Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó

     
Trả lại mang đến em mảnh khăn color hồng đó mang tên hai đứa màu không mờGiận hờn bỏ ra nhau để rồi luyến nhớ Lối về lỡ gặp hững hờ ngoảnh mặt bịt nón làm ngơ.Trả lại đến anh tình thư ngỏ ý cùng với em anh ước hẹn duyên thề Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt bao gồm lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu.Tình nhớ, ví như mình thay đổi giận làm quenAnh xin là gió quạt đền download lụa Tây Thi biếu em tại anh, hôm ấy nào phải vì em Anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn tóc mềm.Giận hờn nhị hôm nhiều năm như một tháng Ghét anh bố bữa bằng năm tròn Một fan quay đi một fan ghé nón cầm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn.


Bạn đang xem: Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Trùng Biến Hình Có Tên Gọi Như Vậy Là Do

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mẹ Bầu Quên Uống Sắt, 1 Ngày Có Sao Không, Uống Sắt Vào Lúc Nào Tốt Nhất Trong Ngày

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.