vi phi pháp luật hành thiết yếu mà không phải là tội phạm, bao hàm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; gửi vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục và đào tạo bắt buộc và gửi vào cửa hàng cai nghiện bắt buộc

Đáp án A

Câu 4. Theo lý lẽ Xử lý phạm luật hành chính thì Tái phạm là?

a) vấn đề cá nhân, tổ chức đã bị ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu nhưng không hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt phạm luật hành thiết yếu mà lại thực hiện hành vi vi phạm luật hành chính đã bị xử phạt; cá nhân đã bị ra đưa ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chủ yếu nhưng không hết thời hạn được xem như là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại tiến hành hành vi thuộc đối tượng người dùng bị áp dụng biện pháp cách xử lý hành thiết yếu đó

b) bài toán cá nhân, tổ chức đã trở nên xử lý phạm luật hành thiết yếu nhưng không hết thời hạn được xem như là chưa bị xử lý vi phạm luật hành chính, kể từ ngày chấp hành dứt quyết định xử phạt, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành bao gồm hoặc tính từ lúc ngày không còn thời hiệu thi hành ra quyết định này nhưng lại tiến hành hành vi vi phạm luật hành chính đã trở nên xử lý.

c) trường vừa lòng cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã tiến hành hành vi vi phạm luật hành chính này nhưng chưa bị cách xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý

Đáp án A

Câu 5. Theo cách thức Xử lý vi phạm hành bao gồm thì Vi phạm hành chính nhiều lần là?

a) việc cá nhân, tổ chức đã trở nên ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm nhưng không hết thời hạn được xem như là chưa bị xử phạt vi phạm hành chủ yếu mà lại triển khai hành vi vi phạm luật hành chính đã biết thành xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành thiết yếu nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử trí hành thiết yếu mà lại triển khai hành vi thuộc đối tượng người tiêu dùng bị vận dụng biện pháp xử trí hành thiết yếu đó

b) việc cá nhân, tổ chức đã biết thành xử lý vi phạm luật hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, tính từ lúc ngày chấp hành ngừng quyết định xử phạt, đưa ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chủ yếu hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành đưa ra quyết định này cơ mà lại triển khai hành vi vi phạm hành chính đã trở nên xử lý.

c) trường phù hợp cá nhân, tổ chức tiến hành hành vi vi phạm luật hành chủ yếu mà trước kia đã thực hiện hành vi vi phạm luật hành bao gồm này nhưng không bị cách xử trí và không hết thời hiệu xử lý

Đáp án C

Câu 6. Tình cầm cấp thiết là?

a) tình núm của cá nhân, tổ chức vì mong muốn tránh một nguy cơ tiềm ẩn đang thực tế đe dọa lợi ích của đơn vị nước, của tổ chức, quyền, lợi ích quang minh chính đại của mình hoặc của người khác mà không hề cách nào khác là cần gây một thiệt hại bé dại hơn thiệt hại yêu cầu ngăn ngừa

b) hành vi của cá nhân vì bảo đảm lợi ích ở trong nhà nước, của tổ chức, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của bản thân hoặc của bạn khác mà phòng trả lại một cách quan trọng người đang sẵn có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên

c) sự kiện nhưng mà cá nhân, tổ chức triển khai không thể thấy trước hoặc không đề nghị thấy trước hậu quả của hành vi nguy hiểm cho thôn hội bởi vì mình tạo ra.

d) sự kiện xảy ra một bí quyết khách quan bắt buộc lường trước được và cần yếu khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp quan trọng và năng lực cho phép.

Đáp án A

Câu 7. Ngôn từ nào dưới đấy là Nguyên tắc xử phạt vi phạm luật hành chính?

a) Mọi vi phạm luật hành chính phải được phát hiện, ngăn ngừa kịp thời và yêu cầu bị cách xử lý nghiêm minh, hầu hết hậu quả do vi phạm luật hành chính gây nên phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) việc xử phạt vi phạm hành thiết yếu được triển khai nhanh chóng, công khai, khách hàng quan, đúng thẩm quyền, đảm bảo an toàn công bằng, đúng biện pháp của pháp luật;

c) việc xử phạt phạm luật hành thiết yếu phải địa thế căn cứ vào tính chất, nấc độ, kết quả vi phạm, đối tượng vi phạm với tình tiết sút nhẹ, tình tiết tăng nặng

d) toàn bộ nội dung trên

Đáp án D

Câu 8. Theo nguyên tắc Xử lý vi phạm hành chính thì Một hành vi vi phạm luật hành thiết yếu

a) chỉ bị xử vạc một lần

b) hoàn toàn có thể bị xử phạt nhiều lần

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A cùng B hầu như sai

Đáp án A

Câu 9. Theo nguyên lý Xử lý vi phạm luật hành chủ yếu thì nội dung nào dưới đây là nguyên tắc xử phạt vi phạm luật hành chính?

a) Một hành vi phạm luật hành thiết yếu chỉ bị xử phát một lần.

Xem thêm: Cách Di Chuyển Hình Ảnh Trong Word 2007, Hướng Dẫn Cách Di Chuyển Ảnh Trong Word Đơn Giản

b) nhiều người cùng triển khai một hành vi vi phạm luật hành thiết yếu thì mọi cá nhân vi phạm phần đông bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

c) Một người tiến hành nhiều hành vi phạm luật hành chủ yếu hoặc vi phạm hành chủ yếu nhiều lần thì bị xử phát về từng hành vi vi phạm

d) tất cả nguyên tắc trên

Đáp án D

Câu 10. Đối với cùng 1 hành vi phạm luật hành chủ yếu thì?

a) mức vạc tiền đối với tổ chức bởi mức phát tiền so với cá nhân

b) mức phạt tiền so với tổ chức bởi 02 lần mức phát tiền so với cá nhân

c) mức phạt tiền so với tổ chức bằng 03 lần mức phân phát tiền đối với cá nhân

d) mức vạc tiền so với tổ chức bởi 04 lần mức phân phát tiền đối với cá nhân

Đáp án B

Câu 11. Theo quy định chung, người vi phạm phải thi hành đưa ra quyết định xử phát VPHC trong thời hạn mấy ngày?

a) 05 ngày tính từ lúc ngày nhận ra quyết định xử phạt

b) 10 ngày tính từ lúc ngày nhận ra quyết định xử phạt

c) 15 ngày tính từ lúc ngày nhận đưa ra quyết định xử phạt

d) 20 ngày kể từ ngày nhận đưa ra quyết định xử phạt

ĐA: B

Câu 12. Thời hạn thi hành giải pháp khắc phục kết quả là bao lâu?

a) 10 ngày, kể từ ngày dấn được ra quyết định XPVPHC

b) Theo thời hạn ghi trong đưa ra quyết định XPVPHC

c) Theo thời hạn ghi trong quyết định XPVPHC hoặc đưa ra quyết định áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả

d) 10 ngày, tính từ lúc ngày nhấn được quyết định XPVPHC hoặc theo thời hạn ghi trong quyết định XPVPHC

Đáp án C

Câu 13. Xử phạt phạm luật hành chủ yếu không lập biên bạn dạng được áp dụng trong ngôi trường hợp?

a) xử phạt cảnh cáo hoặc phân phát tiền cho 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người dân có thẩm quyền xử phạt phải ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

b) xử phát tiền mang đến 250.000 đồng so với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người dân có thẩm quyền xử phạt phải ra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

c) xử phát cảnh cáo hoặc phạt tiền mang lại 500.000 đồng đối với cá nhân, 1.000.000 đồng so với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt buộc phải ra ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính tại chỗ.

d) xử phân phát cảnh cáo hoặc phát tiền đến một triệu đồng so với cá nhân, 5000.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt cần ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu tại chỗ.

Đáp án A

Câu 14. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực thống trị của mình, người dân có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải?

a) đúng lúc lập biên bản làm việc, trừ trường vừa lòng xử phạt không lập biên bạn dạng quy định tại khoản 1 Điều 56 của giải pháp này.

b) kịp lúc lập biên phiên bản vi phạm hành chính, trừ trường vừa lòng xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 Điều 56 của mức sử dụng này.

c) lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hòa hợp xử phạt ko lập biên bạn dạng quy định tại khoản 1 Điều 56 của phương tiện này.

Xem thêm: Xây Dựng Xã Hội Chủ Nghĩa - Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Phát Triển Ở Việt Nam

d) lập tức thì biên bạn dạng vi phạm hành chính, trừ trường vừa lòng xử phạt không lập biên bản quy định trên khoản 1 Điều 56 của vẻ ngoài này.