TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7

     

Tài liệu tất cả 567 trang, tuyển tập 15 siêng đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7, giúp học sinh lớp 7 tham khảo trong quá trình ôn thi HSG Toán 7 những cấp.

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Chuyên đề 1. Tiến hành phép tính.Dạng 1. Lũy thừa, phối hợp các phép tính.Dạng 2. Tính solo giản.Dạng 3. Tính tổng các số thoải mái và tự nhiên được lập từ 1 chữ số.Dạng 4. Tính tổng hàng phân số bao gồm quy luật.Dạng 5. Tính tổng thoải mái và tự nhiên dạng tích.Dạng 6. Tính tổng công thức.Dạng 7. Tính tích.Dạng 8. Tính tổng thuộc số mũ.Dạng 9. Tổng cùng cơ số.Dạng 10. Tính solo giản.Dạng 11. Tính tỉ số của nhì tổng.Dạng 12. Tính cực hiếm biểu thức.Chuyên đề 2. Những bài toán về lũy quá số tự nhiên.Dạng 1. So sánh hai số lũy thừa.Dạng 2. So sánh biểu thức lũy quá với một số trong những (so sánh hai biểu thức lũy thừa).Dạng 3. Từ các việc so sánh lũy thừa, search cơ số (số mũ) chưa biết.Dạng 4. Một trong những bài toán khác.Chuyên đề 3. Tra cứu ẩn không biết.Dạng 1. Search x thông thường.Dạng 2. Đưa về dạng tích bởi 0.Dạng 3. Sử dụng tính chất lũy thừa.Dạng 4. Tìm kiếm ẩn dạng phân thức.Dạng 5. Cách thức chặn.Dạng 6. áp dụng công thức tính tổng.Dạng 7. Tổng các biểu thức không âm bởi 0.Dạng 8. Kiếm tìm ẩn dạng lũy thừa.Dạng 9. Kiếm tìm ẩn dựa trên đặc điểm về dấu.Dạng 10. Tìm các ẩn với điều kiện nguyên.Chủ đề 4. Những dạng toán và cách thức chứng minh phân chia hết.Dạng 1. Minh chứng chia hết.Dạng 2. Chữ số tận thuộc của một số.Dạng 3. Nhóm hợp lý.Chuyên đề 5. Số nguyên tố cùng hợp số.Dạng 1. Thực hiện các đặc điểm của phép phân chia số nguyên.Dạng 2. Áp dụng định lí Fermat.Dạng 3. Phương pháp phân tích.Dạng 4. Giải phương trình nghiệm nguyên dựa vào sử dụng đặc thù số nguyên tố.Dạng 5. Các bài toán về hai số nguyên tố cùng nhau.Chuyên đề 6. Các bài toán về số chủ yếu phương.Dạng 1. Chứng tỏ một số là số thiết yếu phương, hay những tổng các số chính phương.Dạng 2. Chứng minh một số ko là số bao gồm phương.Dạng 3. Điều khiếu nại để một vài là số chủ yếu phương.Dạng 4. Tìm số thiết yếu phương.Chuyên đề 7. Những dạng toán về phân số.Dạng 1. Tìm phân số vừa lòng điều kiện mang lại trước.Dạng 2. Chứng minh phân số đã đến là tối giản.Dạng 3. Tìm điều kiện để phân số là phân số tối giản.Dạng 4. Tìm số tự nhiên và thoải mái n nhằm phân số rút gọn được.Dạng 5. Một số bài toán lời văn.Dạng 6. Các cách thức so sánh.

Xem thêm: Combin ( Hàm Tổ Hợp Trong Excel, Các Hàm Số Trong Excel

Chuyên đề 8. Chứng minh bất đẳng thức và tìm GTLN – GTNN.Dạng 1. Tra cứu GTLN – GTNN.Dạng 2. Bất đẳng thức.Chuyên đề 9. Tỉ lệ thành phần thức và đặc thù của dãy tỷ số bởi nhau.Dạng 1. Tra cứu số hạng không biết.Dạng 2. Minh chứng đẳng thức.Dạng 3. Tính cực hiếm của biểu thức.Dạng 4. Chứng minh bất đẳng thức.Dạng 5. Bài toán về tỷ lệ thức và chia tỷ lệ.Dạng 6. Một số sai lầm thường gặp mặt trong giải toán về tỉ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau.Chuyên đề 10. Quý giá tuyệt đối.Dạng 1. Tìm giá trị của x vừa ý đẳng thức tất cả chứa dấu giá trị tuyệt đối.Dạng 2. Search cặp quý hiếm (x;y) nguyên vừa ý đẳng thức chứa dấu quý hiếm tuyệt đối.Dạng 3. Rút gọn biểu thức cất dấu cực hiếm tuyệt đối.Dạng 4. Tính quý hiếm biểu thức.Dạng 5. Tìm giá trị lớn số 1 – nhỏ dại nhất của một biểu thức đựng dấu quý hiếm tuyệt đối.Chuyên đề 11. Những bài toán về khẳng định đa thức.Dạng 1. Xác minh đa thức bậc n khi biết (n + 1) có giá trị của nhiều thức.Dạng 2. Xác minh đa thức dư khi biết một trong những phép tính khác.Dạng 3. Xác minh đa thức khi biết điều kiện của các hệ số.Dạng 4. Xác minh đa thức f(x) toại ý một hệ thức đối với f(x).Chuyên đề 12. Đồng dư thức.Dạng 1. Sử dụng đồng dư thức trong những bài toán chứng tỏ chia hết.Dạng 2. áp dụng đồng dư thức kiếm tìm số dư.Dạng 3. Tìm đk của biến để chia hết.Dạng 4. Tra cứu một chữ số tận cùng.Dạng 5. Tìm nhị chữ số tận cùng.Dạng 6. Sử dụng đồng dư thức trong số bài toán về số chủ yếu phương.Dạng 7. áp dụng đồng dư thức trong những bài toán về số nguyên tố, hòa hợp số.Dạng 8. áp dụng đồng dư thức trong những bài toán giải phương trình nghiệm nguyên.Dạng 9. Sử dụng những định lý.Chuyên đề 13. Nguyên tắc Dirichlet.Dạng 1. Chứng tỏ sự tồn tại chia hết.Dạng 2. Việc về đặc điểm các phần tử trong tập hợp.Dạng 3. Bài toán liên quan đến bảng ô vuông.Dạng 4. Bài xích toán liên quan đến thực tế.Dạng 5. Bài bác toán liên quan đến sự sắp xếp.Dạng 6. áp dụng nguyên lí Dirichlet vào các bài toán hình học.Chuyên đề 14. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc Hình học tập 7.Dạng 1. Góc trong tam giác.Dạng 2. Các trường hợp cân nhau của tam giác.Dạng 3. Các tam giác sệt biệt.Dạng 4. Bất đẳng thức trong tam giác.Dạng 5. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.Dạng 6. đặc điểm đường trung trực của một quãng thẳng.

Xem thêm: Bài Giảng Môn Tin Học 10 Bài 9 Powerpoint, Bài Giảng Tin Học 10 Bài 9: Tin Học Và Xã Hội

Chuyên đề 15. Tuyển chọn tập các bài hình học tập trong đề thi học tập sinh giỏi Toán 7.

thiết lập tài liệu