So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Và Hương Khê

     

a. Tương đương nhau :+Thể hiện nay lòng yêu thương nước cùng ý chí tranh đấu chống thực dân Pháp nhằm giải phóng dân tộc.+Lực lượng tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp là đông đảo quần bọn chúng nhân dân lao động, hầu hết là nông dân.+ sau cuối đều bị thất bại vì chưng thiếu kẻ thống trị tiên tiến chỉ huy với con đường lối phương pháp mạng đúng chuẩn .

Bạn đang xem: So sánh khởi nghĩa yên thế và hương khê

b. Khác nhau :

+ Thời gian

Khởi nghĩa yên ổn Thế

30 năm (1884 — 1913), vào cả giai đoạn Pháp tỉnh bình định và tiến hành khai thác ở trong địa lần thứ nhất.

Hương Khê

hơn 10 năm (1885- 1895)

+Thành phần lãnh đạo

Khởi nghĩa lặng Thế

Nông dân

Hương Khê

Quan lại, sĩ phu yêu nước

+ mục tiêu đấu tranh

Khởi nghĩa lặng Thế


Chống Pháp, đảm bảo an toàn quê hương, làng mạc xóm….

Hương Khê

Gíup vua tấn công Pháp, khôi phục cơ chế PK

+ Kết quả( nêu tại phần giống nhau)


*

*khác nhau

– cuộc khởi nghĩa yên ổn thế

+ là nông dân ( lãnh đạo )

+bảo vệ cuộc sống ( mục đích)

+ dân chúng ở khắp đa số nơi (lực lượng)

+Lâu hơn (thời gian khởi nghĩa)

+vùng chuyển động rộng( địa bàn)


– cuộc khởi nghĩa hương khê

+quan văn sĩ phu yêu nước (lãnh đạo)

+đứng lên giúp vua (mục đích)

+chủ yếu ớt là những nơi ra mắt các cuộc khánh chiến(lực lượng)

+ngắn (thời gian khởi nghĩa)

+vùng vận động hẹp ( địa bàn)

*giống nhau:

– diễn đạt lòng yêu thương nước với ý chí quyết trung tâm đánh giặc

-lực lượng tham gia các cuộc khởi nghĩa đông đảo quần chúng đa phần là nông dân

-đều thất bại bởi thiếu một lãnh đạo giỏi và đường lối biện pháp mạng đúng đắn

+


So sánh trào lưu Cần Vương và khởi nghĩa im Thế

Sự kiểu như nhau giữa phong trào Cần Vương với khởi nghĩa im Thế

Sự như thể nhau giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa yên Thế hồ hết là những phong trào yêu nước, tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Nhì phong trào này có sự thâm nhập của phần đông các tầng lớp nhân dân.


Bên cạnh đó, phong trào Cần Vương và khởi nghĩa im Thế đầy đủ bị thất bại.

Sự không giống nhau giữa trào lưu Cần Vương cùng khởi nghĩa lặng Thế

Dưới đây là sự không giống nhau giữa trào lưu Cần Vương cùng khởi nghĩa im Thế:

Mục đích:

Phong trào phải Vương: phòng Pháp để giành lại hòa bình đồng thời khôi phục lại chính sách phong kiến.Khởi nghĩa yên ổn Thế: nhằm mục đích chống lại chính sách bình định của Pháp, mong muốn xây dựng cuộc sống bình đẳng và bảo vệ bản thân.

Thời gian tồn tại:

Phong trào đề xuất Vương: Được diễn ra từ năm 1885 – 1896, kéo dãn trong 10 năm sinh sống thời kì Pháp bình định Việt Nam.Khởi nghĩa yên Thế: diễn ra từ năm 1884 – 1913, kéo dãn tận 30 năm, vào cả thời gian Pháp tỉnh bình định và thực hiện khai thác trực thuộc địa lần máy nhất.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Suy Nghĩ Về Lời Xin Lỗi Trong Cuộc Sống

Lãnh đạo:

Phong trào phải Vương: những sĩ phu văn thân thiết nước.Khởi nghĩa lặng Thế: Nông dân.

Địa bàn hoạt động:

Phong trào buộc phải Vương: Ở Bắc Kỳ cùng Trung Kỳ.Khởi nghĩa im Thế: diễn ra trên một địa phương nhỏ tuổi hẹp phía tây-bắc tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng tham gia:

Phong trào yêu cầu Vương: bao gồm nhiều tầng lớp, vào đó rất có thể kể đến văn thân, sĩ phu, nông dân.Khởi nghĩa yên Thế: Nông dân.

Phương thức đấu tranh:

Phong trào buộc phải Vương: Khởi nghĩa vũ trang.Khởi nghĩa im Thế: cũng chính là khởi nghĩa vũ trang cơ mà có tiến trình hòa hoãn, có quy trình tác chiến.

Tính chất:

Phong trào yêu cầu Vương: phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo xu hướng phong kiến.Khởi nghĩa yên ổn Thế: phong trào nông dân mang tính chất tự phát.

Xem thêm: Lực Chủ Yếu Giúp Máu Tuần Hoàn Liên Tục Và Theo Một Chiều Trong Hệ Mạch Được Tạo Ra Từ Đâu


*

Vừa rồi là so sánh phong trào Cần Vương với khởi nghĩa yên Thế. Tiếp theo nội dung nội dung bài viết là đôi nét về phong trào Cần Vương, mời bạn đọc cùng theo dõi.


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết So sánh cuộc khởi nghĩa Yên cụ với cuộc khởi nghĩa hương Khê thời gian lãnh đạo mục tiêu