Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1 Unit 1

     

Trung là một học sinh mới vào lớp 5B. Cậu ấy tới từ Đà Nẵng. Hiện giờ cậu đang sinh sống và làm việc cùng cùng với ông bà ngơi nghỉ Hà Nội


1. Look, listen và repeat (Nhìn, nghe cùng lặp lại)

Click tại đây để nghe: 

*

a) Hi, Nam! Nice lớn see you again.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1

Hi, Mai. Nice to lớn see you, too. Mai, this is Trung. He"s a new pupil in our class.

b) Hello, Trung. Nice to meet you.

Nice to meet you, too.

c) Where are you from, Trung?

I"m from domain authority Nang. But now I live with my grandparents in Ha Noi.

d) What"s your address in Ha Noi?

It"s 81,Tran Hung Dao Street. Where bởi vì you live?

I live in Flat 18 on the second floor of Ha Noi Tower.

Tạm dịch:

a) kính chào Nam! rất vui chạm mặt lại bạn.

Chào Mai. Mình cũng khá vui gặp lại bạn. Mai, đây là Trung. Cậu ấy là học sinh mới của lớp chúng ta.

b) kính chào Trung. Siêu vui được gặp mặt bạn.

Mình cũng khá vui được gặp bạn.

c) Bạn tới từ đâu vậy Trung?

Mình tới từ Đà Nẵng. Nhưng bây giờ mình sống với ông bà nghỉ ngơi Hà Nội.

d) Địa chỉ làm việc Hà Nội của bạn là gì?

Đó là 81, đường Trần Hưng Đạo. Bạn sống ở đâu?

Mình sinh sống ở nhà ở số 18 bên trên tầng hai của tòa án nhân dân tháp Hà Nội.

2. Point và say (Chỉ với đọc)

Click tại đây để nghe:

*

a) What"s your address?

It"s 105, Hoa Binh Lane.

b What"s your address?

It"s 97, Village Road.

c What"s your address?

it"s 75, Hai ba Trung Street.

d) What"s your address? 

It"s Flat 8, second floor, thành phố Tower.

Tạm dịch:

a) Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?

Đó là 105, con đường Hòa Bình.

b) Địa chỉ của công ty là gì?

Đó là 97, đường làng.

c) Địa chỉ của công ty là gì?

Đó là 75, đường Hai Bà Trưng.

d) Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?

Đó là căn hộ cao cấp số 8, tầng 2, cống phẩm thành phố.

3. Let"s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về địa chỉ.

*

 

Where are you from?


I"m from...

What"s your address? It"s...

Where do you live?

I live...

Tạm dịch:

Bạn tới từ đâu? / chúng ta từ đâu đến?

Tôi mang lại từ...

Địa chỉ của người sử dụng là gì? Nó...

Xem thêm: Đề Thi Môn Luật Hiến Pháp 2013 Miễn Phí Có Đáp Án, Đề Thi Luật Hiến Pháp Nước Ngoài

Bạn sống nghỉ ngơi đâu?

Tôi sống...


4. Listen và complete (Nghe với hoàn thành)

1. Linda: ____, High street.

2. Tony: ____, Green Lane.

3. Peter: 765, _____

4. Tom: ______ of city Tower.

Click tại đây để nghe:

Đáp án:


1. Linda: 208, High street.

2. Tony: 321, Green Lane.

3. Peter: 765, trắng street

4. Tom: the second floor of city Tower.

Audio script:

1. Phong: What"s your address, Linda?

Linda: It"s 208, High street.

2. Nam: Where vị you live, Tony?

Tony: I live at 321, Green Lane.

3. Mai: What"s your address, Peter?

Peter: It"s 765, white street.

4. Quan: Where vì chưng you live, Tom?

Tom: I live on the second floor of đô thị Tower.

Tạm dịch:

1. Phong: Địa chỉ của người sử dụng là gì, Linda?Linda: Đó là 208, High street.2. Nam: bạn sống làm việc đâu, Tony?Tony: Tôi sống sinh hoạt 321, Green Lane.3. Mai: Địa chỉ của người sử dụng là gì, Peter?Peter: Đó là 765, phố White.4. Quan: bạn sống sinh sống đâu, Tom?Tom: Tôi sống trên tầng hai của toà nhà thành phố.

5. Read và complete (Đọc và hoàn thành)

*

Đáp án:

(1) from (2) lives (3) address (4) street

Tạm dịch:

Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy tới từ Đà Nẵng. Hiện giờ cậu ấy sống cùng với ông bà sinh sống Hà Nội. Địa chỉ của cậu ấy là 81, đường Trần Hưng Đạo, quận trả Kiếm.

6. Let"s sing (Chúng ta thuộc hát)

*

Click tại đây để nghe:

The wheels on the bus

The wheels on the bus go round & round,

Round và round, round and round.

The wheels on the bus go round and round all day long.

The bells on the bus go ding, ding, ding,

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

The bells on the bus go ding, ding, ding all day long.

The wheels on the bus go round and round, 


Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round All day long, all day long, all day long.

Tạm dịch:

Những bánh xe trên xe buýt

Những bánh xe trên xe buýt đi xung quanh quanh,

Quanh quanh, quanh quanh

Những bánh xe bên trên xe buýt đi quanh quanh xuyên suốt cả ngày.

Những giờ chuông trên xe buýt điểm ding, ding, ding,

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

Những giờ đồng hồ chuông bên trên xe buýt điểm ding, ding, ding xuyên suốt cả ngày.

Xem thêm: Thời Gian Và Em Biệt Lai Vô Dạng Tập 11, Truyen Ngon Tinh

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh,

Quanh quanh, xung quanh quanh

Những bánh xe trên xe buýt đi quanh quanh,

Suốt cả ngày, suốt cả ngày, trong cả cả ngày.


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + bossvietnam.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới bossvietnam.vn"