Tiếng anh lớp 8 unit 5 language focus

     

Task 2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao"s house. Use the words in the box. Say what he should do.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 5 language focus

(Hãy thao tác làm việc với bạn em. Quan sát tranh bên ông Hào và nói coi ông ấv cần làm gì, thực hiện từ mang lại trong khung.)

repair paint cut replant mend

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Mr. Hao should repair the roof.

(Ông Hào nên sửa chữa mái nhà.)

- He should paint the house.

(Ông ấy đề xuất sơn nhà.)

- He should cut the grass.

(Ông ấy đề xuất cắt cỏ.)

- He should replant the trees.

(Ông ấy đề nghị trồng lại cây.)

- He should mend the door.

(Ông ấy đề xuất sửa loại cửa.)


bài 3

Task 3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson"s commands và requests in her conversation with Tim’s mother.

(Hãy thao tác với bạn em. Giả sử em là bà mẹ của Tim, hãy tường thuật phần nhiều yêu ước và kiến nghị của cô Jackson vào cuộc rỉ tai với mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said: (Cô Jackson nói)

"Can you give Tim this dictionary?”

(Cô đưa đến Tim quyển từ điển này nhé?)

or "Please give Tim this dictionary."

(Làm ơn đưa đến Tim quyển trường đoản cú điển này nhé.)

Tim’s mother reported it lớn Tim:

(Mẹ Tim trần thuật lại với Tim)

"Miss Jackson asked me to lớn give you this dictionary.”

(Cô Jackson bảo bà bầu đưa quyển từ điển này mang lại con.)

“Miss Jackson told me to give you this dictionary."

(Cô Jackson bảo chị em đưa mang đến con quyển trường đoản cú điển này.)

a) “Please wait for me outside my office.’"

(Chị vui mừng chờ tôi ở bên phía ngoài văn chống nhé.)

b) “Please give Tim his report thẻ for this semester.”

(Chị hãy gửi Tim phiếu nhận xét của em ấy cho học kỳ này.)

c) “Can you help him with his Spanish pronunciation?"

(Chị hoàn toàn có thể giúp em ấy luyện giải pháp phát âm giờ Tây Ban Nha không?)

d) “Can you meet me next week?”

(Chị tất cả thể chạm chán tôi vào tuần cho tới không?)

Lời giải chi tiết:


a) Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.

(Cô Jackson bảo chị em đợi cô ấy ở kế bên văn phòng.)


b) Miss Jackson told me to lớn give you your report thẻ for this semester.

Xem thêm: Quyền, Nghĩa Vụ Giữa Các Thành Viên Trong Gia Đình Là Gì? Học Tiếng Anh :: Bài Học 34 Thành Viên Gia Đình

(Cô Jackson bảo mẹ đưa cho nhỏ phiếu báo điểm của con trong học tập kỳ này.)

c) Miss Jackson told me lớn help you with your Spanish pronunciation.

(Cô Jackson bảo mẹ giúp con luyện phân phát âm giờ Tây Ban Nha.)

d) Miss Jackson asked me khổng lồ meet her next week.

(Cô Jackson bảo mẹ chạm mặt cô ấy vào tuần tới.)


bài bác 4

Task 4. Work with a partner. Report Miss Jackson"s advice she gave in her conversation with Tim"s mother.

(Hãy thao tác với các bạn em, tường thuật lời khuyên của cô Jackson nhưng mà cô giới thiệu trong cuộc thủ thỉ với mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said: (Cô Jackson nói)

"Tim should work harder on his Spanish pronunciation.”

(Tim đề xuất học cần mẫn hơn mang lại phát âm giờ đồng hồ Tây Ban Nha.)

Tim’s mother reported it to lớn Tim:

(mẹ của Tim tường thuật lại với Tim)

"Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation.”

(Cô Jackson bảo con đề xuất học cần mẫn hơn cho phát âm giờ đồng hồ Tây Ban Nha.)

a) "Tim should spend more time on Spanish pronunciation."

("Tim bắt buộc dành nhiều thời gian hơn để luyện phân phát âm giờ Tây Ban Nha.")

b) “Tim should practice speaking Spanish every day.”

("Tim nên luyện tập nói giờ đồng hồ Tây Ban Nha từng ngày.")

c) "Tim should listen khổng lồ Spanish conversations on TV.”

("Tim phải nghe các cuộc hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha trên TV.")

d) "Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”

("Tim nên rèn luyện đọc to những đoạn văn giờ đồng hồ Tây Ban Nha.")

e) "Tim should use this dictionary to lớn find out how to pronounce Spanish words.”

("Tim nên sử dụng từ điển này nhằm tìm giải pháp phát âm các từ giờ đồng hồ Tây Ban Nha.")

Lời giải chi tiết:

a) Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

(Cô Jackson nói con đề nghị dành nhiều thời gian hơn để luyện phạt âm tiếng Tây Ban Nha.)

b) Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

(Cô Jackson nói bé nên rèn luyện nói giờ đồng hồ Tây Ban Nha mỗi ngày.)

c) Miss Jackson said you should listen lớn Spanish conversations on TV.

(Cô Jackson nói con cần nghe những cuộc hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha trên TV.)

d) Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

Xem thêm: Cách Xử Lý Khi Bụi Vào Mắt Phải Làm Sao, Xử Lý Khi Có Dị Vật Rơi Vào Mắt

(Cô Jackson nói rằng nhỏ nên luyện tập phát âm to những đoạn văn giờ đồng hồ Tây Ban Nha.)

e) Miss Jackson said you should use this dictionary lớn find out how khổng lồ pronounce Spanish words.

(Cô Jackson nói con đề xuất dùng trường đoản cú điển này để tìm cách phát âm những từ tiếng Tây Ban Nha.)