SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI

     

Áp suất được tạo ra bởi tác động ảnh hưởng của phân tử vận động chống lại bề mặt, vì đó, áp lực nặng nề của khí ảnh hưởng tác động lên mặt phẳng của đường hô hấp và những phế nang cũng tỷ lệ thuận cùng với lực tác động ảnh hưởng mà toàn bộ các phân tử khí ở bề mặt ngoài.

Bạn đang xem: Sự trao đổi khí ở phổi


Sau khi những phế nang (alveoli) được thông khí phổi, bước tiếp sau của quá trình hô hấp là sự việc trao đổi (khuếch tán) khí O2 từ phế nang vào trong máu phổi và sự khuếch tán khí CO2 theo phía ngước lại là đi từ tiết tới các phế nang. Quy trình khuếch tán chỉ dễ dàng là sự khuếch tán qua lại một cách ngẫu nhiên giữa các phân tử khí khi qua màng hô hấp và dịch tức thì kề. Mặc dù trong sinh lý thở ta không những vồ cập tới hình thức cơ bạn dạng của sự khuếch tán mà hơn nữa là tốc độ nó xảy ra, yên cầu cần sự đọc biết không ít về đồ dùng lý của sự việc khuếch tán thảo luận khí.

Cơ sở phân tử của khuếch tán khí

Tất cả các khí tập trung trong sinh lý học hô hấp là các phân tử gồm sự hoạt động tự vì chưng qua lại trong quá trình khuếch tán. Điều này cũng giống với chất khí hoà tung trong chất lỏng cùng mô vào cơ thể.

Trong quy trình khuếch tán cần được được cung cấp năng lượng, nguồn năng lượng này được cung ứng bởi sự vận động động học những phân tử(chú ý lúc ở nhiệt độ không hoàn hảo sự hoạt động của những phân tử sẽ không còn còn).

Đối với cùng một số phân tử mà không có sự đính thêm bó với những phận tử không giống nghĩa là tất cả sự hoạt động tuyến tính tốc độ cao thì chúng sẽ tiến công các phân tử khác, kế tiếp chúng nảy đến các vị trí khác và tiếp tục di chuyển và lại tiếp tục tới tấn công các phân tử khác ví như vậy nữa. Bằng cách này mà các phân tử chuyển động một cách nhanh chóng với ngẫu nhiên! (tưởng tượng cho tới sự chuyển động của những quả bi-a trên bàn bi-a: D).

Khuếch tán thực của dòng khí trong vận động 1 chiều - hiệu quả của Gradient nồng độ

Nếu có một buồng khí hay là 1 dung dịch tất cả nồng độ cao của một chất khí quan trọng tại 1 đầu của một buồng với nồng độ thấp tại 1 đầu kết thúc như trình bày trong hình thì sự khuếch tán thực của hóa học khí là đi từ vùng tất cả nồng độ cho tới vùng gồm nồng độ thấp. Lý do ví dụ các phân tử sinh sống đầu A của phòng và ngược lại. Vày đó vận tốc khuếch tán của một trong những 2 phía là tất cả sự bằng vận khác nhau được thể hiện bằng hình mũi thương hiệu trong hình.

*

Hình. Sự khuếch tán oxy từ đầu này sang đầu kia của buồng. Sự khác hoàn toàn giữa độ dài của các mũi tên diễn tả sự khuếch tán ròng

Áp lực của một chất khí trong lếu hợp những chất khí - Áp xuất riêng biệt phần của từng hóa học khí

Áp suất được gây nên bởi nhiều tác động của các phân tử vận động chống lại một bề mặt, bởi vì đó, áp lực đè nén của một hóa học khí tác động lên bề mặt của đường hô hấp và các phế nang cũng tỷ lệ thuận với lực ảnh hưởng mà tất cả các phân tử khí ở bề mặt ngoài. Điều này còn có nghĩa rằng áp lực là phần trăm thuận với nồng độ chất khí.

Trong sinh lý thở với những chất khí của sự việc hô hấp như O2, CO2 và N2 thì xác suất khuếch tán của mỗi của những loại khí là phần trăm thuận áp lực gây nên bởi khí đó một mình, nhưng mà được hotline là áp suất riêng phần của khí (phân áp). Quan niệm về áp suất riêng phần rất có thể được lý giải như sau:

Trong không khí khi ta coi gồm 79% là Nito cùng 21% là O2, với áp xuất của không gian là 760mmHg và lại có áp lực nặng nề mà mỗi loại khí đóng góp thêm phần vào việc tổng áp lực xác suất thuận với nồng độ của nó đề nghị 79% của 760mmHg được tạo vì chưng N2 (600mmHg) và 21% của 760mmHg được tạo do O2 (160mmHg). Bởi vậy áp xuất riêng biệt phần của từng hóa học khí là áp xuất riêng rẽ của những khí trong tất cả hổn hợp khí được tạo vị tổng của PO2, PN2, PCO2, và những chất khí khác.

Áp lực của khí hoà tan trong nước với mô

Khí hoà chảy trong nước hoặc tế bào trong khung người cũng gây áp lực nặng nề và những phân tử khí hài hòa được di chuyển ngẫu nhiên và có động năng. Rộng nữa, khi các khí hòa tan trong chất lỏng gặp một mặt như màng của một tế bào, nó cũng tác động áp xuất riêng phần của chính bản thân mình lên mặt đó. Các áp lực 1 phần các khí hoà tan đơn nhất được tạo y hệt như những áp lực riêng phía bên trong không khí- Nó tất cả PO2, PCO2, PN2 và các chất khí khác.

Những yếu đuối tố ra quyết định áp suất riêng phần của một khí hoà tan trong một chất dịch

Áp xuất riêng phần của 1 chất khí cũng tương tự trong hỗn hợp đươc khẳng định không chỉ vì chưng nồng độ của nó ngoài ra được khẳng định bởi hệ số hoà chảy của chất khí đó (solubility coefcient), đặc biệt là CO2 ,được những phân tử nước hút lại vào khi các loại phân tử không giống thì bị đẩy lùi buộc phải phân tử kia tan ra và sẽ không tạo nhiều áp xuất trong dung dịch với ngược lại các phân tử khác bị nước bán ra và sẽ tạo nên nhiều áp xuất trong dung dịch. Quan hệ này được thể hiện bằng quy chính sách Henry:

Partial pressure = Concentration of dissolved gas/Solubility coeff icient

Với Partial pressure: áp xuất riêng phần.

Concentration of dissolved gas: nồng độ hóa học khí.

Xem thêm: Tính Cạnh Tam Giác Vuông Cân, Công Thức Tính Cạnh Trong Tam Giác Vuông

Solubility coefficient: hệ số hoà tan.

Chú ý áp xuất riêng rẽ phần được tính bằng áp xuất khí quyển (atm).

Ta có hệ số hoà tan của một số ít chất:

Oxygen: 0.024.

Carbon dioxide: 0.57.

Carbon monoxide: 0.018.

Nitrogen: 0.012.

Helium: 0.008.

Từ bảng trên ta thấy CO2 có hệ số hoà tung gấp khoảng 20 lần O2, cho nên vì thế áp suất riêng phần của CO2 (đối với một nồng độ tốt nhất định) là thấp hơn 1/20 lần so với O2.

Sự khuếch tán của các khí giữa các pha khí trong phế nang và các giai đoạn hoà rã trong máu phổi

Áp xuất riêng biệt phần của mỗi khí trong phế nang có xu thế ép các phân tử khí kia vào máu mao mạch của truất phế nang và ngược lại áp xuất riêng phần của từng khí trong máu mao mạch của phế truất nang có xu thế đẩy những phân tử này vào trong phế nang. Nên phần trăm các phân tử khí được khuếch tán tỷ lệ thuận cùng với áp xuất riêng biệt phần từng khí.

Xem thêm: Chúng Ta Phải Luôn Luôn Đổi Mới Phương Pháp Học Tập, Chúng Ta Luôn Luôn Đổi Mới Phương Pháp Học

Nhưng sự hoạt động 1 chiều của khuếch tán thực của những phân tử khí bao gồm xảy ra? Để giải thích điều này, đó là sự khác biệt giữa 2 áp xuất riêng biệt phần, ví dụ nghỉ ngơi phế nang gồm áp xuất riêng rẽ phần O2 to hơn áp xuất riêng phần của O2 trong mao huyết mạch của phế nang yêu cầu O2 đã đi từ phế truất nang sang mao mạch với ngược lại đối với CO2.