TIN HỌC 11 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1

     

Tin học tập 11 bài tập và thực hành thực tế 1

Với Tin học tập 11 bài xích tập và thực hành thực tế 1 hay, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tin học lớp 11 góp bạn thuận lợi trả lời thắc mắc từ đó ăn điểm cao trong những bài thi môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

*

1. Mục đích, yêu thương cầu.

+ ra mắt một lịch trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản.

+ có tác dụng quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hoặc không tính phí Pascal trong việc soạn thảo, giữ trữ, dịch và tiến hành chương trình.

2. Nội dung

a) Gõ công tác sau:

program Giai_PTB2;uses crt;var a,b,c,D: real;x1,x2:real;beginclrscr;write(‘a,b,c:’);readln(a,b,c);x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);X2:=-b/a-x1;Write(‘x1=’,x1:6:2,’x2=’,x2:6:2);readlnend.b) Nhấn phím F2 cùng lưu lịch trình với tên là hello1.pas lên đĩa.

c) Nhấn tổng hợp phím Alt+F9 nhằm dịch và sửa lỗi cú pháp (nếu có).

*

Nếu thành công xuất sắc sẽ hiện nay Compile successful như hình trên.

*

Nếu thất bạn sẽ thông báo Compile failed

d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để thực hiện chương trình.Nhập các giá trị 1;-3,2 .Quan sát tác dụng trên màn hình.

Xem thêm: Nút Vàng, Nút Bạc, Nút Kim Cương Youtube Được Bao Nhiêu Tiền? ?

*

e) Nhấn tổng hợp phím Ctrl+F9 để triển khai chương trình.Nhập những giá trị 1;0,-2 . Quan sát tác dụng trên màn hình.

*

f) triển khai chương trình trên mà không dung thay đổi trung gian D.

Cách làm: những nơi nào sử dụng đổi thay trung gian D ta chũm thẳng quý giá b*b-4*a*c vào.

program Giai_PTB2;uses crt;var a,b,c,D: real;x1,x2:real;beginclrscr;write(‘a,b,c:’);readln(a,b,c);x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);X2:=-b/a-x1;Write(‘x1=’,x1:6:2,’x2=’,x2:6:2);readlnend. g) Sửa lại chương trình nhận ra ở câu c) bằng cách thay đổi phương pháp tính x2(Có 2 phương pháp để tính x2)

Cách làm: ta gồm a*2=a+a

Như vậy ta sẽ cố gắng 2*a=a+a vẫn sẽ mang lại cùng kết quả.

program Giai_PTB2;uses crt;var a,b,c,D: real;x1,x2:real;beginclrscr;write(‘a,b,c:’);readln(a,b,c);x1:=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(a+a);X2:=-b/a-x1;Write(‘x1=’,x1:6:2,’x2=’,x2:6:2);readlnend.h) tiến hành chương trình sẽ sửa với bộ tài liệu 1; 5; -6. Quan lại sát công dụng trên màn hình.

Xem thêm: Bói Sau Này Bạn Sẽ Lấy Ai ? Vợ/Chồng Tương Lai Của Bạn Là Ai

*

i)Thực hiện công tác với bộ tài liệu 1;1;1 cùng quan sát kết quả trên màn hình.