Speaking

     

1. Practise the conversation with a partner.

Bạn đang xem: Speaking

(Tập luyện đoạn đối thoại với một tín đồ bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Mai: Đó là lắp thêm gì vậy, John? Nó trông giống sản phẩm in cơ mà hơi to cùng nặng hơn.

JohnNó là thiết bị in 3D. Bản thân vừa mới tậu nó.

Mai: Máy in 3D? Nó được sử dụng để triển khai gì?

John: À, nó dùng làm tạo ra số đông vật thể tựa như như thứ ban đầu.

Mai: Thật hả? Ví dụ?

John: Cậu gồm thế tạo thành những thứ như cốc, muỗng hoặc thậm chí là 1 chiếc xe cộ hơi đồ vật chơi.

Mai: Thú vị thật. Có nghĩa là mình rất có thể tự tạo ra sự những món đồ của bản thân và hoàn toàn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền?

John: Đúng rồi.

2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above.(Hoàn thành bảng với tin tức về phát minh được nhắc đến tại đoạn đối thoại trên.)

*

3. Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box.

Xem thêm: Sữa Rửa Mặt Tây Thi Trị Mụn + Mặt Nạ Dưỡng Da + Sữa Tắm Ngừa Mụn Tây Thi

(Thảo luận về 2 phát minh sáng tạo nữa với một tín đồ bạn. Hoàn thành bảng sau cùng với những nhiều từ trong ô.)

*

Portable solar charger: not dependent on electricity; environmentally-friendly; easy to lớn carry, not costly

USB stick: not costly; easy lớn use; easy lớn transport files


4. Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 và make a similar conversation as in Activity. You can use the information in the table or your own ideas.(Làm việc với một fan bạn. Lựa chọn một phát minh được nói đến ở bài bác 3 và làm cho một đoạn đối thoại giống như trong phần Hoạt động. Bạn có thể sử dụng thông tin của bảng hoặc phát minh của bao gồm mình.)


Nam: What’s that, Lan? It‘s look small and portable.

Lan: It is a USB stick. I’ve bought it.

Nam: USB stick? What it use for?

Lan: It use for storing data.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Đó là gì vậy, Lan? Nó trông nhỏ và tiện với theo nhỉ.

Lan: Nó là ổ USB. Mình vừa mua nó.

Xem thêm: 4 Ngày Rưỡi Bằng Bao Nhiêu Giờ, 1 Ngày Rưỡi Bằng Bao Nhiêu Phút

Nam: Ổ USB? Nó được dùng để làm gì?

Lan: Nó dùng để làm lưu trữ dữ liệu.

5. Work in groups. Choose one of the inventions below và prepare a talk to lớn introduce it to lớn other group members. (Làm vấn đề theo nhóm. Lựa chọn 1 trong những phát minh sau và sẵn sàng bài nói để ra mắt về nó với thành viên những nhóm khác.)