TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG Y KHOA

     
cách 1:Tại trang tư liệu bossvietnam.vn bạn có nhu cầu tải, click vào nút Download blue color lá cây sinh hoạt phía trên. bước 2: Tại links tải về, bạn chọn link để download File về sản phẩm tính. Trên đây sẽ sở hữu được lựa chọn tải File được lưu trên bossvietnam.vn bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - giả dụ click vào Save, file sẽ tiến hành lưu về vật dụng (Quá trình mua file nhanh hay chậm phụ thuộc vào vào mặt đường truyền internet, dung tích file bạn muốn tải) có rất nhiều phần mềm cung cấp việc download file về máy tính xách tay với vận tốc tải file cấp tốc như: Internet download Manager (IDM), không tính tiền Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng tín đồ mà tín đồ dùng lựa chọn phần mềm hỗ trợ download đến máy tính của chính bản thân mình


Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa đại cương y khoa

*

*

*Xem thêm: Công Tác Tư Tưởng Trong Thời Kỳ Kháng Chiến Chống Pháp 1945-1954

*

*Xem thêm: Bai 15 Vi Pham Pháp Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý Của Công Dân

282Trắc nghiệm hóa vô cơ1http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ NhậtChương 1.Các quan niệm cơ bản1.Phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Electron có khối lượng là 0,00055 đvC cùng điện tích là 1-B. Proton có trọng lượng là 1,0073 đvC với điện tích là 1+C. Trong nguyên tử, số proton ngay số electronD. Nơtron có cân nặng là 1,0073 đvC và điện tích là 1+2.Đồng vị là những dạng của cùng nguyên tố hóa học gồm cùng số …… trong hạt nhânnguyên tử nhưng có …… không giống nhau vì bao gồm chứa số …… khác nhau.A. Proton, nơtron, electronB. Proton, số khối, nơtronC. Electron, số khối, nơtronD. Electron, nơtron, số khối3.Khối lượng nguyên tử 24Mg = 39,8271.10-27 kg. Cho thấy thêm 1 đvC = 1,6605.10-24 g. Khốilượng nguyên tử của 24Mg tính theo đvC bằng:A. 23,985 đvCC. 24,000 đvCB. 66,133 đvCD. 23,985.10-3 đvC4.Số nguyên tử H có trong 1,8 gam H O là:A. 0,2989.1023 B. 0,3011.1023C. 1,2044.1023 D. 10,8396.10235.Cho 7Li = 7,016. Phát biểu nào sau đây đúng cho 7Li?A. 7Li có số khối là 7,016B. 7Li bao gồm nguyên tử khối là 7,016C. 7Li có cân nặng nguyên tử là 7,016 gD. 7Li có khối lượng nguyên tử là 7,016 đvC6.Phát biểu nào sau đây không chuẩn cho 206Pb?A. Số năng lượng điện hạt nhân là 82B. Số nơtron là 124C. Số proton là 124D. Số khối là 2067.Nếu tăng từ bỏ từ ánh sáng dung dịch NaCl từ bỏ 10ºC lên 90ºC, giả sử nước không bị bayhơi, thì :A. độ đậm đặc mol/L của dung dịch sẽ không còn thay đổiB. Nồng độ phần trăm cân nặng của dung dịch sẽ không còn thay đổiC. Mật độ mol/L của dung dịch sẽ tăngD. Mật độ phần trăm trọng lượng của dung dịch đang tăng8.Độ tung của một hóa học rắn thường được màn trình diễn bằng số gam chất rắn hòa tan tối đatrong 100 gam nước ở nhiệt độ xác định. Độ rã của KCl sống 0ºC là 27,6. Mật độ phầntrăm cân nặng của hỗn hợp bão hòa KCl ngơi nghỉ 0ºC là:A. 21,6%B. 20,5%C. 15,8%D. 23,5%9.Trộn 200 mL HCl 1 M với 300 mL HCl 2 M. Nếu như sự trộn lẫn không làm đổi khác thểtích những dung dịch lấy trộn, thì dung dịch mới có nồng độ là:A. 1,5 MB. 1,2 MC. 1,6 MD. 1,8 MTrắc nghiệm hóa vô cơ2http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ Nhật10. Thể tích hỗn hợp H3PO4 14,7 M đề xuất để pha chế 125 mL dung dịch H3PO4 3,0 M là:A. 25,5 mL B. 27,5 mL C. 22,5 mL D. 20,5 mL11. Một hỗn hợp khí O2 và CO2 gồm tỉ khối so với hiđro là 19. Phần trăm thể tích của O2trong tất cả hổn hợp là:A. 40%B. 50%C. 60%D. 70%(O = 16; C = 12; H = 1)12. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí HCl (đktc) vào 100 mL nước để tạo thành thành dung dịchHCl. độ đậm đặc phần trăm khối lượng của dung dịch này là:A. 5,2%B. 10,4%C. 5,5%C. 11%(H = 1; Cl = 35,5)+ Trắc nghiệm hóa vô cơ3http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ NhậtChương 2.Phản ứng hóa học1.Số lão hóa của N trong những chất tăng mạnh theo đồ vật tự:A. NO 2O 3 3B. NH4 2 2O 2 3C. NH322 3D. NH3 2O 2 2O52.Số lão hóa của sắt trong FexOy là:A. +2x B. +2yC. +2y/xD. +2x/y3.Trong các phản ứng phân hủy bên dưới đây, làm phản ứng như thế nào là bội nghịch ứng oxi hóa - khử?A. CaCO3 CaO + CO2B. 2NaHSO3 Na2SO3 + SO2 + H2OC. 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2D. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O4.Trong những phản ứng dưới đây:a) sắt + 2HCl FeCl2 + H2) Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cuc) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCld) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HClSố bội phản ứng chưa hẳn phản ứng oxi hóa - khử là:A. 1B. 2C. 3D. 45.Phản ứng nào dưới đây, nước đóng vai trò là hóa học oxi hóa?A. NH3 + H2O  NH4+ + OH-B. 2F2 + 2H2O 4HF + O2C. HCl + H2O H3O+ + Cl-D. 2Na + 2H2O 2NaOH + H26.Trong các phản ứng sau, làm phản ứng làm sao HCl đóng vai trò là hóa học khử?A. 4HCl + 2Cu + O2 2CuCl2 + 2H2OB. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2OC. 2HCl + fe FeCl2 + H2D. 2HCl + CuO CuCl2 + H2O7.Cho phản nghịch ứng: 3Sn2+ + Cr2O72- + 14H+ 3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O. Phạt biểu làm sao dướiđây là đúng?A. H+ là chất oxi hóa.B. Sn2+ bị khử.C. Axit không đặc trưng đối với phản ứng.D. Cr2O72- là hóa học oxi hóa.8.Trong không khí có H2S, Ag bị hóa đen do bao gồm phản ứng sau: