LANGUAGE FOCUS UNIT 5: STUDY HABITS

     

Phần Language Focus để giúp bạn học ôn tập từ bỏ vựng và ngữ pháp của Unit 5: Study habits (Các thói quen học tập) bao hàm động từ bỏ khuyết thiếu thốn "should", câu mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên ở khẩu ca gián tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Language focus unit 5: study habits

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 5: STUDY HABITS

1.Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. (Hoàn thành hội thoại, sử dụng trạng ngữ cho trong khung.)

Giải:

a)

Hoa: Does Mrs. Nga speak English? (Nga nói giờ Anh không?)Lan: Oh, yes. She speaks English (0)well. (Ồ, có. Cô ấy nói tiếng Anh xuất sắc lắm.)

b)

Hoa: ba always gets excellent grades. (Ba thời điểm nào cũng được dành điểm tốt.)Lan: That’s because he studies (1)hard. (Đó là chính vì anh ấy học chuyên chỉ.)

c)

Hoa: That"s our bus! (Đó là xe cộ buýt của bọn chúng ta.)Lan: Run (2)fastand we might catch it. (Chạy nhanh lên và chúng ta cũng có thể đuổi kịp nó)

d)

Hoa: I’m very sorry. I know I behaved(3) badly. (Mình siêu xin lỗi. Bản thân biết tôi đã cư xử tồi tệ.)Lan: It’s all right, (Ổn thôi)

e)

Hoa: I can’t hear you, Lan. (Mình cần yếu nghe cậu nói gì, Lan.)Lan: Sorry, but I’m speaking (4)softlybecause I have a sore throat. (Xin lỗi, cơ mà mình cần nói dịu nhàng bởi vì mình đang bị đau họng.)

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao"shouse.Use the words in the box. Say what he should do. (Hãy làm việc với chúng ta học.

Xem thêm: Các Thể Loại Tiểu Thuyết - Những Thể Loại Của Tiểu ThuyếtXem thêm: Kỹ Thuật Nuôi Chim Bồ Câu Sinh Sản Cho Hiệu Quả Kinh Tế Cao, Kỹ Thuật Chăn Nuôi Chim Bồ Câu Sinh Sản

Nhìn tranh đơn vị ông Hào cùng nói coi ông ấy đề nghị làm gì, thực hiện từ cho trong khung.)

Giải:

Mr. Hao should repair the roof. (Ông Hào buộc phải sửa mái nhà.)He should paint the house. (Ông ấy đề nghị sơn nhà.)He should cut the grass. (Ông ấy yêu cầu cắt cỏ.)He should replant the trees. (Ông ấy bắt buộc trồn lại cây.)He should mend the door. ((Ông ấy bắt buộc sửa lại mẫu cửa.)

3.Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson"s commands và requests in her conversation with Tim’s mother. (Hãy thao tác với chúng ta học. đưa sử bạn là mẹ của Tim, hãy tường thuật mọi yêu ước và ý kiến đề nghị cùa cô Jackson vào cuộc thì thầm vói người mẹ của Tim.)

Giải:

a) “Please wait for me outside my office.’"=> Miss Jackson asked me to lớn wait for her outside her office. (Jackson yêu thương cầu bà bầu đợi cô ấy phía bên ngoài văn phòng của cô ấy ấy.)b) “Please give Tim his report card for this semester.”=> Miss Jackson told me khổng lồ give you your report card for this semester. (Cô Jackson vẫn bảo bà bầu gửi cho bé bảng điểm học tập kỳ này.)c) “Can you help rim with his Spanish pronunciation?”=> Miss Jackson told me khổng lồ help you with your Spanish pronunciation.(Cô Jackson đã bảo bà bầu giúp nhỏ với môn phát âm giờ đồng hồ Tây Ban Nha của con)d) “Can you meet me next week?”=> Miss Jackson asked me lớn meet her next week. (Cô Jackson yêu ước mẹ chạm chán cô ấy vào tuần tới.)

4. Work with a partner. Report Miss Jackson"s advice she gave in her conversation with Tim"s mother. (Hãy thao tác làm việc với bạn học, tưòng thuật lời khuyên của cô ý Jackson cơ mà cô đưa ra trong cuộc rỉ tai với người mẹ của Tim.)

Giải:

a) "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.”=> Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation. (Cô Jackson bảo rằng con nên dành nhiều thời gian hơn cho việc phát âm tiếng Tây Ban Nha.)b) “Tim should practice speaking Spanish every day.”=> Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day. (Cô Jackson nói con nên luyện tập nói giờ Tây Ban Nha mỗi ngày.)c) "Tim should listen to lớn Spanish conversations on TV.”=> Miss Jackson said you should listen lo Spanish conversations on TV. (Jackson bảo rằng con đề xuất lắng nghe hồ hết cuộc nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha trên truyền hình.)d) “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”=> Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish. (Jackson nói rằng bé nên rèn luyện đọc to tiếng Tây Ban Nha.)e) " Tim should use this dictionary to lớn find out how to pronounce Spanish words.”=> Miss Jackson said you should use this dictionary lớn find out how to lớn pronounce Spanish words. (Cô Jackson cho biết thêm con nên áp dụng từ điển này để tìm hiểu cách vạc âm những từ giờ Tây Ban Nha.)