TIẾNG ANH 10 UNIT 6 SKILLS SGK TRANG 8

     
Soạn Skills Unit 6 trang 8 - 9 - 10 - 11 - 12 SGK tiếng Anh lớp 10 mới, giúp các em ôn luyện sâu kỹ năng và kiến thức trọng tâm, nâng cấp kỹ năng và ứng dụng giải những dạng bài bác tập tương tự.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 unit 6 skills sgk trang 8


Mời những em học sinh tham khảo ngay lập tức nội dung hướng dẫn soạn bài tập môn Anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality - Skills được bày chi tiết, dễ nắm bắt nhất dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bài xích học này, từ đó chuẩn bị giỏi cho máu học sắp tới nhé.

Soạn Skills trang 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Unit 6 giờ Anh lớp 10 mới

Giải Reading trang 8 - 9 SGK giờ Anh 10 mới Unit 6

1. Look at the symbols. What do they stand for? (Nhìn vào phần lớn ký hiệu. Chúng sửa chữa thay thế cho gì?)

They are the symbols of genders, gender equality and gender discrimination.

Hướng dẫn dịch:

Chúng là những ký hiệu của giới tính, bình đẳng giới và rành mạch giới tính.

2. Match each of the words with its meaning. Use a dictionary if necessary.(Nối mỗi từ với nghĩa của nóệ áp dụng từ điển ví như cần)


1 - c 2 - e 3 - d 3 - b 3 - a

1. Preference - a greater interest in someone/something than someone/something else

2. Sue — bring somebody lớn court because they have done something harmful to lớn you kiện

3. Pursue - follow a course or activity in an effort lớn gain something

4. Loneliness — the State of feeling sad and alone cô đơn

5. Limitation - the act of controlling something; a restriction

Hướng dẫn dịch:

1. ưu tiên, khuyến mãi - một sự quan lại tâm to hơn về ai đó/cái gì đấy hơn ai đó/cái nào đấy khác

2. Với ai kia ra tòa bởi vì họ làm gì đó mà gây hại đến bạn

3. Theo xua - theo một khóa huấn luyện hoặc một vận động trong một nỗ lực đạt vật gì đó

4. Chứng trạng cảm thấy bi quan và cô đơn

5. Giới hạn - hành động diều khiển chiếc gì, giới hạn

3. Quickly read the text. Choose the best title for it.(Đọc nhanh bài đọc. Chọn tựa tuyệt nhất mang đến nó.)

b. A woman who did a “Man’s job”

Hướng dẫn dịch:

Người phụ nữ làm các bước của lũ ông là một cô bé trẻ, Brenda Berkman luôn mơ về việc trở thành một lính cứu hỏa, tuy nhiên cô ấy thừa nhận thức về ưu tiôn giới tính dành riêng cho nam. Vào thời điểm năm 1977, cô ấy nộp 1-1 vào vị trí lính cứu hỏa sống ban cứu vớt hỏa thành phố New York (FDNY).

Mặc dù cô ấy là 1 vận cổ vũ marathon, tuy nhiên cô ấy lại rớt bài xích kiểm tra thể lực. Dẫu vậy Brenda ko từ bỏ. Cô ấy kiện tp New York cùng FDNY vì rành mạch giới tính với đã thắng. Một bài bác kiểm tra công bằng hơn được sinh sản ra, vị vậy cô ấy với người thanh nữ 40 tuổi nữa đang đậu. Giấc mơ của Brenda đổi thay lính cứu giúp hỏa đang thành hiện thực.

Tuy nhiên, cô cùng những lính cứu hỏa cô bé khác trở thành phương châm cười đùa và sự tức giận từ phần đông đồng nghiệp và tín đồ dân địa phương. Chúng ta không được chào mừng ở các bữa ăn, đô'i khía cạnh với sự đơn độc và thậm chí còn bạo lực.

Không có bất kỳ giới hạn nào về dịch vụ của con gái ở FDNY. Phụ nữ lính cứu vớt hỏa nên làm c xác những công việc giống của người cùng cơ quan nam. Để theo đuổi công việc đàn ông Brenda và rất nhiều người thanh nữ khác đang phải thao tác làm việc rất siêng chỉ. Họ đang trả một chiếc cao để giành được sự công bằng. Họ đang thành công, bà thậm chí còn trở thành chủ thể của tư liệu được điện thoại tư vấn tên là: Taking the Heat vào năm 2006.

Câu chuyện của Brenda Berkman cho biết rằng biệt lập giới tính thiết yếu ngăn tín đồ khỏi việc theo đuổi một công việc. Thành công xuất sắc đến với những người dân có đủ dũng cùng ý chí.

4. Read the statements. Decide if they are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.(Đọc những câu. Quyết định chúng đứng (T), không đúng (F) hay là không được đến (NG). Chọn vào khung.)


Hướng dẫn dịch:

1. Brenda Berkman không bao giờ nhận thức được sự Ưu tiên về giới tính nam.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Công Ty Tại Ngân Hàng Vietcombank, Thủ Tục Cần Thiết Để Mở Tài Khoản Vietcombank

2. Brenda Berkman đã đậu bài kiểm tra viết.

3. Sau khoản thời gian rớt bài xích kiểm tra thể lực, Brenda Berkman giữ im lặng và vứt đi.

4. Cô ấy và những quân nhân cứu hỏa nữ giới khác trở thành mục tiêu của tiếng cười và cơn giảr từ phần nhiều đồng nghiệp và fan dân địa phương.

5. Họ vẫn trả một giá đắt để giành được công bằng.

6. Brenda Berkman đã dạy nghỉ ngơi FDNY.

5. Read the text again. Answer the questions.(Đọc bài bác văn lần nữa. Trả lời những thắc mắc sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Lúc là phụ nữ Brenda Berkman mong làm quá trình gì?

2. Cô ấy làm cái gi sau khi rớt bài thi chũm lực?

3. Cô ấy cùng những lính cứu hỏa cô bé khác bị đối xử như vậy nào?

4. Họ làm việc gì sinh sống FDNT?

5. Taking the Heat là gì?

6. Câu chuyện của Brenda Berkman cho thấy gì?

1. She wanted to lớn become a firefighter. (Cô ấy mong mỏi thành lính cứu hỏa.)

2. She sued new york City và the FDNY gender discrimination & won. (Cô ấy kiện thành phố New York với FDNY vì phân minh giới tính cùng đã win kiện.)

3. They became the targets of laughter và anger from the co-worker & local people They were unwelcomed at meals, faced loneliness và even violence. (Cô cùng những quân nhân cứu hỏa phụ nữ khác trở thành kim chỉ nam cười nghịch và sự tức giận tù các đồng nghiệp và người dân địa phương. Họ không được chào mừng ở các bữa ăn, đương đầu với sự đơn độc và thậm chí còn bạo lực.)

4. They had to bởi exactly the same jobs as all other male firefighters. (Họ đề nghị làm đúng chuẩn những các bước giống của người cùng cơ quan nam.)

5. It is a documentary made in 2006 in which Brenda Berkman & other female firefighters were the subjects. (Nó là một trong những phim, tài liệu được làm vào năm 2006 mà trong những số đó Brenda Berkman với những nữ giới lính cửu hỏa khác là công ty đề.)

6. It shows that gender differences can not prevent a person from pursuing a job. (Nó cho thấy thêm rằng biệt lập giới tính quan yếu ngăn một bạn khỏi việc theo xua đuổi một công việc.)

6. Discuss the following with a partner.(Thảo luận gần như câu sau cùng với một chúng ta học.)

Hướng dẫn dịch:

Một phụ nữ có nên làm việc của bọn ông không? tại sao có? vì sao không?

I think that women should not vì chưng man’s work, because she will not have enough power as man lớn do. If she tries too much, she will be easy to lớn get hurt. (Tôi nghĩ rằng phụ nữ không nên làm việc của lũ ông, bởi vì cô ấy sẽ không có đủ sức khỏe như dàn ông để làm. Trường hợp cô ấy nỗ lực quá, cô ấy đã dễ bị thương.)

Giải Speaking trang 10 SGK tiếng Anh 10 mới Unit 6

1. Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement & write D if it expresses a disagreement. Add two more expressions / sentences.(Đoc những nhiều từ với câu sau. Viết A giả dụ nó diễn đạt đổng ý và viết D ví như nó hiện tại sự không đổng ý. Thêm 3 cụm từ hoặc câu.)

1. D - I don’t think that... (Tôi không nghĩ là rằng...)

2. A - I agree that... (Tôi đồng ý rằng...)

3. D - Yes, but... ( tất cả nhưng...)

4. A - hat’s true. ( Đúng vậy.)

5. A - I guess so. Tôi đoán.)

6. D - Actually, I think... ( thiệt sự tồi nghĩ...)

7. D - Very true, but... Khôn xiết thực nhưng; Sure, but... ( chắc chắn nhưng.)

8. A - That’s for sure. / Exactly. /I couldn’t agree more. (Chắc chắn. / chủ yếu xác. / Tồi chẳng thể dồng ý hơn.)

2. Work in pairs. Vị you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases and sentences in 1.(Làm theo cặp. Em có đồng ý hoặc không đồng ý những câu sau? Nói cho chính mình em, thực hiện những các từ cùng câu trong mục 1.)

1. I don’t think that men are better leaders than women. (Tôi ko nghĩ lũ ông làm cho nhà lãnh dạo giỏi hơn phụ nữ.)

2. I don’t think that women’s natural roles are care-givers and housewives. (Tôi không nghĩ vai trò tự nhiên của thiếu nữ là bạn trông nom nhà với nội trợ.)

3. That’s true. Men are traditional decision-makers and bread-winners. (Thật vậy. Đàn ông là người quyết định truyền thống lịch sử và là Lao động chủ yếu trong gia đình.)

4. That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker. (Chắc chắn rồi. Phụ nữ cần cù hơn dàn ông mặc dù họ yếu rộng về thể lực.)

5. I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative. (Tôi không nghĩ thanh nữ là người gây vấn đề vì họ không ít chuyện.)

6. Exactly. Men are not as good with children as women. (Chính xác. Đàn ông không tốt với trẻ nhỏ bằng phụ nữ.)

3. A. Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement 'Married women should not pursue a career , using sentences 1 -6 as reasons for your agreemer or disagreement.(a. Làm nhóm. Luận bàn em có gật đầu hay ko đổng ý cùng với câu “Phụ thanh nữ kết hôn tránh việc theo xua đuổi sự nghiệp”, áp dụng câu 1-6 như là vì sao cho việc đồng ý hoặc không đồng ý của em.)

b. Lưu ý down your group's discussion. Report the results to the class.(b. Viết lại bàn bạc của nhóm em. Báo cáo kết trái trước cả lớp.)

I disagree with that statement. It is boring and tiring to vì housework. Men should tóm tắt housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job. (Tôi không đồng ý câu đó. Thật chán và mệt mỏi khi thao tác làm việc nhà. Đàn ông nên chia sẻ việc này với vk của họ. Thiếu phụ nên bao gồm một công việc mặc dù phụ nữ thường dấn lương không nhiều hơn bọn ông khi làm cùng một việc.)

Student A: I think married women should not pursue a career. (Học sinh A: Tôi nghĩ thiếu nữ đã kết hôn tránh việc theo xua đuổi sự nghiệp.)

Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and loo after their husbands and children. (Học sinh B: Tôi đồng ý. Tôi tin rằng họ yêu cầu ở nhà, thao tác nhà và quan tâm chồng nhỏ của họ.)

Student A: Actually, I think they should continue pursuing a career. It is boring tiring doing housework. (Học sinh A: thật ra, tôi nghĩ họ nên thường xuyên theo xua đuổi sự nghiệp. Thật ngán và mỏi khi làm việc nhà.)

Giải Listening trang 11 SGK giờ đồng hồ Anh 10 mới Unit 6

1. Look at the picture. The man and the woman vị the same work, but they look different. Why? Tell your partner.

Xem thêm: Hợp Chất Chỉ Chứa Ion Đa Nguyên Tử, Hợp Chất Không Chứa Ion Đa Nguyên Tử Là:

(Nhìn vào hình. Đàn ông và đàn bà làm thuộc công việc, nhưng mà họ trông không giống nhau. Trên sao? Nói với chúng ta em.)

The man looks happy but the woman looks sad because she get less pay. (Người đàn ông trông vui vẻ mà lại người thanh nữ trông buồn chính vì cô ấy dấn ít lương hơn.)

2. Listen and repeat the following words.(Nghe và tái diễn những trường đoản cú sau.)

Bài nghe:

Do you know each word's meaning?(Em có biết nghĩa của từng từ không?)

Use a dictionary if necessary.(Sử dụng trường đoản cú điển trường hợp cần.)

1. Wage (n) (lương)

2. Inequality (n) ( không công bằng, bất bình đẳng)

3. Qualified (adj) ( bao gồm học vấn)

4. Affect (v) ( ảnh hưởng)

5. Property (n) ( tài sản)

6. Address (v) ( giải quyết)

7. Income (n) ( thu nhập)

8. Encourage (v) ( khuyến khích)

3. Listen to lớn the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Nghe bài bác nghe. đánh giá những câu sau đúng (T) hay sai (F). Chọn ô chủ yếu xác.)