TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 2 SPEAK

     

Bài học tập Speak Unit 2 lớp 9- Clothinghướng dẫn các em triển khai hội thoại bên nhau hỏi và trả lời về sự việc trang phục thường mặc vào các ngày lễ hội hay những phục trang mặc hàng ngày.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 2 speak


1.Unit 2 Lớp 9 Speak Task a

2.Unit 2 Lớp 9 Speak Task b

3.Unit 2 Lớp 9 Speak Task c

4. Bài xích tập trắc nghiệm

5. Hỏi đáp Speak Unit 2 Lớp 9


Match the phrases khổng lồ the pictures.(Ghép những cụm từ đúng cùng với hình.)

1. A colorful T-shirt 4. A short-sleeved blouse 7. A baggy paint

2. A plaid skirt 5. A sleeveless sweater 8. Faded jeans

3. A plain suit 6. A striped shirt 9. Blue shorts

*

*

Guide lớn answera-1: a colorful T-shirt (áo thun những màu)b-5: a sleeveless sweater (áo len ko tay)c-6: a striped shirt (áo sơ ngươi kẻ sọc)d-3: a plain suit (bộ com lê trơn)e-8: faded jeans (quần jeans bội bạc màu)f-4: a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)g-7: baggy pants (quần thụng)h-2: a plaid skirt (váy ca-rô)i-9: xanh shorts (quần sọc kẻ xanh)

2. Unit 2 Lớp 9 Speak Task b


Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students" wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you.(Làm việc theo nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc khảo sát này về đồng phục học tập sinh. Sau đó, phỏng vấn những thành viên của một nhóm khác. Hầu như từ vào phần a) rất có thể giúp bạn.)

Guide lớn answer2 câu hỏi gợi ý

Clothes for speacial occasions

- bởi you wear your favorite clothes?

- bởi vì you wear the traditional dress?

Gợi ý phỏng vấn

A:Do you usually wear on the weekend?

B:I usually wear casual clothes, for example a T-shirt & shorts or pants.

A:Why vì chưng you wear these clothes?

B:It"s convenient for me at work.

Xem thêm: Mẹ Nên Uống Sữa Bầu Vào Lúc Nào Trong Ngày Tốt Và Khoa Học Nhất

A:What"s your favorite type of clothing?

B:I lượt thích the simple European clothes: white shirts và dark trousers. I vày not lượt thích colorful clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

A:What vì you think of your school uniform?

B:It"s simple and beautiful: trắng shirts and dark trousers for boys and white ao dai và black pants for girls.


3. Unit 2 Lớp 9 Speak Task c


Now report the results of your survey.

Xem thêm: Thống Kê Tỷ Lệ Lạm Phát Việt Nam Qua Các Năm Gần Đây, Lạm Phát Của Việt Nam Trong 10 Năm Gần Nhất

(Bây giờ báo cáo kết quả cuộc khảo sát điều tra của bạn.)

Guide khổng lồ answerOne person lượt thích the simple European clothes: trắng shirts và dark trousers.Two people said they liked their uniform.Mai said she loved the traditional dress.