Luyện Tập 2 Trang 19 Toán 6 Tập 2 Sgk Cánh Diều

     

Luyện tập bài §5. Quy đồng mẫu số các phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Luyện tập 2 trang 19 toán 6 tập 2 sgk cánh diều

Lý thuyết

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội thông thường của 5 và 8. Ta đã tìm hai phân số có mẫu là 40 với lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) cùng (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Biện pháp làm này được call là quy đồng mẫu hai phân số.

Hai phân số (frac-35) cùng (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng mẫu mã với những mẫu phổ biến khác ví dụ điển hình như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng và đơn giản khi quy đồng chủng loại hai phân số ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Vì phần đông phân số hầu như viết được bên dưới dạng phân số với mẫu mã dương đề nghị ta tất cả quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu mã dương ta làm cho như sau:

– cách 1: tìm kiếm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để triển khai mẫu chung

– cách 2: kiếm tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng bí quyết chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Xem thêm: Cơ Thể Không Hấp Thu Được Chất Dinh Dưỡng Hội Chứng Kém Hấp Thu Ở Người Lớn

– cách 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm vượt số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu mã với quá số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

bossvietnam.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng chủng loại số những phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để làm MSC

Do đó MSC của cha phân số là $63$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để triển khai MSC

Do đó MSC của ba phân số là $264$

Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài bác 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi phần nhiều phân số có mẫu âm thành đều phân số có mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa buổi tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là $60$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi rất nhiều phân số có mẫu âm thành các phân số gồm mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để làm MSC

Do đó MSC của bố phân số là $140$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài bác 34 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) bởi vì (frac – 55 = – 1) phải (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên vận dụng công thức quy đồng mẫu mã số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tương tự như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài bác 35 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài bác 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhì bức hình ảnh dưới đây chụp di tích lịch sử nào?

*

Cho các dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán dìm phận số thứ tư của hàng đó; viết nó bên dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô khớp ứng với phân số ấy ngơi nghỉ hình 6. Lúc đó, em sẽ biết được hai địa danh của nước ta được UNESCO công nhận là di tích văn hóa quả đât vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng chủng loại ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) nên phân số thứ tư là (5 over 10). Nó có dạng về tối giản (1 over 2) , cho nên vì vậy ta điền chữ N vào nhì ô ứng cùng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Menu Sữa Chua Trân Châu Quảng Ninh, Sữa Chua Trân Châu Quảng Ninh

*

Bài giải:

Ta buộc phải viết tiếp vào dãy số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích được UNESCO thừa nhận là di tích văn hoá trái đất là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!