Thực hiện tìm số tự nhiên x biết: 721

     
*

Câu 8:Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai hơn số đầu tiên 30 đơn vị nhưng lại yếu số thứ tía 15 đơn vị. Vậy số thứ nhất là . 

Câu 9:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu bớt số nhỏ xíu đi 19 đơn vị chức năng và chế tạo số béo 12 đơn vị thì số bé nhỏ bằng số lớn. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số lớn là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bằng 222. Biết giả dụ tăng số béo thêm 8 đơn vị chức năng và bớt số bé xíu đi 5 đơn vị chức năng thì số béo sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.Trả lời: Số to là . 


*

Số thứ ba hơn số vật dụng nhất: 30 + 15 = 45

Ba lần số sản phẩm nhất: 615 – (30 + 45) = 540

Số trang bị nhất: 540 : 3 = 180


*

Câu 8:Tổng của 2 số bởi 274. Biết trường hợp cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp đôi số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số mập là . Câu 9:Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số mập thêm 8 đơn vị và sút số bé bỏng đi 5 đơn vị chức năng thì số mập sẽ gấp đôi số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số khủng là . Câu 10:Tổng của 3 số bằng 615. Biết số đồ vật hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị chức năng nhưng lại nhát số thứ cha 15 1-1 vị. Vậy số trước tiên là . 

Câu 8:Tổng của 2 số bởi 274. Biết trường hợp cùng giảm mỗi số đi 8 đơn vị chức năng thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số khủng là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bởi 222. Biết nếu như tăng số to thêm 8 đơn vị chức năng và sút số bé nhỏ đi 5 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số béo là . 

Câu 10:Tổng của 3 số bằng 615. Biết số trang bị hai hơn số đầu tiên 30 đơn vị nhưng lại hèn số thứ cha 15 đối kháng vị. Vậy số trước tiên là . 


Tổng của 3 số bằng 615. Biết số lắp thêm hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị chức năng nhưng lại hèn số thứ tía 15 solo vị. Vậy số đầu tiên là . Câu 9:Tổng của 2 số bởi 260. Biết ví như cùng sút mỗi số đi 6 đơn vị thì số khủng sẽ vội 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số bé xíu là . Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu bớt số bé bỏng đi 19 đơn vị và thêm vào số lớn 12 đơn vị thì số bé bỏng bằng số lớn. Search số lớn.Trả lời: Số mập là . 

Tổng của 3 số bởi 615. Biết số thứ hai hơn số đầu tiên 30 đơn vị chức năng nhưng lại yếu số thứ bố 15 solo vị. Vậy số thứ nhất là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bởi 260. Biết ví như cùng giảm mỗi số đi 6 đơn vị thì số mập sẽ gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số bé bỏng là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu sút số bé đi 19 đơn vị chức năng và tiếp tế số béo 12 đơn vị thì số nhỏ nhắn bằng số lớn. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số to là . 


Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số trước tiên và số lắp thêm hai rộng số thứ bố 121 đối chọi vị. Số máy hai hơn số trước tiên 21 solo vị. Tìm số thiết bị nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . Câu 9:Tổng của 3 số bởi 615. Biết số đồ vật hai hơn số thứ nhất 30 đơn vị chức năng nhưng lại hèn số thứ tía 15 solo vị. Vậy số thứ nhất là . Câu 10:Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số béo thêm 8 đơn vị và sút số nhỏ xíu đi 5 đơn vị chức năng thì số phệ sẽ gấp hai số bé. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số béo là . 

Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số đầu tiên và số trang bị hai hơn số thứ ba 121 đối chọi vị. Số sản phẩm công nghệ hai rộng số trước tiên 21 1-1 vị. Tra cứu số vật dụng nhất.Trả lời: Số trước tiên là . 

Câu 9:Tổng của 3 số bởi 615. Biết số thiết bị hai rộng số thứ nhất 30 đơn vị nhưng lại hèn số thứ tía 15 solo vị. Vậy số trước tiên là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bằng 222. Biết ví như tăng số mập thêm 8 đơn vị chức năng và giảm số nhỏ bé đi 5 đơn vị thì số bự sẽ gấp đôi số bé. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số to là . 


Câu 1:Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số vật dụng hai rộng số thứ cha 121 đơn vị. Số vật dụng hai hơn số thứ nhất 21 1-1 vị. Search số lắp thêm nhất.Câu 2:Tổng của 2 số bởi 222. Biết ví như tăng số béo thêm 8 đơn vị chức năng và sút số bé xíu đi 5 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp đôi số bé. Tra cứu số lớn.Câu 3:Hiệu của 2 số bởi 120. Biết ví như cùng sút mỗi số đi 19 đơn vị chức năng thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tra cứu số lớn.

Bạn đang xem: Thực hiện tìm số tự nhiên x biết: 721


Câu 1:Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số đầu tiên và số vật dụng hai rộng số thứ bố 121 solo vị. Số đồ vật hai rộng số trước tiên 21 1-1 vị. Kiếm tìm số thứ nhất.

Câu 2:Tổng của 2 số bởi 222. Biết nếu như tăng số bự thêm 8 đơn vị chức năng và sút số bé bỏng đi 5 đơn vị thì số mập sẽ gấp hai số bé. Search số lớn.

Câu 3:Hiệu của 2 số bởi 120. Biết trường hợp cùng giảm mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Tra cứu số lớn.


Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số khủng thêm 8 đơn vị chức năng và sút số bé đi 5 đơn vị thì số mập sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn.Trả lời: Số khủng là . Câu 9:Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số đầu tiên và số trang bị hai rộng số thứ ba 121 đối kháng vị. Số lắp thêm hai rộng số trước tiên 21 đơn vị. Tìm số lắp thêm nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . Câu 10:Tổng của 2 số bởi 260. Biết nếu như cùng sút mỗi số đi 6 đơn vị chức năng thì số béo sẽ vội vàng 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé.Trả lời: Số bé bỏng là . 

Tổng của 2 số bằng 222. Biết trường hợp tăng số bự thêm 8 đơn vị chức năng và giảm số nhỏ xíu đi 5 đơn vị thì số khủng sẽ gấp hai số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số to là . 

Câu 9:Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số trước tiên và số sản phẩm hai rộng số thứ ba 121 đơn vị. Số vật dụng hai hơn số đầu tiên 21 1-1 vị. Tìm số máy nhất.Trả lời: Số đầu tiên là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bằng 260. Biết nếu như cùng sút mỗi số đi 6 đơn vị thì số lớn sẽ cấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé.Trả lời: Số bé bỏng là . 


Câu 8:Tổng của 2 số bằng 222. Biết trường hợp tăng số phệ thêm 8 đơn vị và giảm số bé nhỏ đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp hai số bé. Tìm số lớn.Trả lời: Số bự là . Câu 9:Hiệu của 2 số bởi 161. Hiểu được nếu tăng số khủng thêm 8 đơn vị và giảm số bé bỏng đi 3 đơn vị chức năng thì số béo gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé.Trả lời: Số nhỏ xíu là .Câu 10:Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu sút số bé bỏng đi 19 đơn vị và phân phối số bự 12 đơn vị chức năng thì số nhỏ bé bằng 3/5 số lớn. Tìm số lớn.Trả lời: Số to là . 

Câu 8:Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số béo thêm 8 đơn vị chức năng và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số phệ sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn.Trả lời: Số mập là . 

Câu 9:Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số phệ thêm 8 đơn vị và bớt số nhỏ nhắn đi 3 đơn vị chức năng thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số nhỏ bé là .

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu bớt số nhỏ xíu đi 19 đơn vị và cấp dưỡng số bự 12 đơn vị thì số nhỏ xíu bằng 3/5 số lớn. Search số lớn.Trả lời: Số mập là . 


Câu 8:Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu sút số bé bỏng đi 19 đơn vị và cung ứng số lớn 12 đơn vị chức năng thì số bé nhỏ bằng số lớn. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số to là . Câu 9:Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số bự thêm 8 đơn vị và bớt số nhỏ xíu đi 5 đơn vị chức năng thì số to sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.Trả lời: Số khủng là . Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 161. Hiểu được nếu tăng số khủng thêm 8 đơn vị và bớt số bé đi 3 đơn vị thì số phệ gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé.Trả lời: Số nhỏ nhắn là .

Xem thêm: Thế Nào Là An Toàn Giao Thông Là Gì? Các Ý Nghĩa Của An Toàn Giao Thông


Câu 8:Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé bỏng đi 19 đơn vị và cung cấp số béo 12 đơn vị chức năng thì số nhỏ nhắn bằng số lớn. Search số lớn.Trả lời: Số phệ là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bằng 222. Biết giả dụ tăng số bự thêm 8 đơn vị và bớt số nhỏ bé đi 5 đơn vị chức năng thì số phệ sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn.Trả lời: Số lớn là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 161. Hiểu được nếu tăng số khủng thêm 8 đơn vị và bớt số nhỏ nhắn đi 3 đơn vị chức năng thì số béo gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là .


Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thứ hai rộng số đầu tiên 30 đơn vị chức năng nhưng lại kém số thứ ba 15 đơn vị. Vậy số thứ nhất là . 

Câu 8:Tổng của 2 số bởi 222. Hiểu được nếu cùng chế tạo mỗi số 9 đơn vị chức năng thì số béo sẽ gấp đôi số bé. Search số lớn. Trả lời: Số bự là .


Câu 2: của một số trong những bằng 828 thì số đó là . Câu 3: của một số bằng 192 thì số kia là . Câu 4:198 × 78 + 198 × 21 + 198 = Câu 5:Hiệu của 2 số 246. Số bé xíu bằng số lớn. Vậy số khủng là .Câu 6:Cô giáo sở hữu cho tổ một 5 quyển sách tương đồng hết 60000 đồng. Vậy nếu như cô mua cho tất cả lớp 32 quyển sách như vậy thì không còn số chi phí là ngàn đồng.Câu 7:Trung bình cùng 2 số bởi 198. Biết số to hơn số nhỏ nhắn 18 solo vị. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số béo là .Câu 8:Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số đầu tiên và số đồ vật hai hơn...

Câu 2: của một số bằng 828 thì số kia là . 

Câu 3: của một số trong những bằng 192 thì số kia là . 

Câu 4:198 × 78 + 198 × 21 + 198 =

Câu 5:Hiệu của 2 số 246. Số bé bằng số lớn. Vậy số lớn là .

Câu 6:Cô giáo cài cho tổ một 5 quyển sách hệt nhau hết 60000 đồng. Vậy giả dụ cô mua cho tất cả lớp 32 quyển sách như thế thì hết số chi phí là nghìn đồng.

Xem thêm: Một Vật Được Ném Thẳng Đứng Lên Cao Với Vận Tốc 20M/S Từ Độ Cao H So Với Mặc Đất

Câu 7:Trung bình cùng 2 số bằng 198. Biết số to hơn số bé 18 1-1 vị. Tìm số lớn.Trả lời: Số mập là .

Câu 8:Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số trang bị hai hơn số thứ cha 121 1-1 vị. Số máy hai hơn số thứ nhất 21 đơn vị. Tìm số sản phẩm nhất.Trả lời: Số đầu tiên là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số to thêm 8 đơn vị chức năng và giảm số bé xíu đi 5 đơn vị thì số khủng sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn.Trả lời: Số khủng là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu sút số nhỏ nhắn đi 19 đơn vị chức năng và thêm vào số to 12 đơn vị chức năng thì số bé bỏng bằng số lớn. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số khủng là . 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)