SO SÁNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

     

Nêu phần đông điểm thông thường và riêng của cách mạng tứ sản Anh nuốm kỉ XVII, cuộc chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và bí quyết mạng bốn sản Pháp cuối nuốm kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, khối hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS thời gian cận đại đều sở hữu điểm thông thường là mong muốn đánh đổ chính sách phong kiến nhằm mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS thời kì cận đại

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh cố gắng kỉ XVII

Chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ

Cách mạng bốn sản Pháp cuối núm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chính sách phong kiến siêng chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- Lật đổ nền giai cấp của thực dân Anh.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

- Xóa bỏ chính sách quân chủ chuyến chế.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Xem thêm: Phụ Nữ Nên Ăn Gì Sau Khi Chọc Hút Trứng Để Tăng Tỷ Lệ Thụ Thai?

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng hóa giải dân tộc.

Nội chiến, cuộc chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chính sách phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- thiết lập cấu hình chế độ quân chủ lập hiến.

- hóa giải Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập tổ quốc tư sản, mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- góp thêm phần thúc đẩy phương pháp mạng kháng phong con kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh của quần chúng Mĩ La-tinh cuối cụ kỉ XVIII đầu cụ kỉ XIX.

Xem thêm: Việc Phát Triển Các Dịch Vụ Điện Thoại Và Internet, Tác Động Như Thế Nào Đến Đời Sống Kinh Tế

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

kimsa88
cf68