Tiếng anh lớp 3 tập 2 unit 15

     

Bài 1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) What's that? Đó là cái gì? It's my robot. Đó là người máy của mình. Vì chưng you have a robot? chúng ta có bạn máy không?


1

Bài 1. Look, listen and repeat

(Nhìn, nghe cùng lặp lại).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 tập 2 unit 15

*

Phương pháp giải:

a)  What"s that?

(Đó là mẫu gì?)

It"s my robot.

(Đó là tín đồ máy của mình.)

Do you have a robot?

(Bạn có tín đồ máy không?)

No, I don"t.

(Không, không có.)

b)  bởi vì you have a teddy bear?

(Bạn bao gồm gấu nhồi bông (gấu bông) không?)

Yes. I do.

(Vâng, mình có.)


2

Bài 2. Point và say. 

(Chỉ và nói).

*

Lời giải chi tiết:


b)  vì you have a car?

(Bạn có xe tương đối không?)

Yes, I do.

(Vâng, mình có.)

c)  vị you have a robot?

(Bạn có fan máy không?)

No, I don"t.

(Không, ko có.)

d) do you have a puzzle?

(Bọn có trò nghịch lắp hình không?)

No, I don"t.

(Không, không có.)


Bài 3. Let’s talk

(Chúng ta thuộc nói).

Do you have a doll?

(Bạn bao gồm búp bê không?)

Yes, I do/ No, I don"t.

(Vâng, mình có. / Không, ko có.)

Do you have a kite?

(Bạn bao gồm con diều không?)

Yes, I do. / No, I don"t.

(Vâng, bản thân có. / Không, ko có.)

Do you have a robot?

(Bạn có bạn máy không?)

Yes, I do. / No, I don"t.

(Vâng, mình có. / Không, không có.)

Do you have a ball?

(Bạn bao gồm quả láng không?)

Yes, I do. / No, I don"t.

Xem thêm: Karaoke Hd Sống Chậm Lại Yêu Thương Khác Đi Lil'S Beat, Sống Chậm Lại Yêu Thương Khác Đi Beat

(Vâng, bản thân có. / Không, không có.)


Do you have a car?

(Bạn tất cả xe tương đối không?)

Yes, I do / No, I don"t

(Vâng, bản thân có. / Không, không có.)

Do you have a puzzle?

(Bạn bao gồm trò nghịch lắp hình không?)

Yes, I do. / No, I don"t.

(Vâng, bản thân có. / Không, ko có.)


Câu 4

Bài 4. Listen & number. 

(Nghe và điền số).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: vì chưng you have a puzzle?

Mai: Yes, I do.

2. Mai: vì chưng you have a puzzle?

Peter: No, I don"t. I have a robot.

3. Mai: vì chưng you have a ball?

Nam: Yes, I do.

4. Mai: bởi vì you have a car?

Tony: No, I don"t. I have a yo-yo.

Lời giải bỏ ra tiết:

a 3 b 4 c 1 d 2


Câu 5

Bài 5. Read và write

(Đọc và viết).

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những sản phẩm chơi của tôi

Những sản phẩm chơi của tôi ở trên kệ. Tôi gồm một cái xe hơi. Nó màu đỏ. Tôi gồm một trái bóng. Nó màu xanh lá cây da trời. Cùng tôi có một con búp bê khá xinh đẹp. Đó là Lucy. Tôi thích đồ nghịch của tôi khôn cùng nhiều. Chúng ta có đồ chơi nào không? bọn chúng là gì?

Lời giải đưa ra tiết:

(1) car (2) ball (3) doll (4) vày (5) they


Câu 6

Bài 6. Let’s write.

(Chúng ta thuộc viết).

*

Lời giải chi tiết:

1. I have a car và a teddy bear.

(Tôi bao gồm một chiếc xe hơi và gấu bông.)

2. The oto is green & the teddy bear is white.

(Ô tô greed color lá với gấu bông color trắng.)

3. The car and the teddy bear are on the shelf.

Xem thêm: Cái Chung Và Cái Riêng - Nêu Một Số Ví Dụ Minh Hoạ

(Ô tô với gấu bông nghỉ ngơi trên giá/ kệ.)

bossvietnam.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp bossvietnam.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện bossvietnam.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bossvietnam.vn gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.