WRITING UNIT 10 : NATURE IN DANGER

     

Bài học tập Unit 10 Nature in Danger phần Writing hướng dẫn các em viết bài giới thiệu, diễn đạt về công viên tổ quốc Cát Bà, thông qua đó giúp những em tất cả thêm tin tức hiểu biết về vườn nước nhà nổi giờ đồng hồ này của khu đất nước.

Bạn đang xem: Writing unit 10 : nature in danger


Write a mô tả tìm kiếm of Cat cha National Park, using the facts & figures below.(Viết một quãng văn về Vườn quốc gia Cát Bà, sử dụng các dữ kiện và con số dưới đây.)

*

Guide to lớn answer

Paragraph 1

Cat cha National Park is located on Cat tía island, 120km from Hanoi và 20km east of nhì Phong. Its total area is 15.200 ha, including 9,800 ha of ocean. It"s famous for both tropical forests & coastal water with trắng sand beach abundant natural resources, beautiful landscapes and many kinds of rare animals and plants There are 300 species of fish, 40 kinds of animals, 150 different birds và 620 species of plants. The stone tool & human bones are found in the island"s caves that people inhabited there at least 6,000 years ago.

Paragraph 2

Cat bố National Park, which was declared as a national park in 1986, is situated on Cat tía Island, 120 km from Ha Noi và 20 km east of nhị Phong. Cat tía National Park is the only site in Viet phái nam endowed with both tropical forests và coastal waters with white sand beaches, abundant natural resources, beautiful landscapes and many kinds of rare animals & plants. It covers 15,200 ha, including 9,800 ha of land 4,400 ha of ocean. Cat cha National Park preserves approximately 300 species of fish, 40 kinds of animals, 150 different birds and 620 species of plants. The stone tools và human bones found in the island"s limestone caves reveal that people inhabited there at least 6,000 years ago.

Xem thêm: Tổng Hợp 50 Lời Chúc Buổi Sáng Dành Cho Người Yêu Ấm Áp, Ngọt Ngào


The tropical rainforests/ a delight/ people/ love nature. The forests/ beautiful woodlands/ receive/ plenty of rain.Nowadays/ tropical rainforests/ danger/ extinction. Each year/ millions of acres/ rainforests/ clear/ make way/ population growth/ agriculture. This/ result/ the destruction/ millions of plants. This destruction/ cause/ some types of animals/ lose/ their natural habitat. Because/ this/ many species/ plants/ animals/ become/ extinct.It/ important/ us/ save/ the tropical rainforests. Once/ tropical rainforest/ destroy/ it/ take/ hundreds of years/ before/ the forest/ re-establish.

Guide to lớn answer

The tropical rainforests are a delight to people who love nature. The forests are beautiful woodlands which receive plenty of rain.

Nowadays, tropical rainforests are in danger of extinction. Each year millions of acres of rainforests are cleared to lớn make way for population growth & agriculture. This results in the destruction of millions of plants. In turn, this destruction causes some types of animals to thua thảm their natural habitat. Because of this, many species of plants và animals are becoming extinct.

Xem thêm: Top 5 Điện Thoại Chơi Game Dưới 5 Triệu Chơi Game Tốt Nhất 2021

It is important for us to lớn save the tropical rainforests. Once a tropical rainforest is destroyed, it will take hundreds of years before the forest can be re-established.