TÂM HỒN TÔI LÀ MỘT BUỔI TRƯA HÈ

     
" class="title-header">Phân tích quý giá tu từ so sánh trong khổ thơ sau: quê hương tôi có con sông xanh biếc, Nước gương trong soi tóc phần nhiều hàng tre trung tâm hồn tôi là một buổi trưa hè rực rỡ xuống dũng sụng đậy loỏng.


Bạn đang xem: Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

*

45 điểm

Trần Tiến


Phân tích giá trị tu từ đối chiếu trong khổ thơ sau: quê nhà tôi có con sông xanh biếc, Nước gương vào soi tóc phần đông hàng tre trung ương hồn tôi là 1 trong các buổi trưa hèTỏa nắng nóng xuống dũng sụng bao phủ loỏng.(Nhớcônsôngquê hương thơm – Tế Hanh)


Xem thêm: Khi Thực Hiện Phản Ứng Vôi Tôi Xút Với Rcoona, Tìm Hiểu Vôi Tôi Xút

*Xem thêm: Gọi A Là Tập Hợp Ước Của 154. A Có Số Tập Hợp Con Là Tập Hợp Ước Của 154

a)Chỉ ra(xác định) phép tu từ so sánh:-Mặt nước sông được so sánh với phương diện gương trong (nước vào như gương)-Hàng tre được so sánh với những người dân thiếu nữ(tóc phần đông hàng tre). Mặt hàng tre được hỡnh dung như sẽ rũ tóc soi mỡnh vào phương diện gương trong.-Tâm hồn người sáng tác được so ssanhs với giữa trưa hè: buổi trưa ấm áp, tỏa nắng quyện lấp dũng sụng, thể hiện sự gắn bú của tỏc mang với con sụng.b)phõn tớch: (hỡnh ảnh con sụng quờ hương với tỡnh cảm đính thêm bú của tỏc giả). Cỏch miờu tả bởi so sỏnh tạo nên câu thơ có hỡnh hình ảnh cụ thể. Tỏc trả tả con sụng quờ hương thơm qua hồi ức tuổi thơ. Con sông quê hương đó hiện tại về cùng được vẽ lên bởi sắc màu hiền hậu diệu: mặt hàng tre xanh in bóng dưới lũng sụng. Trời mựa hố cao rộng; nắng gắt được dũng nước gương trong phản nghịch chiếu lấp loỏng. Tỡnh cảm đính thêm bú, hũa quấn với bé sụng quờ hương là tỡnh cảm của tỏc trả khi xa quờ. Vỡ vạc vậy, qua miờu tả bằng so sỏnh, bé sụng quờ khu vực miền trung thõn thương đó hiện lờn cực kỳ đẹp, hiền hậu hũa với nờn thơ. Tỡnh cảm về quờ hương, về con sông rất chan thật cùng mónh liệt, nú hũa quấn vào lũng sụng, ụm ấp, bao trựm cả con sụng. Đó là sự gaswns bó không khi nào phai mờ trong kí ức tác giả.