Unit 7 Lớp 9 Write

     

Phần này sẽ hướng dẫn bạn học cách để đưa ra một bài nói phụ thuộc mẫu và bố cục tổng quan có sẵn về chủ đề của Unit 7. Saving Energy (Tiết kiệm năng lượng). Bài học kinh nghiệm yêu cầu vận dụng từ vựng với ngữ pháp sẽ học. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 7: SAVING ENERGY

A speech usually has three parts:Introduction, BodyandConclusion.(Một bài xích nói thường xuyên gồm tía phần: Phần giới thiệu, Thân bài xích và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to lớn a suitable function in column B. (Nối những phần của bài nói ở cột A cùng với chức năng cân xứng ở cột B.)

A

B

Parts of a speech (Các phần của bài bác nói)

Functions (Chức năng)

1. Introduction (Giới thiệu)

2. Body toàn thân (Thân bài)

3. Conclusion (Kết luận)

A. Summing up what you have said (tóm tắt số đông gì bạn đã nói)

B. Getting people"s attention và telling them what you are going to talk about. (lấy sự để ý của mọi tín đồ và nói mang đến họ về phần đa gì bạn định nói)

C. Giving details in easy-to-understand language (đi vào cụ thể bằng những ngôn từ dễ hiểu)

Giải:

Introduction:getting people"s attention and telling them what you are going khổng lồ talk aboutBody:giving details in easy-to-understand languageConclusion:summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place to lớn complete a speech. (Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để ngừng bài nói.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn tuân theo những quy tắc đơn giản dễ dàng này, bạn không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn giúp môi trường đang sạch hơn.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết chúng ta sử dụng rất nhiều khí gas. Chúng ta có thể giảm số chi phí này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng.)having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy khám nghiệm xe máy của công ty thường xuyên.)

3. Good evening, ladies và gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going to tell you how lớn save money. (Chào buổi tối, quý cô và quý ông. Tôi là gs Roberts và buổi tối nay. Tôi sẽ mang đến quý vị biết làm nuốm nào để tiết kiệm tiền.)

Giải: thu xếp lại:

3. Good evening, ladies & gentlemen. I’m Professor Roberts & tonight. I’m going to tell you how to lớn save money. (Chào buổi tối, quý bà và quý ông. Tôi là gs Roberts và về tối nay. Tôi sẽ đến quý vị biết làm cố nào để tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền.)

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by : (Hầu hết họ sử dụng quá nhiều khí gas. Bạn cũng có thể giảm số chi phí này bằng cáchJ

travelling by bicycle or public transport. (đi bằng xe đạp điện hoặc phương tiện công cộng.)having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly. (Thuê thợ máy soát sổ xe máy của khách hàng thường xuyên.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner. (Nếu bạn tuân theo những quy tắc đơn giản dễ dàng này, bạn không chỉ có tiết kiệm được chi phí mà còn hỗ trợ môi trường đang sạch hơn.)

c) Choose one of the following topics & prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you (Chọn một trong những chủ đề sau và sẵn sàng một bài nói trước lớp của bạn. Những phát minh trong những ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage (Giảm lượng rác rưởi thải)

collect plastic bags (Thu thập túi nhựa)not keep solid waste with food waste (Không nhằm rác cứng với rác rến thực phẩm)put different kinds of waste in different places (Để những loại rác không giống nhau vào chỗ khác nhau)

Reusing paper (Tái thực hiện giấy)

have a separate wastebasket for wastepaper (Có thùng rác rưởi riêng mang đến giấy vụn)keep sheets with single printed page for drafting (Giữ các tờ giấy in một mặt để làm thủ công)

Saving energy in the kitchen (Tiết kiệm tích điện cho công ty bếp)

turn off the lights (Tắt điện)prepare food carefully before turning on the stove (Chuẩn bị thực phẩm cẩn thận trước khi bật lò nướng)keep refrigerator door dosed (Giữ cửa tủ rét mướt đóng)

Giải:

Good afternoon, my friends,Today I"m going khổng lồ tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, và water. Lớn reduce this amount of this energy, we should:

Turn off the lights, fans and faucets when not necessary.Get all the food ready before turning on the stoves.Keep refrigerator door closed.Check the water pipes regularly.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9 write

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Thanks for listening.

Xem thêm: Lâm Chi Phát: Hồi K Ý Nào Không Đúng Khi Nói Về Heo Đất :, Đáp Án Lớp Học Nhân Ái

Dịch:

Chào buổi chiều, các bạn của tôi,Hôm nay tôi đang cho các bạn biết làm cố kỉnh nào để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng, đặc biệt là trong phòng bếp của chúng ta. Như bọn họ biết, trong cuộc sống thường ngày hiện đại của chúng ta, phòng bếp là vị trí mà bọn họ sử dụng nhiều năng lượng như điện, khí đốt và nước. Để sút lượng tích điện này, bọn họ nên:

Tắt đèn, quạt và vòi nước khi không cần thiết.Chuẩn bị tất cả thực phẩm sẵn sàng trước khi bật lò.Giữ cửa ngõ tủ lạnh lẽo đóng.Kiểm tra những ống nước thường xuyên xuyên.

Xem thêm: 35 Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới Tuyệt Đẹp Được Unesco Công Nhận Tại Châu Á

Nếu bạn tuân theo các quy tắc đơn giản và dễ dàng này, bạn không chỉ là tiết kiệm được tiền hơn nữa tiết kiệm các nguồn khoáng sản tự nhiên.Cảm ơn bởi vì đã lắng nghe.