Sự khác nhau giữa san hô và thúy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

     
*

*

- San hô: khi tạo mọc chồi, khung người con không bóc rời mà dính ngay lập tức vào khung người mẹ, khiến cho tập đoàn sinh vật biển có khoang ruột thông cùng với nhau.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa san hô và thúy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

- Thủy tức: khi chế tạo mọc chồi, khung người con sẽ tách bóc khỏi khung hình mẹ, tự kiếm thức nạp năng lượng và gồm đời sinh sống độc lập.


*

- San hô: khi sản xuất mọc chồi, khung người con không bóc tách rời cơ mà dính lập tức vào cơ thể mẹ, khiến cho tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

- Thủy tức: khi chế tác mọc chồi, khung hình con sẽ bóc tách khỏi cơ thể mẹ, tự kiếm thức ăn uống và có đời sinh sống độc lập.


Tham khảo

- San hô: khi chế tạo ra mọc chồi, cơ thể con không bóc tách rời nhưng mà dính ngay lập tức vào cơ thể mẹ, làm cho tập đoàn san hô có khoang ruột thông cùng với nhau.

 - Thủy tức: khi chế tác mọc chồi, cơ thể con sẽ bóc tách khỏi cơ thể mẹ, tự tìm thức ăn và tất cả đời sống độc lập.


Sự tạo ra vô tính mọc chồi làm việc thủy tức và sinh vật biển cơ phiên bản là như là nhau. Bọn chúng chỉ khác nhau ở chỗ: sống thủy tức khi trưởng thành chồi tách bóc ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn bám với khung người mẹ và liên tục phát triển để tạo nên thành tập đoàn.


Sự tạo nên vô tính mọc chồi ngơi nghỉ thủy tức và sinh vật biển cơ bản là tương đương nhau. Bọn chúng chi không giống nhau ở chỗ: Ở thủy tức lúc trưởng thành, chồi tách bóc ra đế sống độc lập. Còn ngơi nghỉ san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và liên tiếp phát triển đế chế tạo thành tập đoàn. 


Câu hỏi: Sự khác biệt giữa sinh vật biển và thủy tức trong tạo vô tính mọc chồiĐáp án: Sự tạo thành vô tính mọc chồi sinh sống thủy tức và san hô cơ bạn dạng là giống nhau. Bọn chúng chỉ khác biệt ở chỗ: nghỉ ngơi thủy tức khi trưởng thành và cứng cáp chồi tách ra để sống độc lập. Còn sinh sống san hô, chồi vẫn dính với khung người mẹ và liên tiếp phát triển để chế tạo thành tập đoàn.


Sự chế tạo ra vô tính mọc chồi làm việc thủy tức và san hô cơ bạn dạng là tương tự nhau. Bọn chúng chi không giống nhau ở chỗ: Ở thủy tức lúc trưởng thành, chồi bóc ra đế sống độc lập. Còn nghỉ ngơi san hô, chồi vẫn dính với khung người mẹ và liên tục phát triển đế tạo nên thành tập đoàn.


Sự chế tạo vô tính mọc chồi ở thủy tức và sinh vật biển cơ bản là kiểu như nhau. Bọn chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức lúc trưởng thành, chồi bóc ra đế sống độc lập.

Còn ngơi nghỉ san hô, chồi vẫn bám với khung hình mẹ và liên tục phát triển đế chế tạo ra thành tập đoàn. 


Sự tạo vô tính mọc chồi ngơi nghỉ thủy tức và sinh vật biển cơ phiên bản là như thể nhau. Bọn chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách bóc ra đế sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn bám với cơ thể mẹ và thường xuyên phát triển đế tạo thành thành tập đoàn.


Sự khác biệt giữa sinh vật biển và thủy tức trong tạo nên vô tính mọc chồi? Cành san hô dùng để làm trang trí là thành phần nào của cơ thể chúng?


Thủy tức sau thời điểm mọc chồi thì chồi bóc ra thành thành viên phân biệt.

San hô con sau khoản thời gian mọc chồi vấn buôn bán lấy sinh vật biển mẹ, chế tạo ra thành tập đoàn san hô tất cả ruột thông nhau.

Xem thêm: Công Dụng Của Bản Vẽ Chi Tiết Là, : Dùng Để Chế Tạo Chi Tiết Máy

Cành san hô dùng để làm trang trí là form xương của chúng.


San hô: Khi sinh sản vô tính mọc chồi, cơ thể con không tách rời mà lại dính tức thời vào khung hình mẹ, khiến cho một tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhauThủy tức: Khi sinh sản vô tính mọc chồi, cơ thể con sẽ tách khỏi cơ thể mẹ, tự tìm thức ăn  có cuộc sống độc lập.


Cành san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của khung người chúngCành san hô thường dùng tô điểm là khung xương đá vôi của san hô

HT


Ở thủy tức khi trưởng thành chồi bóc tách ra sống tự do . Còn sinh vật biển chồi cứ thường xuyên dính với cơ thể phụ huynh để chế tạo thành tập đoàn 


Sự sản xuất vô tính mọc chồi sinh hoạt thủy tức và san hô cơ bản là tương đương nhau. Bọn chúng chi khác biệt ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi bóc ra đế sinh sống độc lập. Còn làm việc san hô, chồi vẫn bám với khung hình mẹ và thường xuyên phát triển đế tạo thành thành tập đoàn.


Sự chế tác vô tính mọc chồi sinh sống thủy tức và sinh vật biển cơ bạn dạng là kiểu như nhau. Chúng chi không giống nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi bóc tách ra đế sinh sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn bám với cơ thể mẹ và liên tiếp phát triển đế chế tác thành tập đoàn.


- Sự chế tạo ra vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống như nhau

- bọn chúng chỉ khác ở chỗ:

+ Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi bóc tách ra để sống độc lập

+ Còn ở san hô, chồi vẫn dính với khung hình mẹ và liên tiếp phát triển để chế tạo ra thành tập đoàn


1. Cách dịch chuyển của sứa trong nước như thế nào?

2. Sự không giống nhau giữa sinh vật biển và thủy tức trong sinnh sản vô tính mọc chồi?

3. Cành sinh vật biển dùng trong trang trí là phần tử nào của khung hình chúng?


Câu 1: Cách dịch rời của sứa trong nước như vậy nào?

Hướng dẫn trả lời:

Sứa di chuyên bởi dù, khi mặc dù phồng lên, nước biền được hút vào. Khi đầy nước, dù hớt tóc lại nước đại dương thoát táo tợn ra phía sau, gây ra phàn lực đây sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa dịch rời bằng tạo ra phản !ực, thức nạp năng lượng cũng theo dòng nước vào lỗ miệng. 

Câu 2: Sự khác nhau giữa sinh vật biển và thủy tức trong sản xuất vô tính mọc chồi?

Hướng dẫn trả lời:

Sự tạo nên vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Bọn chúng chi không giống nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi bóc ra đế sinh sống độc lập. Còn làm việc san hô, chồi vẫn bám với khung người mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo ra thành tập đoàn.

Câu 3: Cành sinh vật biển được dùng để làm trang trí là thành phần nào của cơ vậy chúng?

Cành san hô dùng tô điểm thực chất chính là khung xương bằng đá tạc vôi của san hô.


Đúng 0
Bình luận (2)

Câu 1: 

Sứa di chuyên bởi dù, khi mặc dù phồng lên, nước biền được hút vào. Lúc đầy nước, dù cụp lại nước đại dương thoát to gan lớn mật ra phía sau, gây ra phàn lực trên đây sứa tiến cấp tốc về phía trước. Như vậy, sứa dịch rời bằng tạo nên phản !ực, thức ăn uống cũng theo dòng nước vào lỗ miệng. 

Câu 2:

Sự sản xuất vô tính mọc chồi ngơi nghỉ thủy tức và san hô cơ bạn dạng là như thể nhau. Chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức lúc trưởng thành, chồi bóc ra đế sống độc lập. Còn nghỉ ngơi san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế sản xuất thành tập đoàn.

Câu 3: Cành sinh vật biển được dùng làm trang trí là phần tử nào của cơ chũm chúng?

Cành san hô dùng tô điểm thực chất đó là khung xương bằng đá vôi của san hô.


Đúng 0
Bình luận (1)

Câu 1: Cách di chuyển của sứa vào nước như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Sứa di chuyên bởi dù, khi cho dù phồng lên, nước biền được hút vào. Khi đầy nước, dù quắp lại nước biển thoát mạnh bạo ra phía sau, gây ra phàn lực trên đây sứa tiến cấp tốc về phía trước. Như vậy, sứa dịch chuyển bằng tạo ra phản !ực, thức ăn cũng theo làn nước vào lỗ miệng. 

Câu 2: Sự khác biệt giữa san hô và thủy tức trong tạo thành vô tính mọc chồi?

Hướng dẫn trả lời:

Sự tạo vô tính mọc chồi ngơi nghỉ thủy tức và san hô cơ bản là tương tự nhau. Bọn chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sinh sống độc lập. Còn ngơi nghỉ san hô, chồi vẫn bám với cơ thể mẹ và liên tục phát triển đế sinh sản thành tập đoàn.

Câu 3: Cành san hô được dùng để làm trang trí là bộ phận nào của cơ cụ chúng?

Cành san hô dùng trang trí thực chất đó là khung xương bằng đá vôi của san hô.

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Sự không giống nhau giữa sinh vật biển và thủy tức trong sản xuất vô tính mọc chồi ? - giúp mình với mai tới trường rồi


Xem chi tiết
Lớp 7Sinh họcBài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang
5
0
GửiHủy

Sự chế tác vô tính mọc chồi làm việc thủy tức và san hô cơ bạn dạng là giống nhau. Chúng chỉ khác biệt ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành và cứng cáp chồi tách bóc ra nhằm sống độc lập. Còn sống san hô, chồi vẫn dính với khung người mẹ và thường xuyên phát triển để tạo ra thành tập đoàn.

Xem thêm: Bây Giờ Mận Mới Hỏi Đào - Bình Giảng Bài Ca Dao: …


Đúng 0

Bình luận (2)

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sản xuất vô tính mọc chồi?

Hướng dẫn trả lời:

Sự chế tạo ra vô tính mọc chồi sinh sống thủy tức và sinh vật biển cơ bản là như là nhau. Bọn chúng chi không giống nhau ở chỗ: Ở thủy tức lúc trưởng thành, chồi tách ra đế sinh sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn bám với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế chế tạo thành tập đoàn.


Đúng 0
Bình luận (0)

bạn đã làm gì để yêu thương thương gia đình của mình

*


Đúng 0
Bình luận (1)