STAR

     
*

*

*

Các các bạn ơi giúp mình bài bác này nhé bữa sau ktra rùi.Tìm những phân số bởi phân số 2 phần 5 nhưng mà mẫu số lần lượt là 10 trăng tròn 25 35 40 100.

Bạn đang xem: Star


a viết phân số 5/3 thành những phân số bao gồm mẫu chu kỳ lượt là 6 , 15, 21

b hãy tim những phân số bởi nhau trong những phân số tiếp sau đây :

5/7 6/15 4/5 12/30 16/20 35/49 

c hãy viết 6 thành dạng phân số tất cả mẫu tần số lượt là : 36, 54, 18.


Bài 1 : Viết các phân tần số lượt bằng hai phân số sau và gồm mẫu số thông thường là 60 .

7/12 ; 23/30 

Bài 2 : Rút gọn các phân số 12/30 ; 20/45 ; 28/70 ; 34/51 .

Các chúng ta giải cụ thể giúp mình nhé ! bản thân đang yêu cầu gấp !


Viết các phân số 2 phần 7, 3 phần 5, 2 phần 14 thành những phân số gồm mẫu số chung là 35 .Tìm giúp mình nhé


Câu 1 trong các phân số sau phân số nào bằng 54 ?2520; 4510; 3528;7560; 3024; 3520Câu 2 một phân số tất cả tổng tử số và mẫu mã số là 32 tử số hơn mẫu mã số 8 đơn vị . Kiếm tìm phân số đó ?Câu 3 tính nhanha 3 * 4 * 5 / 10* 2*6 b 6*8*12*16 / 4*12*8*6Câu 4 viết toàn bộ các phân số lớn hơn 1 có tổng tử số và chủng loại số là 15 giúp mình cùng với

Câu 1 trong các phân số sau phân số nào bằng 54 ?

2520; 4510; 3528;7560; 3024; 3520

Câu 2 một phân số tất cả tổng tử số và chủng loại số là 32 tử số hơn mẫu mã số 8 đơn vị chức năng . Tra cứu phân số kia ?

Câu 3 tính nhanh

a 3 * 4 * 5 / 10* 2*6 b 6*8*12*16 / 4*12*8*6

Câu 4 viết tất cả các phân số lớn hơn 1 có tổng tử số và mẫu mã số là 15

góp mình với 

 


1, kiếm tìm một phân số biết trung bình cộng của tử số và mẫu mã số là 27 và chủng loại số rộng tử số là 16 solo vị.Trả lời :Phân số sẽ là : .........2, cho các phân số 7/35 , 8/20 , 12/60 , 25/20. Trong những phân số kia có.........phân số bằng phân số 20/1003, chủng loại số chung nhỏ nhất của các phân số :5/4 , 7/8, 9/30 , 11/20 là .........4, tra cứu số tự nhiên và thoải mái x biết: 3/x = x/27Trả lời: x = ....... 5, Để rút gọn phân số 207207/324324 thành phân số về tối giản , ta yêu cầu cùng phân tách tử số và mẫu số cho........6,Trong các phân...
Đọc tiếp

1, kiếm tìm một phân số biết trung bình cộng của tử số và mẫu mã số là 27 và chủng loại số hơn tử số là 16 1-1 vị.

Trả lời :Phân số đó là : .........

Xem thêm: Thế Nào Là Quan Hệ Từ Là Gì? Ví Dụ Và Phân Loại Các Loại Quan Hệ Từ

2, cho các phân số 7/35 , 8/20 , 12/60 , 25/20. Trong các phân số đó có.........phân số bằng phân số 20/100

3, mẫu mã số chung bé dại nhất của các phân số :5/4 , 7/8, 9/30 , 11/20 là .........

4, search số tự nhiên và thoải mái x biết: 3/x = x/27

Trả lời: x = .......

5, Để rút gọn gàng phân số 207207/324324 thành phân số tối giản , ta yêu cầu cùng phân tách tử số và mẫu mã số cho........

6,Trong những phân số 12/21 , 4/9 , 36/63 , 17/13 , 48/84 , 56/24 , 33/77 bao gồm .....phân số tối giản

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 4Toán
3
0

Bài 1: đôi mươi giây=..... Giờ

Bài 2: đôi mươi giây =....... Phút

Bài 3: 40 cm vuông =........ Dm vuông

Bài 4: 200 cm = ......... M

Bài 5: gồm bao nhiêu phân số mà tử số và chủng loại số là những số tất cả hai chữ số cùng tử số kém mẫu số 5 đơn vị

Giúp đỡ khổng lồ nha!!!! và kết bạn nhé!!!!


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
3
0
bài1: quy đồng chủng loại số những phân số a,(frac57)và (frac49)b,(frac715)và(frac53)c, (frac1112)và (frac748)d, (frac32)và(frac23)và(frac75)e,(frac13),(frac54)và (frac1012). Chúng ta giúp bản thân nhé!thank you. Bài bác 2:phần A, viết các phân mốc giới hạn lượt bởi : (frac1316); (frac1124)và gồm mẫu số chung là 48. Phần B viết những phân mốc giới hạn lượt bởi : (frac47); 5 và bao gồm mẫu số phổ biến là 7. Các bạn giúp bản thân với 2...
Đọc tiếp

bài1: quy đồng mẫu mã số các phân số a,(frac57)và (frac49)b,(frac715)và(frac53)c, (frac1112)và (frac748)d, (frac32)và(frac23)và(frac75)e,(frac13),(frac54)và (frac1012). Chúng ta giúp bản thân nhé!thank you. Bài bác 2:phần A, viết những phân chu kỳ lượt bởi : (frac1316); (frac1124)và bao gồm mẫu số phổ biến là 48. Phần B viết những phân chu kỳ lượt bằng : (frac47); 5 và gồm mẫu số bình thường là 7. Các bạn giúp mình với 2 các bạn đó nha . Bản thân đang phải gấp thank you.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Viết các phân số bằng 5/4 với 11/40 mà bao gồm mẫu số chung là 120.

Xem thêm: Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tư Sản Kiểu Mới Và Cũ? Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tư Sản Kiểu Mới Là

Bạn diễn giải ra nhé.

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)